Koenzim Q10

Autor: Laura Shane-McWhorter, PharmD
Urednica poglavlja: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Nina Blažević, dr. med.

Koenzim Q10 (CoQ10, ubikinon) je antioksidans, prirodno proizveden u ljudi, te je također i kofaktor za mitohondrijsko stvaranje ATP–a. Čini se da su razine CoQ10 manje u starijih osoba i u osoba s kroničnim bolestima, kao što su srčani problemi, maligna bolest, Parkinsonova bolest, šećerna bolest, HIV/AIDS te mišićne distrofije. Međutim, nije poznato da li njegove niske razine doprinose ovim poremećajima. Prehrambeni izvori koji su njime bogati su meso, riba i biljna ulja. Većina ispitivanja preporučuje da doza dodatka ima raspon između 100 i 300 mg/dan (npr, 100 mg 3x/dan).

(Vidjeti također Pregled dodataka prehrani.)

Tvrdnje

Smatra se kako je CoQ10 koristan zbog svojeg antioksidacijskog učinka i uloge u metabolizmu energije. Specifične tvrdnje uključuju i učinak protiv maligne bolesti, koji je posredovan imunološkom stimulacijom, smanjene potrebe za inzulinom u bolesnika sa šećernom bolesti, usporenje napredovanja Parkinsonove bolesti, učinkovitost u liječenju popuštanja srca i zaštitu od antraciklinske kardiotoksičnosti. Najistaknutija tvrdnja može biti poboljšanje disfunkcije endotelnih stanica koja doprinosti kardiovaskularnim bolestima. Iako neke preliminarne studije ukazuju da CoQ10 može biti koristan u liječenju ovih poremećaja, rezultati su nejasni i potrebna su dodatna ispitivanja.

Dokaz

Meta-analiza iz 2012. godine ocijenila je pet randomiziranih, kontroliranih ispitivanja s ukupno 194 bolesnika te je pronađeno značajno poboljšanje endotelne funkcije, što je mjereno perifernom arterijskom dilatacijom posredovanu protokom (1).

Iz 2013. godine meta-analiza randomiziranih, kontroliranih ispitivanja sugerira da CoQ10 može poboljšati funkcionalni status u bolesnika sa zatajenjem srca (2). Međutim, ova meta-analiza sastoji se uglavnom od ispitivanja koja su mala i kratkog su trajanja liječenja.

Iz 2014. godine randomizirana, kontrolirana, multicentrična studija 420 bolesnika sa zatajenjem srca pokazala je da je CoQ10, u dozi od 100 mg 3x/dan, kada se dodaje standardnoj terapiji, bio siguran, ublažio je simptome te je smanjio broj velikih kardiovaskularnih događaja (3). U ovim meta-analizama, doze i ciljane razine CoQ10 u krvi nisu standardizirane, što predstavlja daljnje ograničenje.

Cochraneov pregled 7 studija (914 ispitanika) zaključio je da nema dokaza koji potkrepljuju ili opovrgavaju ulogu CoQ10 u zatajenju srca (4), dok je u meta-analizi od 14 randomiziranih kontroliranih ispitivanja (2149 ispitanika) iz 2017.godine utvrđeno da su korisnici CoQ10 imali veći kapacitet vježbanja i nižu smrtnost u odnosu na one koji su dobivali placebo (5).

Neželjeni učinci

Postoji nekoliko prikaza slučajeva probavnih simptoma (bol u trbuhu, mučnina i povraćanje) i simptoma od strane CNS–a (vertiginozne tegobe, fotofobija, razdražljivost i glavobolja). Ostali neželjeni učinci uključuju svrbež, osip, umor i simptome slične gripi.

Interakcije s lijekovima

CoQ10 može smanjiti odgovor na varfarin.

Koenzim Q10 reference

  • Gao L, Mao Q, Cao J, et alGao L, Mao Q, Cao J, et al. Učinci koenzima Q10 na funkciju vaskularnog endotela u ljudi: meta-analiza randomiziranih, kontroliranih ispitivanja. Atherosclerosis 221(2):311-316, 2012. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2011.10.027.

  • Fotino AD, Thompson-Paul AM, Bazzano LAFotino AD, Thompson-Paul AM, Bazzano LA. Učinak dodatka koenzima Q10 na zatajenje srca: meta-analiza. Am J Clin Nutr 97(2):268-275, 2013.

  • Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, et alMortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, et al. Učinak koenzima Q10 na morbiditet i smrtnost u Q-SYMBIO rezultatima kroničnog zatajenja srca: randomizirano dvostruko slijepo ispitivanje. JACC Heart Fail 2(6):641-649, 2014. doi:10.1016/j.jchf.2014.06.008.

  • Madmani ME, Yusuf Solaiman A, Tamr Agha K, et al: Koenzim Q10 za zatajenje srca. Cochrane Database Syst RevCochrane Database Syst Rev (6): CD008684, 2014. doi: 10.1002/14651858.CD008684.pub2.

  • Lie L, Liu Y: Učinkovitost koenzima Q10 u bolesnika sa zatajenjem srca: meta-analiza kliničkih ispitivanja. BMC Cardiovasc Disord 17(1):196, 2017. doi:  10.1186/s12872-017-0628-9.

Više informacija

  • NIH Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje (NCCIH - engl. NIH National Center for Complementary and Integrative Health): Koenzim Q10Coenzyme Q10