Divertikuloza kolona

Autori: Joel A. Baum, MD
Rafael Antonio Ching Companioni, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
Prijevod: Anja Radovan, dr. med.

Divertikuloza debelog crijeva je prisutnost jednog ili više divertikula debelog crijeva. Većina divertikula ne izaziva simptome, ali ponekad dolazi do upale ili krvarenja. Utvrđuju se kolonoskopski ili irigografski, CT-om ili magnetskom rezonancom. Asimptomatska divertikuloza ne zahtjeva liječenje. Liječenje simptomatske divertikuloze ovisi o kliničkoj slici.

Divertikul debelog crijeva vrećasta je izbočina sluznice i submukoze koja protrudira kroz mišićnicu debelog crijeva; budući da ne sadrži sve slojeve crijeva, smatra se pseudodivertikulom (vidi također Definicija divertikularne bolesti).

Iako se divertikuli mogu pojaviti bilo u kojem dijelu debelog crijeva, oni se obično javljaju u sigmoidnom dijelu debelog crijeva. Rijetko se javljaju ispod peritonealne refleksije i uključuju rektum. Divertikuli variraju u promjeru, ali obično su veličine 3 do 10 mm. Orijaški divertikuli (promjera 3 do 15 cm) su rijetki i obično izolirani. Bolesnici obično imaju nekoliko divertikula.

Divertikuloza postaje sve češća s porastom dobi; prisutna je u tri četvrtine ljudi starijih od 80 godina.

Etiologija

Etiologija divertikuloze debelog crijeva je multifaktorijalna i nije u potpunosti poznata. Nekoliko je studija sugeriralo korelaciju s čimbenicima okoline (npr. prehrana niskom količinom vlakana ili crvenim mesom), nasljednim čimbenicima i promjenama u strukturi i pokretljivosti stijenke debelog crijeva. Divertikuli moguće nastaju zbog povećanog intraluminalnog tlaka koji dovodi do protruzije sluznice na mjestu ulaska krvnih žila u submukozni sloj.

Uzrok orijaških divertikula je nejasan: Jedna je teorija da uski otvor vrata dovodi do učinka kuglastog ventila s povremenom opstrukcijom otvora uzrokujući povećanje divertikula. Vrlo veliki divovski divertikulum često je prava perforacija manjeg divertikula koji je bio zadržan i ograničen i postao je uglavnom obložen granulacijskim tkivom.

Simptomi i znakovi

Većina (80%) bolesnika s divertikulozom je asimptomatska ili ima samo povremenu konstipaciju. U oko 20% slučajeva divertikuloza postaje simptomatska s pojavom boli ili krvarenja u slučaju razvoja upalnih komplikacija ili krvarenja.

Bolesnici s divertikulozom ponekad razvijaju nespecifične gastrointestinalne simptome, uključujući nadutost, konstipaciju, proljev i sluzave stolice. Ova konstelacija se ponekad naziva i simptomatska nekomplicirana divertikularna bolest (SUDD). Međutim, neki stručnjaci vjeruju da su ovi simptomi posljedica drugog poremećaja (npr, sindrom iritabilnog crijeva), a prisutnost divertikula je slučajna, a ne uzročna.

Komplikacije divertikuloze

Komplikacije divertikularne bolesti debelog crijeva češće su u pretilih osoba, pušača ili korištenja NSAID. Komplikacije se javljaju u 15 do 20% bolesnika i uključuju

Divertikulitis je bolna upala divertikula, a može biti komplicirana i nekomplicirana.

Divertikularno krvarenje javlja se u 10 do 15% bolesnika s divertikulozom.

Segmentalni kolitis povezan s divertikularnom bolešću (SCAD) odnosi se na manifestacije kolitisa (npr. hematokezija, bol u trbuhu, proljev) koji se javljaju u nekoliko (1%) bolesnika s divertikulozom. Stupanj do kojeg je divertikuloza uzročna nejasna je.

Divertikularno krvarenje

Divertikularno krvarenje je najčešći uzrok (do 50%) jačeg krvarenja iz donjeg dijela gastrointestinalnog trakta u odraslih. Nedavna studija pokazala je da je kumulativna učestalost krvarenja iz donjeg dijela GIT-a kod divertikuloze bila oko 2% u 5 godina i 10% u 10 godina (1).

