Terapijska afereza

Autor: Ravindra Sarode, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Mario Korak, dr. med.

Afereza se odnosi na proces odvajanja staničnih i topljivih komponenti krvi pomoću stroja. Afereza se često izvodi na donorima gdje se krv centrifugira kako bi se dobili pojedinačni sastojci (npr. eritrociti, trombociti, plazma na temelju specifične težine) za transfuziju kod različitih bolesnika. Afereza se također može terapijski koristiti za liječenje različitih poremećaja (1).

Terapijska afereza uključuje plazmaferezu i citaferezu.

Zdravi darivatelji ju općenito dobro podnose. Postoji međutim niz manjih i nekoliko većih rizika.

  • Postavljanje širokih IV katetera potrebnih za aferezu može uzrokovati komplikacije (npr. krvarenje, infekcija, pneumotoraks).

  • Citratni antikoagulans može sniziti ionizirani Ca u serumu.

  • Zamjena plazme koloidnom otopinom (npr. 5% albumina ili svježe smrznuta plazma ne zamjenjuje IgG i faktore zgrušavanja).

S većinom se ovih komplikacija izlazi na kraj dobrim praćenjem pacijenta i primjerenom provedbom postupka, ali su opisane i teške reakcije pa i nekoliko smrtnih ishoda.

Literatura

  • 1. Schwartz J, Padmanabhan A, Aqui N, et alSchwartz J, Padmanabhan A, Aqui N, et al: Smjernice o korištenju terapijske afereze u kliničkoj praksi- pristup zasnovan na dokazima od strane Writing Comittee of the American Society for Apheresis: Sedmo specijalno izdanje. J Clin Apheresis 31: 149-338, 2016. DOI:10.1002/jca.21470. J Clin Apheresis 31: 149–338, 2016. doi:10.1002/jca.21470.

Plazmafereza:

Plazmafereza se odnosi na postupak odvajanja plazme od krvi, obično centrifugiranjem ili filtracijom. Često se izvodi na doniranoj krvi kako bi se dobila plazma za transfuziju. Budući da darivatelji krvi obično daju samo 1 jedinicu (oko 500 mL) krvi i moraju biti dobrog zdravlja, nema potrebe za nadomještanjem uklonjenje plazme.

Može se koristiti i u terapijske svrhe kako bi se uklonile određene štetne tvari (npr. autoantitijela, imunološki kompleksi) koje cirkuliraju u plazmi. Budući da se moraju ukloniti velike količine plazme, pacijentima se nadoknađuje plazma od zdravih darivatelja; stoga se postupak naziva izmjena plazme.

Izmjena plazme

Terapijskom izmjenom plazme se iz krvi uklanjaju sastojci plazme. Stanični separator odvaja plazmu, a E i Tr vraća u bolesnikovu plazmu ili zamjensku otopinu; u tu svrhu može se koristiti 5% albumin koji se preferira u odnosu na svježe smrznutu plazmu (osim u bolesnika s trombotičnom trombocitopeničnom purpurom) jer ima manje nuspojava i ne prenosi infekcije. Terapijska plazmafereza nalikuje hemodijalizi, a dodatno može ukloniti i toksične tvari vezane za bjelančevine. Jednovolumna izmjena uklanja iz krvotoka oko 65% takvih spojeva.

Da bi bila korisna, plazmaferezu valja primjenjivati za stanja s poznatim patogenim tvarima u plazmi, a njihovo uklanjanje treba biti brže od stvaranja u organizmu. Primjerice, kod brzo progresivnih autoimunih poremećaja plazmaferezom se uklanjaju štetni sastojci iz plazme (npr. krioglobulini, protutijela na bazalnu membranu glomerula), dok imunosupresivni ili citotoksični lijekovi suzbijaju njihovo buduće stvaranje.

Postoje brojne, složene indikacije. Kliničari obično prate: Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis from the American Society for Apheresis (1). Učestalost plazmafereze, volumen koji treba ukloniti, zamjenska tekućina i druge varijable valja individualno podešavati.

LDL kolesterol može se selektivno ukloniti iz plazme LDL aferezom.

U fotoferezi, mononuklearne stanice se selektivno uklanjaju centrifugiranjem i obrade sa fotoaktivacijskim lijekovima (npr 8-metoksipsoralen), koji se potom aktiviraju ultraljubičastim svjetlom; to je oblik imunomodulacijske terapije.

U imunoadsorpciji, antitijelo ili antigen se uklanja iz plazme spajanjem s antigenom ili antitijelom izabranim za vezanje ciljanog antitijela ili antigena preko kolumne.

Komplikacije plazmafereze i citafereze su slične.

Citafereza

Citaferezom se razdvajaju stanične komponente krvi (npr. eritrociti, leukociti, trombociti). Često se radi na doniranoj krvi, tako da se svaka komponenta može dati drugom primatelju. Citafereza se također može učiniti terapijski kako bi se uklonio višak ili oštećene stanične komponente.

Terapijska citafereza

Terapijska citafereza uklanja stanične komponente krvi, a vraća plazmu.

Najčešće se koristi za uklanjanje defektnih E i supstituiranje normalnih stanica u bolesnika sa bolesti srpastih stanica koji imaju sljedeća stanja: akutni sindrom prsnog koša, moždani udar, trudnoću ili česte, teške krize srpastih stanica. Citaferezom se postižu razine Hb S <30% bez rizika od povećane viskoznosti koja može nastati zbog porasta Htc pri običnoj transfuziji.

Terapijska citafereza također se može koristiti za smanjenje teške trombocitoze ili leukocitoze (citoredukcija) u akutnoj leukemiji ili u fazi ubrzane ili blastne krize kronične mijeloične leukemije kada postoji rizik od krvarenja, tromboze ili plućnih i moždanih komplikacija ekstremne leukocitoze (leukostaza).

Citafereza je učinkovita kod trombocitoze jer se Tr ne nadoknađuju tako brzo kao L. Jedan ili dva postupka mogu sniziti broj trombocita na prihvatljivu razinu.

Terapijsko uklanjanje L (leukafereza) može u nekoliko postupaka ukloniti kilograme L (engl. buffy coat), a često ublažava leukostazu. Međutim, sniženje broja L može biti blago i samo privremeno.

Druge primjene citafereze uključuju skupljanje matičnih stanica periferne krvi za autolognu ili alogeničku rekonstituciju koštane srži (alternativa transplantaciji koštane srži) i prikupljanje limfocita za imunomodulacijsko liječenje raka (adoptivna imunoterapija).