Biopsija bubrega, mokraćnog mjehura i prostate

Autor: Bradley D. Figler, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Karmela Altabas, dr. med.
Prijevod: Luka Vidović, dr. med.

Biopsiju izvodi obučeni specijalist (nefrolog, urolog, intervencijski radiolog).

Biopsija bubrega

Indikacije za dijagnostičke biopsije su nerazjašnjeni nefritički ili nefrotski sindrom ili akutna ozljeda bubrega. Biopsija se povremeno vrši radi procjene odgovora na liječenje. Relativne kontraindikacije uključuju hemoragijsku dijatezu i nekontroliranu hipertenziju. Ponekad je potrebna blaga preoperativna sedacija benzodiazepinom. Komplikacije su rijetke, ali mogu obuhvaćati jako bubrežno krvarenje koje iziskuje transfuziju, radiološku ili kiruršku intervenciju.

Biopsija mokraćnog mjehura

Biopsija mokraćnog mjehura je indicirana za dijagnosticiranje određenih poremećaja (npr. rak mokraćnog mjehura, ponekad intersticijski cistitis ili shistozomijazu) i povremeno za procjenu odgovora na liječenje. U kontraindikacije za biopsiju mjehura ubrajaju se hemoragijska dijateza i akutni TBC cistitis. Preoperativno davanje antibiotika potrebno je samo prilikom aktivne IMS. Bioptički instrument, rigidan ili fleksibilan, uvodi se u mjehur kroz cistoskop. Sijelo biopsije se kauterizira kako bi se spriječilo krvarenje. Drenažni kateter se ostavlja kako bi se olakšalo cijeljenje i drenaža ugrušaka. U komplikacije se ubrajaju obilno krvarenje, IMS i perforacija mjehura.

Biopsija prostate

Biopsija prostate obično se vrši za dijagnosticiranje raka prostate. U kontraindikacije za biopsiju prostate ubrajaju se hemoragijska dijateza, akutni prostatitis i IMS. Pacijent se priprema ustezanjem davanja ASK, antiagregacijskih i antikoagulantnih lijekova tjedan dana prije zahvata, klizmom radi čišćenja rektuma te preproceduralnim davanjem antimikrobnih lijekova (obično fluorokinolon). Prostata se lokalizira palpacijom ili transrektalnim UZ–om, dok je bolesnik u bočnom položaju. Nakon anestezije natkrivajućih struktura (perineuma ili rektuma) prostatu se ubada iglom za biopsiju te se uzima 12 tkivnih uzoraka. Komplikacije obuhvaćaju sljedeće:

  • Urosepsa

  • Krvarenje (uključujući hematuriju i rektalno krvarenje)

  • Retencija mokraće

  • Hematurija

  • Hematospermija (često tijekom 3-6 mj. nakon biopsije)