Kako uraditi iglenu torakocentezu

Autor: Noah Lechtzin, MD, MHS
Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Iglena torakocenteza je postupak uvođenja igle u pleuralni prostor zbog dekompresije tenzijskog pneumotoraksa. To je hitan, potencijalno spasonosan postupak koji se može obaviti ako se ne može dovoljno brzo postaviti torakostoma, tj. postaviti torakalni dren.

Indikacije

Kontraindikacije

Nema apsolutnih kontraindikacija, jer se ovaj postupak vrši samo u stanjima koja ugrožavaju život. Relativne kontraindikacije su hemodinamska nestabilnost ili poremećaj krvarenja.

Komplikacije

 • laceracija pluća ili ošita

 • interkostalna neuralgija zbog ozljede neurovaskularnog živca ispod rebra

 • krvarenje

 • infekcija

 • rijetko perforacija drugih struktura u toraksu ili abdomenu

Oprema

Dodatna razmatranja

 • Hitnost postupka ovisi o stanju bolesnika. Hipotenzija ukazuje na teži tenzijski pneumotoraks koji zahtijeva hitniji tretman.

Položaj bolesnika

 • Pacijent bi trebao leći na leđa.

Relevantna anatomija

 • Neurovaskularni snopovi nalaze se na donjem rubu svakog rebra. Dakle, igla mora biti postavljena iznad gornjeg ruba rebra kako bi se izbjeglo oštećenje neurovaskularnoga snopa.

Detaljan opis postupka i ključne upute

Upozorenja i uobičajene pogreške

 • Ovisno o debljini stijenke prsnog koša, može biti potrebna dulja igla.

Savjeti i trikovi

Literatura

 • 1. Aho JM, Thiels CA, El Khatib MM, et al: Needle thoracostomy: Clinical effectiveness is improved using a longer angiocatheter. J Trauma Acute Care Surg 80(2):272–277, 2016. doi: 10.1097/TA.0000000000000889.

 • 2. Clemency BM, Tanski CT, Rosenberg M, et al: Sufficient catheter length for pneumothorax needle decompression: A meta-analysis. Prehosp Disaster Med 30(3):249–253, 2015. doi: 10.1017/S1049023X15004653.

 • 3. Beckett A, Savage E, Pannell D, et al: Needle decompression for tension pneumothorax in Tactical Combat Casualty Care: Do catheters placed in the midaxillary line kink more often than those in the midclavicular line? J Trauma 2011 71 (5 Suppl 1): S408-412 2011. doi: 10.1097/TA.0b013e318232e558.