Udisanje dima

Autor: Steven E. Wolf, MD
Urednik sekcije: dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med.
Prijevod: Jere Žarko, dr. med.

Prilikom udisanja dima toksični produkti izgaranja dovode do ozljeda tkiva dišnog puta i/ili uzrokuju metaboličke učinke. Vrući dim obično izaziva opekline samo u ždrijelu jer se plin koji pristiže brzo hladi. Iznimka je para koja nosi puno više toplinske energije nego dim i tako također može izazvati opekline donjih dišnih puteva (ispod glasnica). Mnogi otrovni spojevi koji nastaju u običnim kućnim požarima (npr. klorovodici, fozgen, sumporov dioksid, aldehidi, amonijak) uzrokuju kemijske ozljede. Neki otrovni produkti izgaranja, kao što su ugljični monoksid ili cijanid, sustavno narušavaju staničnu respiraciju.

Opekline i udisanje dima često se pojavljuju zajedno, ali se mogu pojaviti i zasebno.

Ozljeda gornjih dišnih puteva obično uzrokuje simptome u roku od nekoliko minuta, ali ponekad tijekom nekoliko sati; edem gornjih dišnih putova može uzrokovati stridor. Značajne opekline usta i lica mogu uzrokovati edeme koji značajno doprinose problemima gornjih dišnih putova nastalih udisanjem dima.

Ozljeda donjih dišnih putova mogu se javiti zajedno s ozljedama gornjih dišnih putova i obično uzrokuje kasne simptome (npr. probleme oksigenacije naglašene povećanim zahtjevima za kisikom ili smanjenom popustljivosti pluća 24 sata ili kasnije).

Simptomi udisanja dima uključuju

 • Lokalne nadražujuće pojave: kašalj, piskanje, stridor

 • Hipoksične manifestacije: zbunjenost, letargija, koma

 • Trovanje ugljičnim monoksidom: Glavobolja, mučnina, slabost, zbunjenost, koma

Dijagnoza

 • Razina karboksihemoglobina

 • Bronhoskopija

 • Rentgenska snimka prsnog koša

Sumnja na udisanje dima postavlja se u bolesnika s respiratornim simptomima, povijesti zadržavanja u gorućem okruženju ili čađavim ispljuvkom. Perioralna opeklina i spržene nosne dlačice također mogu biti tragovi.

Dijagnoza ozljede gornjih dišnih putova postavlja se endoskopijom (laringoskopijom ili bronhoskopija) koja je primjerena da bi se vidjeli gornji dišni putevi i dušnik i pokazuje edem, oštećenja tkiva ili čađu u dišnim putovima, ali ozljeda se ponekad razvija nakon početnog normalnog nalaza. Endoskopija se obavlja u najkraćem mogućem roku, obično s fleksibilnim fiberoptičkim endoskopom, obično nakon ili istovremeno s endotrahealnom intubacijom u bolesnika sa značajnim nalazima.

Dijagnoza ozljede donjeg dišnog puta postavlja se na temelju rentgenske snimke prsnog koša i oksimetrije ili plinske analize arterijske krvi, a poremećaji se mogu razviti rano ili tek nekoliko dana kasnije. Uvijek treba uzeti u obzir toksičnost cijanida i ugljikovog monoksida; razine karboksihemoglobina se mjere u bolesnika sa značajnom inhalacijom dima.

Na toksične proizvode izgaranja, osim ugljičnog monoksida, u početku se obično ne sumnja, osobito u bolesnika s dramatičnim opeklinama i očiglednim zahvaćanjem dišnih putova. Na cijanid se može posumnjati kod pacijenata koji izgledaju više omamljeni nego što se očekuje za njihovu razinu karboksihemoglobina ili koji ne reagiraju brzo na liječenje s kisikom; korisni testovi uključuju smanjenu arteriovensku razliku u kisiku (zbog većeg sadržaja kisika u venskom stanju) i high-anion-gap acidemiju s povećanim laktatom.

Liječenje

 • Kisik

 • Endotrahealna intubacija u nekim slučajevima

Svi bolesnici kod kojih postoji rizik od inhalacijske ozljede dimom trebaju u početku dobiti 100% kisik putem maske. Kisik je specifičan lijek za trovanje ugljičnim monoksidom; hiperbarični kisik ostaje pomalo kontroverzan, ali može biti koristan za ozbiljne kardiopulmonalne komplikacije, trudne pacijentice, komu/smetenost i visoke (> 25%) razine COHb.

Endotrahealna intubacija i mehanička ventilacija potrebni su pacijentima kod kojih je prisutno:

 • Poremećena svijest

 • Izravna ozljeda dišnog puta

 • Oteklina dišnog puta uzrokovan nadoknadom volumena

 • Otežano disanje

Bolesnici s oteklinom ili značajnom čađom u gornjim dišnim putovima zahtijevaju intubaciju što je prije moguće, jer dišni put postaje sve teži za intubaciju kako se oteklina povećava. Bronhoskopija se obično izvodi u isto vrijeme kao i intubacija.

Pacijenti s ozljedom donjih dišnih puteva mogu zahtijevati dodatak kisika, bronhodilatatore i druge pomoćne mjere.

Pacijenti za koje se sumnja na trovanje cijanidom trebali bi dobiti antidote cijanida, koji se mogu empirijski koristiti u bolesnika s kardiovaskularnim komplikacijama ili značajnom acidozom.