Arteriovenske malformacije kralježnične moždine (AVM)

Autor: Michael Rubin, MDCM
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: Berislav Dalić, dr. med.

Arteriovenske malformacije u i oko kralježnične moždine mogu uzrokovati kompresiju moždine, ishemiju, parenhimalno krvarenje, subarahnoidalno krvarenje ili kombinaciju navedenog. Simptomi mogu uključivati postupno progresivne, napredujuće, ili intermitentne segmentalne neurološke ispade, radikularnu bol; kao i iznenadnu križobolju s iznenadnim segmentalnim neurološkim deficitom Dijagnosticira se MR-om. Liječi se kirurški ili stereotaktičnom radiokirurgijom, a može uključivati i angiografsku embolizaciju.

(Vidi također Pregled poremećaja kralježnične moždine.)

Arteriovenske malformacije (AVM) su najčešće spinalne vaskularne malformacije. Većina se javlja torakolumbalno, posteriorno i izvan kralježnične moždine (ekstramedularno). Preostale se najčešće nalaze u vratnoj ili gornjoj torakalnoj regiji, a često su intramedularno. AVM mogu biti male i lokalizirane ali mogu zahvaćati i do 1/2 moždine. Mogu komprimirati ili čak zamijeniti normalni parenhim kralježnične moždine, mogu rupturirati, uzrokujući žarišno ili generalizirano krvarenje.

Simptomi i znakovi

Kožni angiom je ponekad smješten iznad spinalne AVM. Arteriovenske malformacije obično komprimiraju sljedeće:

  • Korijene živaca, uzrokujući bol koja se širi niz distribuciju korijena živca (radikularna bol)

  • Kralježničnu moždinu, uzrokujući segmentalne neurološke deficite koji postupno napreduju ili se povremeno pojavljuju i nestaju

Česti su kombinirani deficiti gornjeg i donjeg motoričkog neurona. AVM mogu rupturirati u parenhim kralježnične moždine, uzrokujući iznenadnu i jaku bol u leđima te iznenadne segmentalne neurološke ispade. Rijetko, visoke vratne AVM rupturiraju u subarahnoidalni prostor, uzrokujući subarahnoidalno krvarenje s iznenadnom, jakom glavoboljom, nuhalnim rigiditetom i poremećajem svijesti.

Dijagnoza

  • Neuroslikovne pretrage

AVM kralježnične moždine mogu se otkriti i slučajno (usputni nalaz) učinjenim neuroradiološkim pretragama. Na AVM klinički se posumnja u bolesnika s nerazjašnjenim segmentalnim neurološkim deficitima ili subarahnoidalnim krvarenjem, posebice kod onih koji imaju iznenadnu, jaku bol u križima ili kutane angiome u medijalnoj liniji.

Dijagnoza AVM postavlja se MR-om (obično se radi prva), zatim MR angiografijom i nakon toga selektivnom arteriografijom. Ponekad se koristi mijelografija uz CT.

Liječenje

  • Kirurško, ako je funkcija kralježnične moždine ugrožena.

Kirurški zahvat je indiciran ako je ugrožena funkcija kralježnične moždine, ali nužna je ekspertiza u specijaliziranim mikrotehnikama. Stereotaktična radiokirurgija je korisna ako je AVM mala i lokalizirana na kirurški nepristupačnom mjestu.

Angiografska embolizacija zatvara arterije hraniteljice i često prethodi kirurškom odstranjenju ili stereotaktičnoj radiokirurgiji.

Ključne točke

  • AVM mogu biti male i lokalizirane a mogu zahvatiti do 1/2 moždine.

  • AV malformacije mogu komprimirati živčane korijene (uzrokujući bol niz distribuciju živčanog korijena), ili leđnu moždinu (uzrokujući segmentalne neurološke deficite koji postupno napreduju ili što se intermitentno pojavljuju i nestaju); one mogu rupturirati (uzrokujući iznenadnu, jaku bol u križima i iznenadne segmentne neurološke deficite).

  • Dijagnosticirajte koristeći MR, nakon toga MR angiografiju, a zatim selektivnu arteriografiju.

  • Ako je funkcija kralježnične moždina ugrožena, liječite kirurški.