Pojmovnik

Autor: Douglas J. Rhee, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Zoran Vatavuk, dr. med.
Prijevod: prof. dr. sc. Katia Novak Lauš, dr. med.

Glaukomi su skupina poremećaja oka karakterizirana progresivnim oštećenjem vidnog živca kod kojeg važnu ulogu ima relativno povećanje intraokularnog tlaka (IOT). Glaukom je drugi najčešći uzrok sljepoće u svijetu i drugi najčešći uzrok sljepoće u SAD-u, gdje je vodeći uzrok sljepoće za populaciju afričkog i latinoameričkog podrijetla. Oko 3 milijuna Amerikanaca i 64 miljuna ljudi diljem svijeta ima glaukom, no samo polovica ih je toga svjesno. Glaukom se može razviti u bilo kojoj životnoj dobi, ali je 6 puta češći u ljudi s > 60 god.

Podjela glaukoma je na

link , tablicu, i tablicu.

Izraz “kut” se odnosi na kut kojeg čine šarenica i rožnica na periferiji prednje očne sobice (vidi sliku). Kut je mjesto otjecanja očne vodice iz oka ( >98%) bilo putem trabekularne mreže i Schlemmovog kanala (glavni put, osobito u starijih osoba) bilo putem površine cilijarnog tijela i krvnih žila žilnice. Ovi putovi otjecanja nisu samo mehanički filter već su u njih uključena i aktivna fiziološka zbivanja.

Daljnja podjela glaukoma je na primarne (uzrok otporu otjecanja očne vodice ili zatvaranju kuta je nepoznat) i sekundarne (uzrok otporu optjecanja očne vodice je poznat)), što čini > 20 vrsta sekundarnih glaukoma odraslih.

Glaukom zatvorenog kuta: podjela na temelju mehanizama opstrukcije otjecanja*

vrsta

poremećaji

primjeri

* Citirani klinički primjeri; nije uključen popis glaukoma.

Prilagođeno iz Ritch R, Shields MB, Krupin T: The Glaucomas, ed. 2. St. Louis, Mosby, 1996., str. uz odobrenje.

prednji (“vukući” mehanizam)

kontraktura ovojnica

iridokornealni endotelni sindrom

neovaskularni glaukom

stražnja polimorfna distrofija

kirurgija (npr. transplantacija rožnice)

ozljede (penetrirajuće i nepenetrirajuće)

kontraktura upalnih precipitata

upalna membrana

Fuchsov heterokromni iridociklitis

luetični intersticijski keratitis

stražnji (“gurajući” mehanizam)

s pupilarnim (zjeničnim) blokom

mehanizmi uzrokovani lećom

nabubrena leća

subluksirana leća

sindrom pomične leće

stražnje sinehije

blok šarenice i staklastog tijela u afakiji

pseudofakija

uveitis

glaukom s pupilarnim blokom

bez pupilarnog blika

glaukom cilijarnog bloka (maligni)

ciste šarenice i cilijarnog tijela

"povlačenje" prema naprijed staklastog tijela nakon ekstrakcije leće

intraokularni tumori

maligni melanom

retinoblastom

mehanizmi uzrokovani lećom

nabubrena leća

subluksirana leća

sindrom pomične leće

"Iris plato" sindrom

uvealni edem

nakon indentacijske kirurgije (serklaž), panretinalne fotokoagulacije ili okluzije centralne retinalne vene

kontraktura retrolentikularnog tkiva

perzistentni hiperplastični primarni vitreus

retinopatija nedonoščadi (retrolentalna fibroplazija)

Patofiziologija

Aksoni ganglijskih stanica mrežnice idu kroz vidni živac, prenoseći slike iz oka u mozak. Oštećenje tih aksona uzrokuje smrt ganglijskih stanica uz posljedičnu atrofiju vidnog živca i gubitak vida. Povećanje očnog tlaka (koji je normalno u rasponu od 11 do 21 mmHg) ima ulogu u oštećenju aksona, neposrednim pritiskom na živac ili smanjivanjem dotoka krvi. Međutim, povezanost između tlaka (mjerenog izvana) i oštećenja živca nije jednostavna. U populaciji s očnim tlakom > 21 mm Hg (tj. očna hipertenzija), samo oko 1 do 2% godišnje (oko 10% tijekom 5 godina) razvije glaukom. Osim toga, oko 1/3 bolesnika s glaukomom nema očni tlak >21 mmHg (glaukom niskog tlaka ili glaukom normalnog tlaka).

Postoji jedan čimbenik koji kod izmjerenog IOT-a utječe na pravu njegovu vrijednost; rožnica može biti tanja od prosječne, što dovodi do veće vrijednosti izmjerenog IOT-a ili deblja od prosječne, što dovodi do niže vrijednosti izmjerenog IOT-a. Moguće je da vaskularni poremećaji mogu kompromitirati protok krvi vidnog živca. Također, vrlo je vjerojatno da postoje čimbenici unutar vidnog živca odgovorni za osjetljivost na oštećenja.

IOT ovisi o ravnoteži između stvaranja i otjecanja očne vodice. Povišeni IOT uzrokovan je inhibicijom ili opstrukcijom otjecanja očne vodice (ne prekomjernim otjecanjem); čini se da su uključeni mnogi čimbenici trabekularne mreže u ovaj proces (npr. nakupljanje ekstracelularnog matriksa, abnormalnosti citoskeleta). Kod glaukoma otvorenmog kuta, postoji otpor otjecanju očne vodice što je uzrok povišenom IOT-u, unatoč široko otvorenom kutu bez vidljive opstrukcije. Kod glaukoma zatvorenog kuta, periferni dio šarenice uvija se prema naprijed i vrši mehaničku zapreku otjecanju očne vodice što dovodi do povećanog IOT-a

Simptomi i znakovi

Simptomi i znakovi ovise o vrsti glaukoma, ali im je glavno obilježje oštećenje vidnog živca koje se očituje karakterističnim izgledom glave vidnog živca i ispadima u vidnom polju.

