Creutzfeldt-Jakobova bolest (CJB)

Autor: Pierluigi Gambetti, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Petra Črnac Žuna, dr. med.

Creutzfeldt–Jakobova bolest (CJB) je najčešća prionska bolest ljudi. Pojavljuje se širom svijeta te ima nekoliko oblika i podtipova. Simptomi CJB-a uključuju demenciju, mioklonus i druge poremećaje SŽS-a; obično dolazi do smrtnog ishoda između 4 mjeseca i 2 godina od pojave simptoma, ovisno o obliku i podtipu CJB-a. Terapija je potporna.

(Vidi također Pregled prionskih bolesti.)

CJB ima tri oblika (1):

 • Sporadični (sCJB)

 • Obiteljski

 • Stečeni

sCJB je najčešći oblik, čini oko 85% slučajeva. sCJB u pravilu zahvaća osobe dobi > 40 godina (srednja dob ~60 godina).

Obiteljski CJB javlja se u oko 5 do 15% slučajeva. Nasljeđivanje je autosomno dominantno; dob nastupa simptoma je obično ranija nego u sCJB i trajanje bolesti je duže.

Stečeni CJB vjerojatno čini < 1% slučajeva. Do njega dolazi nakon konzumacije govedine zaražene prionima (u varijanti CJB [vCJB]). Jatrogeni CJB opisan je nakon kadaverične transplantacije rožnice ili dure, upotrebom stereotaktičkih intracerebralnih elektroda ili uzimanjem hormona rasta pripravljenog iz ljudske hipofize. Oko polovice jCJB slučajeva uključuje promjene slične onima u Alzheimerovoj bolesti, koje ukazuju da je u jCJD, poremećaj koji nalikuje Alzheimerovoj bolesti (pored CJB-a) može biti stečen jatrogeno (3).

Varijanta CJB (vCJB)

vCJB je rijetki stečeni oblik CJB. Najviše slučajeva pojavilo se u Velikoj Britaniji (VB), sa 178 slučajeva od rujna 2018. godine, u usporedbi s 53 slučajeva u svim ostalim europskim i neeuropskim zemljama. vCJB nastaje konzumacijom govedine zaražene goveđom spongiformnom encefalopatijom (GSE), zvanoj i bolest kravljeg ludila.

U vCJB, simptomi se manifestiraju u mlađoj prosječnoj životnoj dobi ( < 30 god) nego u sCJB. U nedavnim slučajevima, razdoblje inkubacije (vrijeme između konzumacije kontaminirane govedine i pojave simptoma) bilo je od 12 do > 20 godina.

Ranih 80–ih godina, zbog tadašnje slobodnije regulacije prerade životinjskih bioproizvoda, zaraženo tkivo, vjerojatno od ovaca zaraženih skrapijem ili goveda zaraženih GSE-om, scrapie prionski protein (PrPSc) je dospio u stočnu hranu. Stotine tisuća goveda razvile su GSE. Usprkos širokoj izloženosti, relativno mali broj ljudi koji su jeli meso zaraženih goveda razvio je vCJB.

Budući da je inkubacija kod GSE duga, povezanost GSE i kontaminirane hrane nije prepoznata u Velikoj Britaniji sve dok nije izbila epidemija. GSE epidemija stavljena je pod kontrolu nakon masovnog klanja stoke i nakon promjena u postupcima uzgoja, čime je drastično smanjena kontaminacija mesa tkivom živčanog sustava. U Velikoj Britaniji, godišnji broj novooboljelih od vCJB, čiji je vrhunac bio 2000. godine, u stalnom je padu, sa samo dva slučaja nakon 2011. godine.

