Kirurško liječenje raka

Autor: Robert Peter Gale, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Goran Rinčić, dr. med.

Kirurški zahvat je najstariji oblik djelotvornog liječenja raka. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s ostalim metodama liječenja (vidjeti također Pregled liječenja raka). Veličina, vrsta i mjesto primarnog tumora određuje operabilnost i ishod. Prisutnost metastaza može spriječiti mogućnost agresivnog kirurškog pristupa primarnom tumoru.

Čimbenici koji povećavaju operativni rizik kod pacijenata oboljelih od raka uključuju

Česta je malnutricija zbog anoreksije i kataboličkih učinaka tumorskog rasta te ovo može spriječiti ili usporiti oporavak nakon operacije. Bolesnici mogu biti u neutropeniji ili trombocitopeniji te mogu imati poremećaj zgrušavanja; ova stanja povećavaju rizik sepse i krvarenja. Zbog navedenoga, nužna je preoperativna obrada .

Primarna resekcija tumora

Primarni tumori bez metastaza mogu se kirurškim putem izliječiti. Za uspješnu primarnu resekciju i sprječavanje recidiva kritično je utvrđivanje granica normalnog tkiva oko neoplazme (kao što je kod operacije karcinoma dojke). IMože biti potreban itraoperativni pregled smrznutih uzoraka tkiva od strane patologa. Ukoliko su rubovi pozitivni na tumorske stanice, potrebno je odmah učiniti resekciju dodatnog okolnog tkiva. Ipak, analiza smrznutog uzorka je manje pouzdan od analize propisno obrađenog i obojenog tkiva. Kasniji uvid u marginalno tkivo može nalagati dodatno proširenje resekcije.

Kirurško odstranjenje primarnog tumora s lokalnim širenjem može zahtijevati uklanjanje regionalnih limfonoda, resekciju susjednog, zahvaćenog organa ili blok resekciju. Stope preživljenje samo s kirurškim liječenjem su navedene za pojedine tipove raka (vidjeti tablicu Median 5-godišnjeg preživljenja u različitim tipovima raka).

U slučaju da se primarni tumor značajno proširio u okolna zdrava tkiva, tada je potrebna neoadjuvantna kemoterapija ili radioterapija. Kod neoadjuvantne terapije, odgađa se kirurško liječenje kako bi se drugim modalitetima liječenja (npr, kemoterapija, radioterapija) smanjila potrebna veličina resekcije tumora.

Resekcija metastaza

Kada su prisutne metastaze u regionalne limfonode početno liječenje se često temelji na nekirurškim metodama, npr. kod lokalno uznapredovalog karcinoma pluća ili raka glave i vrata. Solitarne metastaze, posebno u plućima ili jetri, mogu se ponekad resecirati s razumnim očekivanjem izlječenja.

Bolesnici s ograničenim brojem metastaza, osobito u jetri, mozgu ili plućima, mogu imati koristi od kombinirane resekcije primarnog tumora i metastaze. Tako se operacijom raka debelog crijeva s metastazama u jetri postiže petogodišnje preživljenje u 30–40% slučajeva ako je prisutno <4 presadnice u jetri i ako se one mogu resecirati do u zdravo (rezni rubovi bez tumorskih stanica).

Citoredukcija

Citoredukcija (kirurška resekcija kako bi se smanjila veličina tumora) često je opcija kada je nemoguće uklanjanje svih tumorskih tkiva, kao u većini slučajeva raka jajnika. Citoredukcija može povećati osjetljivost preostalog tkiva u drugim načinima liječenja kroz mehanizme koji nisu posve jasni. Resekcija se treba učiniti kod primarnog karcinoma bubrežnih stanica i karcinoma jajnika, ukoliko je to izvedivo, čak i u prisutnosti metastaza. Citoredukcija je također dala povoljne rezultate u dječjim solidnim tumorima.

Palijativni operativni zahvati

Palijativna kirurgija radi suzbijanja simptoma i poboljšanja kvalitete života može biti razumna alternativa kad je vjerojatnost izlječenja minimalna ili kad pokušaj izlječenja izaziva bolesniku neprihvatljive nuspojave. Resekcija tumora je u tom slučaju indicirana radi suzbijanja bolova, smanjenja rizika krvarenja ili rješavanja opstrukcije vitalnih organa (npr. crijeva, mokraćnih putova). Kod proksimalnih opstrukcija probavnog trakta ponekad je potrebna prehrana preko gastro– ili jejunostome.

Rekonstruktivna kirurgija

Rekonstruktivni zahvat može bolesniku popraviti kvalitetu življenja i komfor (npr. rekonstrukcija dojke nakon mastektomije).