Polipeptidni antibiotici: bacitracin, kolistin, polimiksin B

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Polipeptidni antibiotici narušavaju bakterijsku staničnu stijeku (vidi tablicu Polipeptidi).

Bacitracin je polipeptidni antibiotik koji inhibira sintezu stanične stijenke, a djelotvoran je protiv gram–pozitivnih bakterija.

Kolistin (polimiksin E) i polimiksin B su kationski polipeptidni antibiotici koji narušavaju vanjsku staničnu membranu bakterije spajanjem s anionskom vanjskom membranom, što dovodi do neutralizacije bakterijske toksičnosti i stanične smrti.

Kolistin metan sulfonat (kolistimetat natrij [CMS]) je parenteralan pripravak prolijeka koji se transformira u kolistin u krvi i urinu. CMS manje toksičan nego kolistin.

Ostali polipeptidi (osim kolistina) obično se koriste topikalno; sustavna apsorpcija je zanemariva.

Rezistencija

Rezistencija se obično stekne modifikacijama lipidne A skupine lipopolisaharidne vanjske membrane; te modifikacije rezultiraju pozitivnije nabijenom staničnom površinom, kojoj nedostaje afinitet za pozitivno nabijene polimiksine. Stečena rezistencija može se prenositi mobilnim genetskim elementima (npr. mcr-1, 2, 3 plazmid [plazmidom posredovana kolistinska rezistencija]), čime se povećava rizik od horizontalnog prijenosa. Križna rezistencija između kolistina i polimiksina B je gotovo 100%.

Indikacije

Polipeptidi se koriste za nekoliko vrsta infekcija (vidi tablicu Primjeri kliničke uporabe polipeptida).

Bacitracin se koristi uglavnom u topikalnom liječenju

Polimiksin B i kolistin imaju brzo baktericidno djelovanje ovisno o koncentraciji protiv

Ovi lijekovi nisu aktivni protiv Proteus, Providencia, Burkholderia i Serratia spp i nekih obligatnih anaeroba, uključujući Bacteroides fragilis i gram-pozitivne bakterije.

Rastuća prevalencija multiplo rezistentnih gram-negativnih bacila u bolničkim sredinama dovela je do ponovne primjene IV kolistina u liječenju teških sustavnih infekcija (npr. pneumonije povezane s mehaničkom ventilacijom, bakterijemija). Međutim, IV polimiksin B i kolistin bi se trebali koristiti samo ako ne postoje manje toksične opcije. Kada se koriste polimiksini, treba ih koristiti u kombinaciji s drugim lijekovima kao što je meropenem, a ne kao monoterapiju. Kolistin se često kombinira s drugim antibioticima za liječenje infekcija uzrokovanih multiplo rezistentnim bakterijama; učinkovitost ovih kombinacija još nije rigorozno ispitana u kliničkim ispitivanjima. Neke novije kombinacije lijekova beta-laktama i inhibitornih lijekova poželjnije su od polimiksinske terapije, kad god je to moguće.

Primjeri kliničke uporabe polipeptida

Pripravak

Uporaba

Komentari

Kombinirano liječenje

Mast koja sadrži bacitracin i neomicin, polimiksin B, ili oboje

Infekcija rane

Bez potvrde kliničke učinkovitosti

Sprej koji sadrži neomicin, bacitracin i polimiksin

Prevencija opostoperativnih infekcija rana

Čini se da pomaže

Očna mast polimiksina B i pripravci s ostalim antibioticima (npr. bacitracin, neomicin, trimetoprimsulfametoksazol) i kortikosteroidima

Oftalmološka upotreba

Značajno poboljšana stopa rane kliničke remisije (iako je akutni bakterijski konjunktivitis često samoograničavajuć)

Suspenzija za primjenu u uho s polimiksinom B, neomicinom i hidrokortizonom ili s kolistinom i hidrokortizonom

Otitis externa (najčešće zbog Pseudomonas aeruginosa)

Klinički djelotvorno, no moguće ne više djelotvorno od 2%-tne octene kiseline s hidrokortizonom

U bolesnika s timpanostomom (ventilacijske cjevčice) ili s poznatom rupturom bubnjića, potrebno je koristiti topikalni pripravak koji nije ototoksičan (bez aminoglikozida ili alkohola)

