Linezolid i tedizolid

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Linezolid i tedizolid su oksazolidinoni.

Linezolid

Linezolid je oksazolidinon koji pokazuje aktivnost prema:

Kontraindikacije

Linezolid je kontraindiciran u bolesnika s prethodnom alergijskom reakcijom na njega.

Ostale kontraindikacije uključuju postojanje faktora rizika za serotoninski sindrom ili hipertenziju.

Serotoninski sindrom

Linezolid je reverzibilni, neselektivni inhibitor monoamino oksidaze (MAO). Inhibicija MAO uzrokuje povećanje razine neurotransmitera serotonina. Iz toga proizlazi da linezolid ima potencijal izazivati serotoninski sindrom (hiperserotonergičko stanje karakterizirano promjenom svijesti, neurološkim poremećajima i autonomnom nestabilnosti) kada se koristi u bolesnika koji:

 • Imaju endokrini aktivni karcinoidni tumor

 • Koriste lijekove koji imaju serotonergičku aktivnost

Takvi lijekovi su SSRI, MAOI (npr. fenelzin, izokarboksazid), triciklički antidepresivi, 1B, 1D agonisti receptora serotonina (triptani), meperidin, bupropion i buspiron. Pacijenti koji uzimaju takve lijekove, a zahtijevaju liječenje linezolidom mogu se liječiti ako korist premašuje rizik te ako:

 • Odmah prestanu uzimati proserotonergički lijek

 • Pažljivo se monitoriraju za eventualne manifestacije serotoninskog sindroma dva tjedna nakon prestanka uzimanja lijeka (za fluoksetin 5 tjedana) ili 24 sata od zadnje doze linezolida

Linezolid nije ispitivan u bolesnika s karcinoidnim sindromom te ga u njih treba koristiti samo ako se pažljivo prate simptomi i znakovi pojave serotoninskog sindroma.

Hipertenzija

Linezolid se ne bi trebao davati sljedećim pacijenatima, osim ako se pažljivo ne monitora krvni tlak.

 • Onima koji uzimaju simpatomimetičke lijekove (npr. pseudoefedrin), vazopresore (npr. epinefrin, norepinefrin) ili dopaminergičke lijekove (npr. dopamin i dobutamin)

 • Onima s nekontroliranom hipertenzijom

 • Onima s tiretoksikozom

 • Onima s feokromocitom

Uporaba tijekom trudnoće i dojenja

Ispitivanja na životinjama pokazuju određeni rizik, a dobro kontrolirane studije u trudnica nisu provedene. Linezolid se treba koristiti tijekom trudnoće samo ako korist opravdava potencijalni rizik za fetus.

Nije poznato da li se linezolid izlučuje u majčinom mlijeku te da li je siguran za primjenu tijekom dojenja.

Nuspojave

Nuspojave linezolida su:

 • Reverzibilna mijelosupresija

 • Ireverzibilna periferna neuropatija

 • Reverzibilna optička neuropatija

 • Serotoninski sindrom

Reverzibilna mijelosupresija, uključujući trombocitopeniju, leukopeniju i anemiju, javlja se u otprilike 3% pacijenata, obično kada terapija traje >2 tjedna. Potrebno je svaki tjedan učiniti kontrolu kompletne krvne slike, posebno kad terapija traje >2 tjedna.

Periferna i optička neuropatija mogu se pojaviti kod duljeg uzimanja lijeka te bi pacijente koji su dugo na terapiji linezolidom trebalo pratiti zbog eventualne pojave ovih nuspojava.

Tedizolid

Tedizolid je oksazolidinon sa spektrom aktivnosti sličnim linezolidu iako može pokazivati i aktivnost protiv nekih gram-pozitivnih koka rezistentnih na linezolid.

U kliničkim ispitivanjima rizik pojave serotoninskog sindroma i trombocitopenije bio je niži kod tedizolida nego linezolida. Tedizolid može uzrokovati značajnu neutropeniju i njegova primjena se ne preporučuje u bolesnika s brojem neutrofila <1000 stanica/mm3.

Uporaba tijekom trudnoće i dojenja

Ispitivanja na životinjama su pokazala određeni rizik, no nisu provedene odgovarajuće, dobro kontrolirane studije u trudnica. Tedozolid se treba koristiti u trudnoći samo ako korist nadmašuje potencijalni rizik za fetus.

Nije poznato da li se linezolid izlučuje u majčinom mlijeku te da li je siguran za primjenu tijekom dojenja.