Četiri slučaja vCJB-a povezuje se s transfuzijom krvi; pojavila su se u osoba koje su primile transfuziju između 1996. i 1999. godine. Smatra se da je Velikoj Britaniji oko 1/2000 osoba prenositelj vCJB-a (temeljem pregleda velikog broja uzoraka tkiva crvuljka), ali nema nikakvih simptoma; ove osobe mogu prenijeti bolest ako daruju krv ili idu na kirurški zahvat. Nejasno je postoji li latentan broj ljudi koji su primili transfuziju kontaminirane krvi te su tako pod rizikom od kasnijeg razvoja vCJB-a. Međutim, nove smjernice za upućivanje darivatelja krvi vezane za vCJB mogle bi dodatno smanjiti rizik od prijenosa vCJB-a putem transfuzije krvi, koja je već vrlo niska izvan Francuske i Velike Britanije.

Iako nije opisan nijedan slučaj vCJB-a iz Sjeverne Amerike, GSE je opisan u nekoliko sjevernoameričkih goveda (4 u SAD-u i 19 u Kanadi).

Literatura

 • 1. Gambetti P, Kong Q, Zou W, et al: Sporadic and familial CJD: Classification and characterisation. Br Med Bull 66 (1): 213–239, 2003. doi: https://doi.org/10.1093/bmb/66.1.213.

 • 2. Ritchie DL, Barria MA, Peden, AH, et al: UK Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease: Investigating human prion transmission across genotypic barriers using human tissue-based and molecular approaches. Acta Neuropathol 133 (4): 579–595, 2017.  doi: 10.1007/s00401-016-1638-x.

 • 3. Cali I, Cohen ML, Haik S, et al: Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease with amyloid-β pathology: An international study. Acta Neuropathol Commun 6 (1):5, 2018. doi: 10.1186/s40478-017-0503-z.

Simptomi i znakovi

Oko 70% bolesnika s CJB-om prezentira se s gubitkom pamćenja i zbunjenošću, što se na kraju razvija u svih pacijenata; 15 do 20% prezentira se s nekoordinacijom i ataksijom, koje se često razvijaju u ranom tijeku bolesti. Mioklonus provociran bukom ili drugim osjetnim podražajima (startle mioklonus) često se razvija u srednjem i kasnijem tijeku bolesti. Osobe s vCJB-om prezentiraju se češće psihijatrijskim simptomima (primjerice anksioznost, depresija) nego gubitkom pamćenja. Simptomi kasnije faze bolesti slični su u oba oblika.

Premda su demencija, ataksija i mioklonus najkarakterističniji, mogu se pojaviti i drugi neurološki poremećaji (npr. halucinacije, konvulzije, neuropatija, različiti poremećaji pokreta).

Poremećaji vida (npr. defekti vidnog polja, dvoslike, zamagljenje vida) su često prisutni u sCJB-u.

Dijagnoza

 • Difuzijski mjereno oslikavanje MR

 • CSL markeri

 • Isključenje drugih poremećaja

Na CJB treba posumnjati u starijih bolesnika s brzoprogresivnom demencijom, osobito ako je praćena mioklonusom ili ataksijom. Međutim, drugi poremećaji mogu oponašati CJB te se moraju uzeti u obzir; oni uključuju

Na CJB se sumnja u simptomatskih mlađih pacijenata koji su bili izloženi mesu kontaminiranom prionima u Velikoj Britaniji ili drugim rizičnim zemljama ili imaju obiteljsku anamnezu CJB-a (obiteljski CJB). Rijetko, sCJB razvija se u mladih pacijenata, ali u tih pacijenata druge bolesti moraju biti isključene.

Postavljanje dijagnoze CJB-a može biti teško.

Najbolja neinvazivna dijagnostička pretraga za CJB je

 • Difuzijski mjereno oslikavanje MR

Može prikazati razvoj neujednačenih područja hiperintenziteta (svijetla područja) u kortikalnoj vrpci, što snažno ukazuje na to da se radi o CJB-u.

Proteini 14-3-3, neuron-specifična enolaza i tau obično su povišeni u CSL-u, ali nisu specifični za CJB. Relativno novi CSL test, pod nazivom 'real-time quaking-induced conversion' (RT-QUIC), amplificira i otkriva minimalne razine prionske aktivnosti u CSL-u; čini se da je osjetljiviji od prethodnih CSL testova (1). Sličan test može pouzdano otkriti dokaze vCJB-a identificiranjem priona u mokraći.

