Farmakodinamika u starijih osoba

Autori: J. Mark Ruscin, PharmD, FCCP, BCPS
Sunny A. Linnebur, PharmD, BCPS, BCGP
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Vanda Eđed Šimić, dr. med.,
Matea Drlje, dr. med.

Farmakodinamika je definirana kao učinak lijeka na tijelo i odgovor organizma na lijek, ovisi o vezivanju na receptore, postreceptorskim učincima i o kemijskim interakcijama (vidi Lijek- Receptor Interakcije). U starijih odraslih osoba učinci sličnih koncentracija lijeka na mjestu djelovanja (osjetljivost) mogu biti veći ili manji nego oni u mlađih osoba (Efekt starenja na učinak lijekova). Razlike mogu biti posljedica promjena u interakciji lijek–receptor, u postreceptorskim zbivanjima ili kod adapativnih homeostatskih odgovora koji su kod krhkihh bolesnika često posljedica patoloških promjena na organima.

Stariji bolesnici su naročito osjetljivi na učinke antikolinergika. Mnogi lijekovi (npr. triciklički antidepresivi, sedirajući antihistaminici, urinarni antimuskarinski lijekovi, neki antipsihotici, antiparkinsonici s atropin-sličnom aktivnošću, većina bezreceptnih hipnotika i lijekova protiv prehlade) imaju aktikolinergičke učinke. Stariji bolesnici, pogotovo ako su dementni, osobito su skloni centralnim nuspojavama tih lijekova te mogu postati smeteni i pospani. Osim toga, antikolinergički lijekovi često uzrokuju opstipaciju, retenciju mokraće (posebno u starijih muškaraca s benignom hiperplazijom prostate), zamućenje vida, ortostatsku hipotenziju i suhoću usta. Čak i u malim dozama ovi lijekovi mogu povećati rizik od toplinskog udara inhibirajući znojenje. Općenito, starije osobe trebaju izbjegavati lijekove s antikolinergičkim učinicima kada je to moguće.

Utjecaj starenja na učinke lijekova

Klasa

Lijek

Djelovanje

Učinak starenja

= nepromijenjeno = povećano; = smanjeno

* Starije odrasle osobe su posebno osjetljive na hipoglikemijsko djelovanje lijekova za snižavanje glukoze. Hipoglikemiju može biti teško prepoznati u starijih osoba.

Prilagođeno iz Cusack BJ, Vestal RE: Clinical pharmacology: Special considerations in the elderly. U Practice of Geriatric Medicine, uredio E Calkins, PJ Davis i AB Ford. Philadelphia, WB Saunders Company, 1986, pp. 115-136; uz odobrenje.

Analgetici

Morfij

Akutni analgetski učinak

Pentazocin

Analgetski učinak

Antikoagulansi

Heparin

PTV (parcijalno tromboplastinsko vrijeme)

Varfarin

PV/INR

Bronhodilatatori

Albuterol

Bronhodilatacija

Ipratropij

Bronhodilatacija

Kardiovaskularni lijekovi

Angiotenzin II

Blokatori receptora

Sniženi krvni tlak

Diltiazem

Trenutni antihipertenzivni učinak

Enalapril

Trenutni antihipertenzivni učinak

Felodipin

Antihipertenzivni učinak

Izoproterenol

Ubrzana srčana frekvencija

Povećana ejekcijska frakcija

Venodilatacija

Nitroglicerin

Venodilatacija

Norepinefrin

Akutna vazokonstrikcija

Fenilefrin

Akutna venokonstrikcija

Trenutni hipertenzivni učinak

Prazosin

Trenutni antihipertenzivni učinak

Propranolol (i ostali beta-blokatori)

Usporena srčana frekvencija

Verapamil

Trenutni antihipertenzivni učinak, utjecaj na srčanu provodljivost

Diuretici

Bumetanid

Povećan protok urina i izlučivanje Na

Furosemid

Latencija i visina maksimalnog diuretskog učinka

Peroralni hipoglikemici

Gliburid

Kronično hipoglikemijsko djelovanje

Psihoaktivni lijekovi

Diazepam

Sedacija

Difenhidramin

Psihomotorni poremećaj

Haloperidol

Akutna sedacija

Midazolam

EEG aktivnost

Sedacija

Temazepam

Nestabilnost u stojećem stavu

Psihomotorni učinak

Sedacija

Tiopental

Anestezija

Triazolam

Sedacija

Drugi

Atropin

Usporeno pražnjenje želuca

Levodopa

Nuspojave

Metoklopramid

Sedacija