Bacitracin

Topikalno

Rradikacija kliconoštva Staphylococcus aureus u nosu

Impetigo

Manje učinkovito od ostalih lijekova

Oralno

Clostridiodes (prije nazivan Clostridium) difficile inducirani proljev (pseudomembranozni kolitis)

Manje učinkovito i manje ukusno od oralnog vankomicina ili metronidazola

Kolistin

Aerosolizirani kolistin metan sulfonata (kolistimetat natrij [CMS])

Cistična fibroza

Povremeno pneumonije stečene u bolnici koje su uzrokovane višestruko rezistentnim gram negativnim bacilima

Manje nuspojava (npr. stezanje u prsima, iritacija ždrijela, kašalj) u odnosu na kolistin sulfat

Aerosolizirani kolistin sulfat

Isto kao i za aerosolizirani kolistin metan sulfonat

Može biti korisno za pacijente s cističnom fibrozom ili nozokomijalnom pneumonijom (povezanom sa mehaničkom ventilacijom ili ne), uzrokovanom višestruko rezistentnim gram negativnim bakterijama

Parenteralni CMS

Teške infekcije uzrokovane višestruko rezistentnim gram negativnim bacilima kao što su P. aeruginosa ili Acinetobacter spp

Doza se smanjuje kod bolesnika s renalnom insuficijencijom

Polimiksin B

Otopine

Genitourinarna irigacija

Parenteralno

Teške infekcije uzrokovane višestruko rezistentnim gram negativnim bacilima kao što su P. aeruginosa ili Acinetobacter spp

Kontraindikacije

Svi polipeptidi su kontraindicirani u bolesnika koji su imali alergijsku reakciju na njih.

CMS i polimiksin B se ne smiju davati istodobno s lijekovima koji blokiraju neuromuskularni prijenos ili su nefrotoksični (npr. aminoglikozidi, lijekovi nalik kurareu).

Uporaba tijekom trudnoće i dojenja

Bacitracin može predstavljati minimalan rizik tijekom trudnoće i dojenja jer je sistemska apsorpcija minimalna; međutim, sigurnost nije utvrđena.

Polimiksin B nije adekvatno ispitan u ispitivanjima reprodukcije na životinjama. U trudnica nisu provedene dobro kontrolirane studije. Sigurnost primjene polimiksina B tijekom trudnoće nije utvrđena.

Kolistin metan sulfonat (CMS) pokazao je određeni rizik u studijama reprodukcije životinja. Podaci o trudnoći kod ljudi su neadekvatni. Nije poznato jeli sigurno koristiti kolistin ili CMS tijekom dojenja.

Nuspojave

Nuspojave polipeptida uključuju

  • Nefrotoksičnost

  • Centralnu i perifernu neurotoksičnost

Polimiksini su nefrotoksični. CMS i polimiksin B mogu uzrokovati cirkumoralne parestezije i parestezije udova, vrtoglavicu, nerazgovijetan govor te mišićnu slabost i respiratorne tegobe uslijed neuromuskularne blokade, posebice u bolesnika s renalnom insuficijencijom.

Doziranje

Budući da se je kolistin ušao u uporabu prije pojave modernih farmokokinetičkih i farmakodinamičkih analiza, primjereno doziranje nije ispitano tako rigorozno kao za mnoge druge moderne antibiotike. Osim toga, proizvođači ne koriste jedinstven postupak za opisivanje količine lijeka; neki koriste internacionalne jedinice, a neki masu kolistinske baze ili masu kolistimetata.

Bez obzira na jedinice koje koriste, mnogi stručnjaci vjeruju da je dnevna preporučena doza proizvođača od 2.5-5 mg/kg kolistinske baze (podijeljenja u 2-4 doze) preniska te preporučuju više doze, uključujući i korištenje udarne ("loading") doze. Međutim, nefrotoksičnost je ovisna o dozi i postaje veći problem s višim dozama. Doziranje treba raspraviti sa stručnjakom.

Literatura

  • 1. Nation RL, Garonzik SM, Thamlikitkul V, et al: Dosing guidance for intravenous colistin in critically-ill patients. Clin Infect Dis 64:565–571, 2017.