Prijelomi skafoidne (navikularne) kosti:

Autor: Danielle Campagne, MD
Urednik sekcije: dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med.
Prijevod:      Ante Gaurina , dr. med.,
Mihaela Marković , dr. med.

Skafoidni prijelomi obično proizlaze iz hiperekstenzije zgloba Oni ne moraju biti vidljivi na početnim RTG snimcima. Komplikacije mogu biti teške.

Skafoid je najčešće ozlijeđena karpalna kost. Skafoidni prijelomi obično proizlaze iz hiperekstenzije zgloba, obično tijekom pada na ispruženom rukom. Oni mogu poremetiti dotok krvi u proksimalni segment skafoidne kosti. Česta je komplikacija avaskularna nekroza koja može izazvati teški degenerativni artritis zapešća.

Simptomi i znakovi

Radijalna strana zapešća je natečena i bolna. Ako pacijenti imaju ove simptome, prijeloma treba uzeti u obzir prijelom skafoidne kosti. Konkretnije znakovi uključuju

 • Bolovi prilikom aksijalne kompresije palca

 • Bolovi tijekom supinacije zapešća pri otporu

 • Posebno bolnost u području burmutice tijekom ulnarne devijacije zapešća

Bol pri palpaciji anatomske burmutice (neposredno distalno od radijusa, između tetiva m. extensor pollicis longusa, m. extensor pollicis brevisa i m. abductor pollicis longusa

Dijagnoza

 • Standardni radiogram

 • MRI

 • Ako se sumnja na frakturu skafoidne kosti i snimanje nije potvrdilo prijelom, potrebno je ozljedu tretirati kao prijelom

U početku, standarni radiogram (Anteroposteriorni, bočni i kosi pogledi), se poduzimaju, ali su često nalazi uredni U nedavnoj meta-analizi, lažno-negativne stope u većini serija kretale su se od 6 do 18% za obične RTG snimke(1).

Ukoliko se sumnja na prijelom a RTG snimke su uredne dijagnostika se može proširiti MRI-om MRI se sve više koristi za dijagnosticiranje fraktura skafoida jer je točniji od CT ili skeniranja kostiju u akutnom okruženju (1).

Ukoliko se postavi klinička sumnja na prijelom ozljeda se tretira spica palčanom udlagom(vidi sliku). Zatim, ako je pacijent još uvijek u boli ili ako je zglob osjetljiv kada se ispituje nakon 1 do 2 tjedna, ponavlja se RTG dijagnostika

Literatura

 • 1. Carpenter CR, Pines JM, Schuur JD, et al: Prijelom skafoida u odraslih. Acad Emerg MedJ Emerg Med 44(1):116-121, 2013. doi: 10.1111/acem.12317.

Liječenje

 • Palac spica udlaga

Većina prijeloma bez pomaka mogu se tretirati imobilizacijom 6 do 8 tjedana

Ponekad je potrebna otvorena repozicija i unutarnja fiksacija (ORIF).

Ključne točke

 • Skafoidni prijelomi obično proizlaze iz hiperekstenzije zgloba, obično tijekom pada na ispruženom rukom.

 • Ove frakture mogu poremetiti dotok krvi u proksimalni skafoid; stoga je osteonekroza česta, ponekad komplikacija koja uzrokuje invaliditet.

 • Ukoliko standarne RTG snimke ne pokazuju prijelom učinite MRI ili imobilizirajte uz palčanu spica imobilizaciju