Nefropatija uzrokovana teškim metalima

Autor: Navin Jaipaul, MD, MHS
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Ljiljana Fodor, dr. med.

Izlaganje teškim metalima i drugih toksina može dovesti do tubulointersticijskih poremećaja.

Pregled tubulointersticijskih bolesti

Teški metali (npr, olovo, kadmij, bakar) i drugi toksini mogu uzrokovati kronični intersticijski nefritis.

Nefropatija izazvana olovom

Kronični tubulintersticijsk nefritis nastaje nakupljanjem Pb u stanicama proksimalnih tubula.

Kratkoročno izlaganje olovu izaziva disfunkciju proksimalnih tubula, sa smanjenim izlučivanjem urata i hiperuricemijom (podloga gihta u saturnizmu), aminoacidurijom i renalnom glikozurijom. Kronično izlaganje Pb (5–30 god.)

uzrokuje progresivnu atrofiju tubula, fibrozu intersticija, hipertenziju i giht. Kronično izlaganje niskim koncentracijama može dovesti do bubrežne insuficijencije i hipertenzije neovisne u tubulointersticijskim promjenama. Sljedeće grupe su u najvećem riziku:

 • Djeca izložena obojenoj prašini

 • zavarivači

 • radnici s baterijama

 • Drinkers visokodestiliranog alkohola

Izložena djeca mogu razviti nefropatiju u odrasloj dobi.

Uobičajeni rezultati uključuju blagi poremećaj mokraćnog sedimenta i hiperuricemiju nesrazmjernu sa stupnem insuficijencije bubrega:

 • serumski urati > 9 mg / dL i serumski kreatinin < 1,5 mg / dL

 • serumski urati > 10 mg / dL i serumski kreatinin 1,5 do 2 mg / dL

 • serumski urati > 12 mg / dL i serumski kreatinin> 2 mg / dL

Dijagnoza se većinom postavlja mjerenjem koncentracije Pb u punoj krvi. Alternativno dolazi u obzir radiološka fluorescencija ne bi li se pokazao povećan sadržaj Pb u kosti kao odraz visoke kumulativne ekspozicije.

Liječenje kelatorima stabilizira bubrežnu funkciju, ali oporavak zna biti nepotpun.

kadmij nefropatija

Cd iz zagađene vode, hrane, duhana ili s radnog mjesta može izazvati nefropatiju. To također može uzrokovati glomerulopatija koji je obično asimptomatska.

Rani znaci odražavaju disfunkciju tubula, uključujući proteinuriju niske molekulske mase (npr. β2–mikroglobulin), aminoaciduriju i renalnu glikozuriju. Simptomi, ako ih bude, posljedica su zatajenja bubrega. Oštećenje bubrega slijedi krivulju doze i odgovora.

Dijagnoza kadmij nefropatije je vjerojatno sljedeće:

 • Povijest profesionalne izloženosti kadmija

 • Povećana razina izlučivanja beta2-mikroglobulinu (izostavljena mokraćnim testiranje trakom za mjerenje razine proteina, ali detektirana pomoću radioimunotesta)

 • Povećanje mokraćnog razina kadmija (> 7 μg / g kreatinina)

Liječenje je uklanjanje izloženosti kadmiju; imajte na umu da chelation s EDTA može pogoršati bubrežnu toksičnost kod akutnih otrovanja kadmijem, ali se uspješno koristi u slučajevima kroničnog izlaganja kadmiju. Tubularna proteinurija je većinom ireverzibilna.

Ostali nefropatije teškim metalima

Drugi teški metali koji su nefrotoksičan uključuju

 • BAKAR

 • Zlato

 • uranij

 • Arsen (As)

 • Željezo

 • Merkur

 • Bizmut

 • KROM

Svi uzrokuju oštećenje i disfunkciju tubula (npr. tubularna proteinurija, aminoacidurija) sve do nekroze, no uz neke (Au, Hg) prevladava glomerulopatija.

Tretman uključuje uklanjanje pacijenta od daljnjeg izlaganja i jedno ili oboje od slijedećeg:

 • Kelirajuća sredstva (bakar, arsen, bizmut)

 • Dijaliza (krom, arsen, bizmut), često se koristi kada kelacija ne uspije ili istovremeno s kelacijom za teška trovanja arsenom