Kriptosporidioza

Autor: Richard D. Pearson, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Andrea Kalaba, dr. med.

Kriptosporidioza je infekcija uzrokovana protozoom Cryptosporidium. Prvi simptom je vodenasti proljev, a čest je praćen i drugim gastrointestinalnim simptomima. U imunokompetentnih bolesnika infekcija je u pravilu samolimitirajuća, ali u oboljelih od AIDS–a može biti trajna i teška. Dijagnoza se postavlja otkrivanjem uzročnika ili njegovih antigena u stolici. Nitazoksanid je lijek izbora u imunokompetentnih bolesnika. U bolesnika s AIDS-om, liječenje se temelji na kombinaciji antiretrovirusnog liječenja i suportivne terapije.

Vidi i: Pregled infekcija uzrokovanih crijevnim protozoama i mikrosporidijima

Patofiziologija

Kriptosporidiji su obligatne, intracelularne protozoe koje se razmnožavaju u epitelnim stanicama tankog crijeva domaćina kralješnjaka.

Nakon ingestije, oociste Cryptosporidiuma se aktiviraju u probavnom traktu oslobađaju sporozoite koji potom parazitiraju u epitelnim stanicama probavnog trakta. U tim stanicama, sporozoiti se mogu pretvoriti u trophozoite, replicirati, i stvarati oociste.

Stvaraju se dvije vrste oocista:

 • ooociste debele stijenke koje se najčešće izlučuju iz domaćina

 • oociste tanke stijenke koje su prvenstveno odgovorne za autoinfkeciju

Oociste debele stijenke se otpuštaju u lumen crijeva i izlučuju stolicom. Oociste debele stijenke su infektivne i mogu se prenijeti feko-oralnim putem direktno s osobe na osobu. Potrebno je malo oocista (npr. < 100) da se pojave simptomi, a time se povećava i rizik prijenosa infekcije s osobe na osobu.

Životni ciklus oociste se nastavlja kad infektivne oociste progutaju ljudi ili drugi kralješnjaci.

Oociste su izrazito otporne na vanjske uvjete, npr. klor u koncentraciji koja se koristi u sustavima za pročišćavanje vode za javnu upotrebu i bazenima unatoč pridržavanju preporučene razine ostatnog klora.

Epidemiologija

Cryptosporidium species uzrokuje infekciju u različitih sisavaca. Cryptosporidium parvum (goveđi genotip) i C. hominis (ljudski genotip) odgovorni su za većinu ljudskih slučajeva kriptosporidioze. Infekcija je posljedica:

 • ingestije vode ili hrane kontaminirane fekalijama (često vode u javnim i stambenim bazenima, vrućim kupeljima, vodenim parkovima, jezerima ili potocima)

 • direktnog prijenosa s osobe na osobu

 • prijenosa životinjama

Bolest je rasprostranjena diljem svijeta. Kriptosporidioza je odgovorna za 0,6 do 7,3% dijarealnih bolesti u razvijenim zemljama, a u područjima s lošim higijenskim uvjetima postotak je i veći. Kriptoporidioza je bila uzrok velike hidrične epidemije u SAD-u (1). U Milwaukeeju, Wisconsin, je 1993. godine >400.000 ljudi oboljelo nakon zagađenja gradskog vodoopskrbnog sustava kanalizacijskim vodama tijekom proljetnih kiša kao posljedica neispravnosti vodenih filtera.

Djeca, putnici u strane zemlje, imunokompromitirani bolesnici i medicinsko osoblje koje njeguje bolesnike s kriptosporidiozom imaju povećani rizik za akviriranje infekcije. Opisane su i epidemije u vrtićima. Mala djeca koja koriste pelene ne bi trebala koristiti bazene zato što mala infektivna doza, protrahirano izlučivanje oocista stolicom, otpornost oocista na kloriranje i veličina oocista pogoduju prijenosu infekcije s osobe na osobu.

Teški, kronični proljev uzrokovan kriptosporidijama može se javiti u bolesnika s AIDS-om.

Literatura

 • 1. Painter JE, Gargano JW, Yoder JS, et alPainter JE, Gargano JW, Yoder JS, et al: Evolving epidemiology of reported cryptosporidiosis cases in the United States, 1995–2012. Epidemiol Infect 144(8):1792–1802, 2016. doi: 10.1017/S0950268815003131.

