Crni cohosh

Autor: Laura Shane-McWhorter, PharmD
Urednica poglavlja: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Nina Blažević, dr. med.

Cimicifuga je biljni podanak (podzemni gomolj) koji se može direktno uzimati u obliku praška ili može biti ekstrahiran u oblik tablete ili tekućine. Trebao bi biti standardiziran da sadrži određene triterpene. Cimicifuga ne sadrži fitoestrogene koji mogu biti odgovorni za njegove navodne estrogenu slične učinke, ali sadrži male količine protuupalnih spojeva, uključujući salicilnu kiselinu.

(Vidjeti također Pregled dodataka prehrani.)

Tvrdnje

Tvrdi se kako je cimicifuga korisna za ublažavanje menopauzalnih (npr, valova vrućine, promjena raspoloženja, tahikardije, suhoće rodnice) i menstrualnih simptoma te artralgija kod reumatoidnog artritisa ili osteoartritisa.

Dokaz

Konfliktni su dokazi o koristi u ublažavanju menstrualnih simptoma (1). Postoji malo pouzdanih podataka o njegovoj učinkovitosti kod drugih bolesti i simptoma.

Nedavni pregled literature uključio je 16 randomiziranih kontroliranih ispitivanja žena (n = 2027) koje koriste oralne pripravake cimicifuge (prosječna doza od 40 mg). Nije bilo značajne razlike između cimicifuge i placeba u učestalosti valova vrućina (3 ispitivanja, 393 žena) ili u bodovnim sustavima menopauzalnih simptoma (4 ispitivanja, 357 žena) (1). Pregled literature iz 2016.gofinr vezano uz botaničke proizvode koji su uključivali cimicifugu također nije pronašao nikakve koristi kod simptoma menopauze (2). Nedostatak standardizacije dodatka koji se koristi između studija ukazuje na to da su potrebna dodatna istraživanja za dobivanje konačnih zaključaka.

Neželjeni učinci:

Rijetki su neželjeni učinci. Najčešće su glavobolja i poremećaji GI sustava. Mogu se javiti vertiginozne tegobe, dijaforeza i hipotenzija (kod uzimanja velikih doza).

Teoretski, cimicifuga je kontraindicirana u bolesnika s osjetljivošću na aspirin, bolesti jetre, maligne bolesti koja je hormonski osjetljiva (npr, određene vrste malignoma dojke), moždanog udara ili visokog krvnog tlaka. Američka Farmakopeja (engl. USP - US Pharmacopeia) je temeljem nekoliko prikaza slučaja (3) predložila da cimicifuga proizvodi budu označeni s upozorenjem o mogućoj hepatotoksičnosti.

Interakcije s lijekovima

Malo je kliničkih dokaza da cimicifuga interferira s lijekovima. Međutim, nedavna in vitro studija predlaže kako cimicifuga može inhibirati biotransformaciju i djelotvornost tamoksifena i irinotekana, oba kemoterapijska lijeka (4).

Literatura

  • Leach MJ, Moore VLeach MJ, Moore V. Crni cohosh (Cimicifuga spp.) za simptome menopauze. Cochrane Database Syst Rev9: CD007244, 2012. doi: 10.1002/14651858.CD007244.pub2.

  • Franco OH, Chowdhury R, et al: Primjena terapije na biljnoj bazi i simptomi menopauze: sustavni pregled i meta-analiza. JAMAJAMA 315(23):2554–63, 2016. doi: 10.1001/jama.2016.8012.

  • Lim TY, Considine A, Quaglia A, et alLim TY, Considine A, Quaglia A, et al. Sekundarno subakutno zatajenje jetre zbog cimicifuge koje dovodi do transplantacije jetre. BMJ Case Rep, Objavljeno na internetskim stranicama: 5. srpnja 2013. doi:10.1136/bcr-2013-009325.

  • Gorman GS, Coward L, Darby A, et alGorman GS, Coward L, Darby A, et al. Učinci biljnih dodataka na bioaktivaciju kemoterapeutika. J Pharm Pharmacol 65(7):1014-1025, 2013. doi: 10.1111/jphp.12055. 

Više informacija

  • NIH Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje (NCCIH - engl. NIH National Center for Complementary and Integrative Health).Black cohosh