Atrioventrikulski blok.

Autor: L. Brent Mitchell, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić, dr. med. i prof. dr. sc.Marko Boban dr. med.
Prijevod: doc. dr. sc. Šime Manola dr. med.

Atrioventrikulski (AV) blok je djelomičan ili potpuni prekid provođenja impulsa iz atrija u ventrikule. Najčešći uzrok je idiopatska fibroza i skleroza provodnog sustava. Dijagnoza se postavlja temeljem EKG-a: simptomi i liječenje ovise o stupnju bloka, no liječenje, kad je potrebno, obično uključuje elektrostimulaciju.

(Također vidjeti Pregled aritmija.)

Najčešći uzroci AV bloka su

  • Idiopatska fibroza i skleroza provodnog sustava (oko 50% pacijenata)

  • Ishemijska bolest srca (40%)

Preostali slučajevi AV bloka su uzrokovani

  • Lijekovima (npr beta-blokatori, blokatori kalcijevih kanala, digoksin, amiodaron)

  • Povišeni tonus vagusa

  • valvulopatija;

  • Kongenitalna, genetska ili neka druga bolest srca.

Av blok može biti potpun ili djelomičan. Av blokovi prvog i drugog stupnja su djelomični. AV blok trećeg stupnja je kompletni.

AV blok I stupnja:

Sve normalne P valove slijede QRS kompleksi ali PR interval je duži nego što je normalno (> 0.20 sek—vidi sliku).

AV blok I stupnja može biti fiziološka pojava u mlađih bolesnika s pojačanim tonusom vagusa i u treniranih sportaša. AV blok I stupnja je asimptomatski i ne zahtijeva liječenje, no indicirana je daljnja obrada kad prati neki drugi srčani poremećaj ili postoji vjerojatnost da je izazvan lijekovima.

AV blok II stupnja:

Nakon nekih normalnih P–valova slijede QRS–kompleksi, no nakon nekih ne. Postoje sva oblika:

U AV bloku 2. stupnja Mobitz tip I PR interval se progresivno produžujesve dok u jednom, trenutku atrijski impuls nije proveden u ventrikule i izostaje QRS kompleks (Wenckebach fenomen); AV nodalno provođenje obnavlja se sa sljedećim otkucajem i takav obrazac se ponavlja (vidi sliku).

AV blok II stupnja Mobitz tip 1 može biti fiziološki kod mladih i sportski orijentiranih bolesnika. Blok se događa u AV–čvoru kod ~75% bolesnika s uskim QRS–kompleksom i u infranodalnim mjestima (Hisov snop, grane snopa, fascikulusi) u mirovanju. Ako blok postane potpun, obično se razvije pouzdani spojni ritam. Liječenje je nepotrebno osim ako blok ne uzrokuje simptomebradikardija a da su pritom prolazni ili reverzibilni uzroci isključeni. Liječenje uključujeimplantaciju elektrostimlatora, što također može biti korisno kod asimptomatskih bolesnika s AV blokom II stupnja tip Mobitz I sa infranodalnim sijelom detektiranim elektrofiziološkom studijom učinjenom radi drugih razloga.

U AV bloku II stupnja, Mobitz tip 2, PR–interval je konstantan. Otkucaji se intermitentno ne provode i dolazuo do ispuštanja QRS kompleksa, obično po tipu ponavljajućeg obrasca u ciklusima svaki 3. (3:1 blok) ili 4. (4:1 blok) P val. (vidi sliku).

AV blok II stupnja, Mobitz II je uvijek patološki; blok se javlja u Hisovom snopu u oko 20% bolesnika i u glavnim granama u mirovanju. Bolesnici mogu biti bez simptoma ili imati omaglice, presinkope i sinkope, ovisno o omjeru provedenih naprema blokiranim otkucajima. Bolesnici imaju povećani rizik razvijanja simptomatskog AV bloka—visokog stupnja ili potpunog, kod kojeg je vjerojatno da je vlastiti ritam ventrikulski i stoga prespor i nepouzdan za održavanje sistemske perfuzije pa je zato indicirano postavljanje elektrostimulatora.

Kod visokog AV bloka II stupnja, svaki drugi (ili više) P–val je blokiran (vidi sliku).

Razlika između Mobitz tip 1 bloka i Mobitz tipa 2 bloka se teško uoči zato što se 2 P–vala nikada ne provedu za redom. Teško je predvidjeti rizik za nastajanje potpunog AV bloka, te je indicirano postavljanje elektrostimulatora.

Bolesnici sa bilo kojom formom AV bloka II stupnja i strukturnom bolesti srca su potencijalni kandidati za trajnu elektrostimulaciju osim ako je uzrok prolazan ili reverzibilan.

AV blok III stupnja:

Srčani blok je kompletan (vidi sliku).

Ne postoji električna komunikacija između atrija i ventrikula i nema odnosa između P–valova i QRS–kompleksa (AV disocijacija). Srčana funkcija je održana vlastitom spojnom ili ventrikulskom stimulacijom. Vlastiti ritmovi koji nastaju iznad bifurkacijem Hisovog snopa stvaraju uske QRS–komplekse, relativno brze (>40 otkucaja/min) i pouzdane srčane frekvencije, s blagim simptomima (npr. umor, posturalna omaglica, intolerancija napora). Vlastiti ritmovi koji nastaju ispod bifurkacije stvaraju šire QRS–komplekse, sporije i nepouzdane srčane frekvencije i ozbiljnije simptome (npr. presinkopa, sinkopa, zatajivanje srca). Znakovi AV disocijacije su "cannon" a valova, fluktuacije krvnog tlaka, i promjene u glasnoći prvog srčanog tona (S1). Rizik od sinkope uslijed asistolije i iznenadne srčane smrti je veći ako postoje niži vlastiti ritmovi.

Većina pacijenata zahtijeva elektrostimulator ( vidi: Primjeri kodova elektrostimulatora). Ako su blok prouzročili antiaritmici, ukidanje lijeka može biti učinkovito, iako može biti potreban i privremeni elektrostimulator. Blok prouzročen akutnim inferiornim IM obično je posljedica disfunkcije AV–čvora i može reagirati na atropin ili spontano proći kroz nekoliko dana. Blok prouzročen anteriornim IM obično je posljedica opsežne nekroze miokarda koja obuhvaća i His–Purkinjeov sustav i zahtijeva trenutno transvensko postavljanje elektrostimulatora s privremenom upotrebom vanjskog elektrostimulatora ako je potrebno. Spontano razrješenje se može dogoditi no zahtijeva obradu AV nodalnog i infranodalnog provođenja (npr. elektrofiziološko ispitivanje, ergometrija, 24–satni EKG).

Najveći dio bolesnika s kongenitalnim AV blokom III stupnja ima spojni vlastiti ritam koji održava razumnu frekvenciju, no kod njih je potreban trajni elektrostimulator prije nego dožive srednju dob. Rjeđe, bolesnici s kongenitalnim AV blokom imaju spori vlastiti ritam i kod njih je potreban elektrostimulator u mlađoj dobi, možda čak i tijekom djetinjstva.