Medicaid

Autor: Amal Trivedi, MD, MPH
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Vanda Eđed Šimić, dr. med.,
Matea Drlje, dr. med.

U SAD-u, zdravstvene usluge za starije osobe financiraju uglavnom Medicare, Medicaid, Zdravstvena Uprava Veterana, privatna osiguranja i plaćanja " iz džepa". Osim toga, mnoge države nude zdravstvene povlastice i programe, kao što su subvencije za prijevoz, stanovanje, komunalije, telefon, te troškove hrane, kao i pomoć u kući i prehrambene usluge. Zdravstveni djelatnici trebaju pomagati starijim bolesnicima da se informiraju o zdravstvenim povlasticama i programima na koje imaju pravo.

Bazirano na partnerstvu s federalnom državom, Medicaid plaća za zdravstvene usluge za određene kategorije siromašnih (uključujući i siromašne stare osobe, slijepe ili invalidne, te obitelji s niskim primanjima i uzdržavanom djecom). Savezna vlada sudjeluje s između 50% do oko 76% od izvršenih plaćanja u programu države; država plaća ostatak. Federalni povrat novca je viši za države u kojima su prihodi manji. Oko 10% starijih ljudi dobivaju usluge pod Medicaid-om, što čini oko 40% svih troškova Medicaid-a. Medicaid je glavni javni platitelj za dugotrajnu njegu.

Pokrivene usluge

Usluge pokrivene prema saveznim smjernicama uključuju bolničko i izvanbolničko liječenje, laboratorijske i usluge rtg snimanja, liječničke, usluge stručne njege, stručne kućne njege koju ne pokriva Medicare, i mnoge zdravstvenih usluge u kući za osobe > 21 god.

Države članice mogu pokriti neke druge usluge i stavke, uključujući i lijekove propisane na recept (ili premije za Medicare Dio D ako pacijenti imaju pravo na dio D), stomatološke usluge, naočale, fizikalnu terapiju, usluge rehabilitacije, te srednju razinu zdravstvene njege. Svaka država određuje potrebe za ispunjavanje uvjeta, koji se prema tome razlikuju, ali osobe koje primaju sredstva iz programa novčane pomoći (npr. Program Dopunskog Osiguranja Prihoda ) moraju biti uključene. Nekoliko država nudi obogaćene pakete Medicaid usluga u sklopu programa odricanja, koji su namijenjeni odgađanju ili spriječavanju smještaja u dom za njegu pružanjem dodatnih usluga u kući i te bazirano na društvenim uslugama (npr. dnevna njega, osobna njega, njega za odmor).

Ispunjavanje uvjeta

Ispunjavanje uvjeta ovisi o prihodima, imovini, te osobnim karakteristikama. Zakon o pristupačnoj skrbi uključuje proširenje pokrića Medicaid-a za sve osobe <65g. s prihodima <133% od savezne razine siromaštva, ukoliko žive u državi koja bira proširenje Medicaid-a; ipak, mnoge države su izabrale da se ne proširuju.

Većina država ima drugačije kriterije koji omogućuju osobama da se kvalificiraju za Medicaid.

Imovina, isključujući imovinu u kući i neka druga sredstva, također se uzima u obzir. Ukoliko preostala imovina prelazi prag, osobe nemaju pravo na Medicaid, čak i ako je njihov prihod nizak. Dakle, starije osobe mogu provoditi restrikcije (npr. platiti za njegu iz osobne štednje i prodati imovinu dok se ne ispune strogi zahtjevi potrebne podobnosti) da bi se kvalificirali za Medicaid. Koliki udio mjesečnog prihoda i zajedničke imovine para, čiji je bračni drug korisnik doma za njegu se može zadržati može varirati između država. Lišavanje imovine po cijeni ispod poštene tržišne vrijednosti tijekom 3 god prije ulaska u dom za njegu može odgoditi ispunajvanje uvjeta za Medicaid povlastice. Medicaid odbija pokriće za razdoblje koje se određuje prema količini neprimjereno lišenih sredstava podijeljeno s prosječnim mjesečnim troškovima komova za njegu u državi. Na primjer, ako osoba daruje 10.000 $ u državi u kojoj je prosječna mjesečna cijena za njegu 3500 $, Medicaid pokriće kasni oko 3 mj.

Medicaid povrat nekretnina

Pod određenim okolnostima, Medicaid ima pravo (a ponekad je potrebno) da povrati troškove iz posjeda umrlih Medicaid primatelja. U tipičnom slučaju, povrat se može izvršiti samo od imanja primatelja koji su bili 55 god kad su bili korisnici Medicaid-a ili su bili trajno smješteni u ustanovu, bez obzira na dob. Definicija nekretnine razlikuje se ovisno o državi. Neke države uključuju samo imovinu koja je spominjana u oporuci; druge uključuju sredstva koja se nasljeđuju izravno (npr. kroz zajedničko stanarsko pravo s pravom preživjele osobe, zaklade ili isplate životnog osiguranja). Neke države štite obiteljske kuće od Medicaid potraživanja. Intenzitet kojim se potraživanja provode varira ovisno državi i slučaju.

Medicare programi štednje

Osobe koje imaju trenutno pravo na Medicare i čiji su prihodi i imovina ispod određenih pragova imaju pravo na Medicare programe štednje. Ovi programi se vode od strane pojedinih državnih Medicaid programa i pokrivaju određene troškove " iz džepa" koje ne pokriva Medicare. Postoji nekoliko programa. Program Kvalificiranih Korisnika Medicare-a obuhvaća Dio A i Dio B premije, odbitke i suosiguranja; Program Specificiranih Korisnika Medicare-a Niskog Prihoda i Program Zaposlenih Invalida Pojedinaca plaćaju premije dijela B.

Savezna vlada je postavila uvjete za sudjelovanje na temelju prihoda i vrijednosti imovine. Države imaju slobodu u prihvaćanju manje restriktivnih uvjeta (npr. dopuštanje učlanjivanja pri višoj razini prihoda). Osobe se učlanjuju putem državnih Medicaid ureda.

Više informacija

  • The Official U.S. Government Site for Medicaid