Uvod u laboratorijsku dijagnostiku infektivnih bolesti

Autor: Kevin C. Hazen, PhD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Mia Ajduković, dr. med.

Laboratorijskim pretragama uzročnici se mogu otkriti direktno (npr. vizualno, pomoću mikroskopa, uzgojem uzročnika u kulturi) ili indirektno (npr. otkrivanjem protutijela na uzročnika). Opće vrste testova uključuju

Iako uzgoj u kulturi predstavlja zlatni standard kod identifikacije uzročnika, rezultati ponekad nisu dostupni danima ili tjednima i neke patogene nije moguće kultivirati, zbog čega su korisne druge, alternativne pretrage. Kad se uzročnik kultivira i identificira, laboratorijski se također može odrediti njegova osjetljivost na antimikrobne lijekove. Ponekad se za utvrđivanje specifičnih gena za rezistenciju mogu koristiti molekularne metode.

Nekim se pretragama (npr. bojenjem po Gramu, rutinskom aerobnom kulturom) može otkriti veliki broj uzročnika i one se uobičajeno koriste kod sumnja na različite infektivne bolesti. Međutim, budući da se ovim pretragama ne može identificirati određeni broj patogena, kliničari moraju biti svjesni ograničenja svakog pojedinačnog testa za svaki pretpostavljeni patogen. U takvim slučajevima, kliničari bi trebali zatražiti pretrage specifične za pretpostavljeni patogen (primjerice specifična bojenja ili medije za uzgoj u kulturi) ili savjetovati laboratorij u odabiru specifičnijih pretraga.