Radi se EEG. Rezultati su pozitivni u oko 70% pacijenata sa CJB-om; EEG pokazuje karakteristične periodične oštre valove, ali ovaj uzorak se obično pojavljuje kasno u tijeku bolesti i može biti prolazan.

Biopsija mozga najčešće nije potrebna.

Literatura

 • 1. Foutz A, Appleby BS, Hamlin C, et al : Diagnostic and prognostic value of human prion detection in cerebrospinal fluid. Ann Neurol 81 (1):79–92, 2017. doi: 10.1002/ana.24833.

Prognoza

Smrt u pravilu nastupa nakon 6 do 12 mjeseci, najčešće zbog upale pluća. Očekivano trajanje života u vCJB-u duže je (u prosjeku 1,5 godinu).

Liječenje

 • Potporno liječenje

Ne postoji lijek za CJB. Terapija je potporna.

Prevencija

Budući da ne postoji učinkovito liječenje, ključna je prevencija zaraznog CJB-a.

Osoblje koje rukuje sa zaraženim tjelesnim tekućinama i tkivom bolesnika za koje se sumnja da imaju CJB mora nositi rukavice i izbjegavati kontakt sa sluznicama. Kontaminirana koža može se dezinficirati 4% natrijevim hidroksidom tijekom 5 do 10 minuta, a potom obilnim ispiranjem vodom.

Autoklaviranje parom na 132° C tijekom 1 sata ili uranjanje u 1 N natrijevog hidroksida (standardno) ili u 10% otopinu natrijevog hipoklorita tijekom 1 sata preporučuje se za materijale koji dolaze u kontakt s tkivima pacijenata kod kojih se sumnja ili je potvrđen CJB. Uobičajeni postupci sterilizacije (npr. formalinom) nisu učinkoviti.

Američko ministarstvo poljoprivrede (USDA) trenutno provodi GSE nadzor za 2000 do 5000 goveda / mj. U 2004. godini, zbog GSE slučaja u SAD-u, testiranje je prošireno na prosječno 1000 goveda / dan, no kasnije je testiranje smanjeno na 40.000 / god (0,1% zaklane stoke).

Ključne točke

 • Creutzfeldt-Jakobova bolest (CJB) je najčešća prionska bolest ljudi; sporadični oblik čini oko 85% slučajeva.

 • Stečeni CJB, koji vjerojatno čini <1% CJB slučajeva, nastaje zbog konzumiranja govedine kontaminirane prionima (u varijanti CJB [vCJB]), ili se može steći jatrogeno.

 • Najveći broj slučajeva vCJB dogodio se u Velikoj Britaniji (178 slučajeva od rujna 2018. godine, sa samo 2 slučaja od 2011.); 53 slučaja opisana su u svim ostalim europskim i neeuropskim zemljama.

 • Oko 70% bolesnika s CJB-om prezentira se gubitkom pamćenja i zbunjenošću, što se na kraju razvija u svih pacijenata; 15 do 20% prezentira se nekoordinacijom i ataksijom.

 • Potrebno je razmotriti CJB u starijih pacijenata s brzoprogresivnom demencijom, posebno ako je praćena mioklonusom ili ataksijom, a treba posumnjati na CJB u simptomatskih mlađih pacijenata koji su bili izloženi govedini kontaminiranoj prionima ili imaju obiteljsku anamnezu CJB-a.

 • Potrebno je učiniti difuzijski mjereno oslikavanje MR za prikaz razvoja neujednačenog područja hiperintenziteta u kortikalnoj vrpci, koje snažno ukazuje na to da se radi o CJB-u; također razmotriti RT-QuiC test CSL-a.

 • Smrt se obično javlja nakon 6 do 12 mjeseci, ali je očekivano trajanje života u vCJB duže, u prosjeku 1,5 godinu.

 • Autoklaviranje parom ili uranjanjem kontaminiranog materijala u natrijev hidroksid ili natrijev hipoklorit se preporučuje da se spriječi zaraza.