Simptomi i znakovi

Inkubacija kripotsporidioze iznosi otprilike tjedan dana, a klinički manifestna bolest nastaje u >80% zaraženih osoba. Početak bolesti je obično nagao, s obilnim vodenastim stolicama, grčevima u trbuhu te, rjeđe, mučninom, manjkom apetita, vrućicom i malaksalošću. Simptomi obično traju jedan do dva tjedna, rijetko duže od mjesec dana, a potom se smiruju. Izlučivanje oocista stolicom traje i nekoliko tjedana nakon povlačenja simptoma. Asimptomatsko izlučivanje oocista je često u starije djece u zemljama u razvoju.

U imunokompromitiranog domaćina, početak bolesti može biti postupan, ali proljevi su obilniji. Infekcija perzistira dok god traje osnovni imunološki poremećaj uzrokujući obilni tvrdokorni proljev do kraja života. U nekih bolesnika s AIDS-om opisan je gubitak tekućine od >5 do 10 L/dan. Gastrointestinalni sustav je najčešće mjesto infekcije u imunokompromitiranih bolesnika. Međutim, i ostali organi (npr. žučni sustav, gušterača, dišni sustav) mogu biti zahvaćeni.

Dijagnoza

 • enzimski imunoeseji za fekalne antigene

 • mikroskopski pregled stolice (potrebne su posebne tehnike)

Otkrivanje acidorezistentnih oocista u stolici potvrđuje dijagnozu, a uobičajene parazitološke pretrage stolice su nepouzdane. Oociste se izlučuju intermitentno stoga je potrebno analizirati više stolica. Postoji nekoliko metoda koncentriranja stolica koje povećavaju mogućnostdetekcije parazita. Oociste Cryptosporidiuma se mogu otkriti fazno–kontrastnom mikroskopijom ili bojenjem modificiranom metodom po Ziehl–Neelsenu ili Kinyounu. Imunofluorescentna mikroskopija pomoću monoklonskih fluoresceinom obilježenih protutijela ima veću osjetljivost i specifičnost.

Enzimski imunoeseji na fekalni antigen Cryptosporidiuma su osjetljiviji za otkrivanje oocista od mikroskopskog pregleda stolice. Razvijeni su i DNA testovi za detekciju i specifikaciju C. parvum i C. hominis. Oni se sve više koriste u standardnim dijagnostičkim laboratorijima.

Biopsijom crijeva se Cryptosporidium može verificirati unutar epitelnih stanica.

Liječenje

 • Nitazoksanid za bolesnike koji imaju perzistentnu infekciju, a nemaju AIDS

 • Antiretrovirusna terapija (ART) u bolesnika s AIDS-om uz visoke doze nitazoksanida

U imunokompetentnih osoba kriptosporidioza je samolimitirajuća bolest. Za perzistentnu infekciju, koristi se peroralni nitazoksanid tijekom 3 dana kako slijedi:

 • od 1. do 3. godine: 100 mg dvaput dnevno

 • od. 4. do 11. godine: 200 mg dvaput dnevno

 • ≥12 godina: 500 mg dvaput dnevno

U bolesnika s AIDS-om, oporavak imunološkog sustava antiretrovirusnim liječenjem je ključan. Visoke doze nitazoksanida (500 do 1000 mg dvaput dnevno) tijekom 14 dana učinkovite su u odraslih osoba s brojem CD4>50/ul. Nakon započinjanja učinkovite ART u nekih bolesnika dolazi do regresije simptoma.

U imunokompromitiranih bolesnika su indicirane potporne mjere, oralna i parenteralna rehidracija i hiperalimentacija.

Prevencija

Stolice bolesnika s kriptosporidiozom su vrlo infektivno stoga pri rukovanju stolicom treba primijeniti stroga higijenska pravila. Postoje posebne biosigurnosne smjernice za rukovanje s kliničkim uzorcima. Zagrijavanje vode do kipuće tijekom jedne minute (3 min na visinama >2000 m [6562 ft]) je najpouzdaniji način dekontaminacije. Samo filteri s veličinom pora 1 μm (specificirani kao "apsolutni 1 mikron" ili certificirano prema NSF International Standard br 53 ili broj 58) uklanjaju ciste Cryptosporidiuma.

Ključni podatci