Idiopatska pleuroparenhimska fibroelastoza

Autor: Joyce Lee, MD, MAS
Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Idiopatska pleuroparenhimska fibroelastoza je rijetka idiopatska intersticijska pneumonija koja pretežno zahvaća gornje režnjeve pluća i sporo napreduje. Bolesnici često imaju rekurentne infekcije, otežano disanje i suhi kašalj. Dijagnosticira se pomoću CT-a visoke rezolucije. Kortikosteroidi se mogu dati.

Idiopatska pleuroparenhimska fibroelastoza (PPFE) rijetko je stanje koje se svrstava u idiopatske intersticijske pneumonije (1). Izaziva fibrozu pleure gornjeg režnja i subpleuralnog parenhima pluća.

Literatura

  • 1. Travis WD, Costabel U, Hansell DM, et al: An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Update of the International Multidisciplinary Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias. Am J Respir Crit Care Med 188 (6):733–748, 2013.

Etiologija

Uzrok idiopatske pleuroparenhimske fibroelastoze nije poznat, ali klinički podaci upućuju na vezu s recidivirajućom plućnom infekcijom. Smatra se da genetski i autoimuni mehanizmi igraju ulogu u ovoj bolesti.

Simptomi i znakovi

Srednja dob oboljelih kreće se oko 57 godina, bez predilekcije prema spolu. Većina bolesnika s idiopatskom pleuroparenhimskom fibroelastozom su nepušači. Bolesnici često u anamnezi navode recidivirajuće infekcije, otežano disanje i suhi kašalj. Pneumotoraks je čest tijekom bolesti.

Dijagnoza

  • CT visoke rezolucije (HRCT)

  • dijagnozu potvrđuje kirurška biopsija pluća

Radiološki slikovni nalazi kod idiopatske pleuroparenhimske fibroelastoze pokazuju zadebljanje pleure i subpleuralnog parenhima u gornjem režnju. Bolesnici istodobno mogu imati i promjene nastale od drugih intersticijskih pneumonija, uključujući promjene karakteristične za običnu intersticijsku pneumoniju i nespecifičnu intersticijsku pneumoniju. Bolesnici mogu imati i područja konsolidacije i bronhiektazije.

Patološki nalaz otkriva intraalveolarnu fibrozu, a stijenke alveola u tim područjima pokazuju izraženu elastozu i gusto fibrozno zadebljanje visceralne pleure. Neki bolesnici istodobno imaju i intersticijsku pneumoniju u donjim režnjevima.

Dijagnozu potvrđuje kirurška biopsija pluća.

Prognoza

Klinički tijek idiopatske pleuroparenhimske fibroelastoze obično je progresivan kod većine bolesnika. U 60% slučajeva dolazi do progresije bolesti.

Liječenje

  • mogu se dati kortikosteroidi

Odgovarajuća terapija za idiopatsku pleuroparenhimsku fibroelastozu nije poznata. U većini stručne literature navode se iskustva s primjenom kortikosteroida.