Sequelae of Cancer

Autor: Robert Peter Gale, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Aron Grubešić, dr. med.

Rak može dovesti do boli, mršavljenja, umora ili opstrukcije visceralnih organa. Smrt obično nastupa kao posljedica iznemoglosti i zatajenja organa.

Bol u pacijenata s rakom često je posljedica koštanih metastaza, zahvaćenosti živca ili pleksusa te pritiska tumorske mase izvana. Agresivna terapija boli je neophodna u liječenju raka u svrhu očuvanja što bolje kvalitete života.

Pleuralne izljeve bi trebalo drenirati ukoliko su simptomatski i skloni ponavljanju. Ako se izljev brzo akumulira, treba razmotriti odvodnju pomoću torakostomske cijevi i primjenu sklerozirajućeg sredstva ili opetovanu drenažu putem katetera.

Kompresija spinalnog kanala može nastati širenjem karcinoma u kralježnicu i zahtijeva hitnu operaciju i terapiju zračenjem. Simptomi mogu uključivati bol u leđima, parestezije donjih ekstremiteta, disfunckiju crijeva i mokraćnog mjehura. Dijagnoza se potvrđuje pomoću CT–a ili MR.

Ugrušci u venama donjih ekstremiteta mogu dovesti do embolusa u plućima i česti su u pacijenata sa karcinomom gušterače, pluća, mozga i drugih solidnih tumora. Tumori proizvode prokoagulante, poput faktora tkiva, što dovodi do formiranja ugruška, osobito nakon operacija.

Metaboličke i imunološke posljedice karcinoma uključuju hiperkalcemiju, hiperuricemiju, pojačanu produkciju ACTH, antitijela koja uzrokuju neurološku disfunkciju, hemolitičku anemiju i druge paraneolastične komplikacije.