IOT može biti povišen ili unutar prosječnog raspona. (za načine mjerenja, vidi testiranje).

Dijagnoza

 • karakteristične promjene vidnog živca

 • Karakteristična oštećenja vidnog polja

 • Isključenje drugih uzroka

 • IOT obično > 21 mm Hg (ali nije neophodno za dijagnozu)

Na glaukom treba posumnjati u osoba koje imaju bilo što od navedenog:

 • oftalmoskopski karakterističan izgled glave vidnog živca

 • povišeni IOT

 • tipična oštećenja vidnog polja

 • obiteljska anamneza za glaukom

Takve bolesnike (i one s čimbenicima rizika) treba uputiti oftalmologu na opsežnu obradu koja obuhvaća podrobnu osobnu anamnezu, obiteljsku anamnezu, pregled glave vidnog živca (koristeći indirektnu oftalmoskopiju), pretragu vidnog polja, mjerenje očnog tlaka i centralne debljine rožnice, ispitivanje strukturnih promjena glave vidnog živca (optička koherentna tomografija) i gonioskopiju (prikaz prednjeg očnog kuta pomoću posebne zrcalne prizme).

Dijagnoza glaukoma postavlja se kada postoje karakteristični nalazi oštećenja vidnog živca, a drugi su uzroci (npr. multipla skleroza) isključeni. Povišen IOT čini dijagnozu vjerojatnijom, ali povišen IOT se može pojaviti u odsutnosti glaukoma i nije neophodan za postavljanje dijagnoze.

Probir:

Liječnici primarne zdravstvene zaštite bi trebali provoditi probir provjerom vidnih polja pomoću perimetrije udvostručene frekvencije (FDT) i oftalmoskopskim pregledom glave vidnog živca. FDT perimetrija je uređaj koji može otkriti defekte u vidnom polju koji upućuju na glaukom (test traje 2 do 3 minute za svako oko). Premda IOT treba izmjeriti, probir zasnovan samo na njegovoj vrijednosti ima nisku osjetljivost i specifičnost te nisku pozitivnu prediktivnu vrijednost. Pacijenti > 40 god i oni koji imaju čimbenike rizika za glaukom otvorenog ili glaukom zatvorenog kuta trebali bi biti pregledani svakih 1 do 2 god.

Liječenje

 • Sniženje IOT -a lijekovima ili laserom ili incizijsim operativnim zahvatom

Bolesnici s karakterističnim promjenama glave vidnog živca i odgovarajućim promjenama vidnog polja se liječe bez obzira na izmjerenu vrijednost IOT-a. Sniženje očnog tlaka je jedini, klinički potvrđeni način liječenja. Kod kroničnih glaukoma odraslih i juvenilnih glaukoma IOT se snižava na vrijednost barem 20 do 40% nižu od one prije liječenja.

Dostupne su tri metode liječenja: medikamentozna terapija (lijekovi), operacija laserom i incizijski operativni zahvati. Metoda liječenja ovisi o vrsti glaukoma.

Lijekovi i mnogi laserski zahvati (trabekuloplastika) utječu na stvaranje očne vodice i njeno otjecanje.

Većina incizijskih kirurških zahvata (npr. filtracijski zahvati [trabekulektomija]) ili implantacija drenažnih sistema (cjevčica) kreira novi put za otjecanje očne vodice iz prednje očne sobice u subkonjunktivalni prostor. Noviji incizijski operativni zahvati nastoje poboljšati trabekularno ili uveoskleralno otjecanje bez stvaranja fistule pune debljine (tj. sklerostomije).

Profilaktičko snižavanje IOT-a u bolesnika s očnom hipertenzijom odgađa nastanak glaukoma. Međutim, budući da je učestalost prijelaza povišenog očnog tlaka u glaukom u neliječenih osoba mala, odluka o profilaktičkom liječenju treba biti rukovođena postojanjem čimbenika rizika, stupnjem povišenja IOT-a i željama bolesnika (odnosno većom sklonošću liječenju lijekovima nego kirurškim zahvatom, neželjnim popratnim pojavama lijekova). Općenito, liječenje se preporučuje kod pacijenata s IOT > 30 mm Hg, čak i s urednim nalazom vidnog polja i nalazom glave vidnog živca, budući da oštećenje na toj razini IOT-a može biti značajno.

Ključne točke

 • Glaukom se javlja često bez simptoma te je jedan od vodećih uzroka sljepoće u svijetu.

 • Ako pacijenti imaju povišeni IOT, oftalmoskopske promjene na glavi vidnog živca ili pozitivnu obiteljsku anamnezu za glaukom onda su suspektni za glaukom.

 • Ako IOT nije visok, ne treba isključiti glaukom.

 • Potrebno je vršiti probir u populaciji > 40 god i s čimbenicima za glaukom svake 1-2 god, uglavnom na temelju oftalmoskopskog nalaza i nalaza FDT (procjena vidnog polja).

 • Liječite smanjenjem IOT.

 • Profilaktički smanjiti IOT ako je > 30 mm Hg, čak i ako je glaukom odsutan.