Eutireoidna bolest

Autor: Jerome M. Hershman, MD, MS
Urednik sekcije: doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.
Prijevod: doc. dr. sc. Sanja Majanović Klobučar dr. med.

Netireoidna ili eutireoidna bolest označava stanje niske serumske razine hormona štitnjače u klinički eutireoidnih bolesnika s nekom sistemskom bolešću bez izravne veze sa štitnjačom. Dijagnoza se postavlja isključivanjem hipotireoze. Liječenje je usmjereno na osnovnu bolest, nadomjesna terapija hormonima štitnjače nije indicirana.

(Vidi također Pregled funkcije štitnjače.)

Bolesnici s različitim akutnim ili kroničnim netireoidnim bolestima mogu imati abnormalne nalaze funkcijskih testova. Tu se ubrajaju brojna akutna i kronična stanja, posebice gladovanje, proteinsko-kalorijska pothranjenost, teška trauma, infarkt miokarda, kronična bolest bubrega, dijabetička ketoacidoza, anoreksija nervoza, ciroza, termalna ozljeda i sepsa.

Najčešće su snižene vrijednosti trijodtironina (T3). U bolesnika s težim i dugotrajnijim bolestima snižena je i razina T4 . Reverzni T3 (rT3) u serumu je povišen. Bolesnici su klinički eutireoidni i nemaju povišen TSH.

Patogeneza nije jasna, ali može uključivati smanjenu perifernu pretvorbu T4 u T3, smanjeni klirens rT3 nastalog iz T4 i slabije vezanje hormona štitnjače za TBG. Za neke su otklone vjerojatno odgovorni proupalni citokini (npr. TNF–α, IL–1).

Tumačenje abnormalnih nalaza funkcijskih testova u teško bolesnih osoba otežano je učinkom različitih lijekova, posebno jodnih kontrasta i amiodarona, koji ometaju perifernu pretvorbu T4 u T3, kao i onih koji poput dopamina i kortikosteroida smanjuju pituitarnu sekreciju i serumsku razinu TSH, što rezultira smanjenom sekrecijom T4.

Dijagnoza

  • TSH

  • Serumski kortizol

  • Klinička prosudba

Postoji dijagnostička dvojba između hipotireoze i eutireoidne bolesti štitnjače. Najkorisnija pretraga je određivanje TSH, koji je u eutireoidnoj bolesti snižen, normalan ili blago povišen, ali nikad toliko povišen kao u hipotireozi.

Serumski rT3 je povišen, no ova se pretraga rijetko izvodi.

Kortizol je često povišen u eutireoidnoj bolesti, a snižen ili na donjoj granici normale kod sekundarne hipotireoze uslijed hipotalamo-hipofizne bolesti.

Kako su ovi nalazi nespecifični, pri tumačenju abnormalnih pokazatelja funkcije štitnjače u akutno ili kronično bolesnih osoba neophodno je dobro kliničko prosuđivanje. Osim ukoliko postoji opravdana sumnja na bolest štitnjače, funkcijske testove štitnjače nije preporučljivo raditi kod teško bolesnih osoba.

Liječenje

  • Liječenje osnovnog poremećaja

Nadomjesna terapija hormonima štitnjače nije primjerena. Kada se izliječi osnovna bolest, funkcijski testovi štitnjače se normaliziraju.

Ključne točke

  • Mnoge ozbiljno bolesne osobe imaju nisku razinu hormona štitnjače, ali nisu klinički hipotireoidni i ne zahtijevaju nadomjesnu terapiju hormonima štitnjače.

  • TSH je u bolesnika s eutiroidnim sindromom nizak, normalan ili samo blago povišen, za razliku od značajnije povišenih vrijednosti u bolesnika s hipotireozom.