Patofiziologija divertikularnog krvarenja je nepoznata, no postoji nekoliko teorija koje uključuju:

  • Lokalnu traumu impaktiranom stolicom u divertikulu koji može erodirati žilu u blizini

  • Povećanje divertikula koji može rastezati (i na kraju oštetiti) žilu

Poznato je da NSAID povećavaju rizik od krvarenja.

Iako je većina divertikula smještena distalnije, u 75% slučajeva krvarenja ishodište su divertikuli koji su locirani proksimalnije od lijenalne fleksure. Bolesnici s pankoloničnom divertikulozom imaju veću učestalost krvarenja.

Divertikularno krvarenje se manifestira kao bezbolna hematokezija. Budući da je krvareća žila arteriola, količina gubitka krvi obično je umjerena do teška. Svježa krv ili stolica boje kestena je tipična manifestacija; rijetko se desnostrana divertikularna krvarenja mogu manifestirati kao melena.

Većina (75%) epizoda krvarenja prestaje spontano. Ponekad je potrebna i intervencija, najčešće endoskopska. (American College of Gastroenterology-a practice guidelines o postupanju s bolesnicima s akutnim krvarenjem iz donjeg GIT-a)

Bolesnici koji su imali jednu epizodu divertikularnog krvarenja imaju povećan rizik od ponovnog krvarenja i, nakon druge epizode krvarenja, rizik od ponovnog krvarenja povećava se do 50%.

Reverzija krvarenja

  • 1. Niikura R, Nagata N, Shimbo T, et al: Natural history of bleeding risk in colonic diverticulosis patients: A long-term colonoscopy-based cohort study. Aliment Pharmacol Ther41(9):888–894, 2015. doi: 10.1111/apt.13148.

Dijagnoza

  • Uobičajeno kolonoskopija ili CT abdomena

Asimptomatske divertikule obično nalazimo slučajno pri kolonoskopiji ili irigografiji, CT-u ili MR-u.

Na divertikulozu treba posumnjati u slučaju bezbolnog krvarenja, poglavito u odraslih osoba i osoba s povijesti divertikuloze. Procjena krvarenja iz donjeg GIT-a obično uključuje kolonoskopiju, koja se može obaviti nakon brze pripreme kolona: daje se 4 do 6 L otopine polietilen glikola koja se aplicira putem NGS tijekom 3 do 4 h dok se rektalni efluent ne očisti od krvi i stolice. Ako se kolonoskopijom ne može vizualizirati izvor krvarenja, a krvarenje je brzo (>0,5 do 1 ml/min), izvor krvarenja se može dokazati angiografijom.

Liječenje

  • Asimptomatska divertikuloza ne zahtjeva liječenje

  • Liječenje specifičnih simptoma

  • Divertikularno krvarenje se tretira kao krvarenje iz donjeg GIT-a

Asimptomatska divertikuloza ne zahtjeva liječenje ili promjenu prehrambenih navika. Nema povezanosti između konzumacije orašastih plodova, sjemenki, kukuruza, kokica i divertikulitisa, divertikularnog krvarenja ili nekomplicirane divertikuloze, a izbjegavanje tih namirnica više se ne preporučuje.

Za divertikulozu s nespecifičnim GI simptomima,cilj je liječenja smanjiti spazam segmenta debelog crijeva. Prehrana bogata vlaknima se preporučuje, a mogu se uvesti i dodaci psyllium sjemenki ili mekinje. Međutim, uloga vlakana u liječenju divertikuloze je ograničena. Općenito, podaci su neadekvatni za potvrđivanje korisnih učinaka vlakana. Antispazmolitici (npr Belladonna) nisu od koristi, a mogu dovesti do nuspojava. Dijeta siromašna vlaknima nije poželjna. U slučaju nekomplicirane bolesti kirurški zahvati nisu indicirani, osim u slučajevima gigantskih divertikula.

Liječenje divertikularnog krvarenja

Krvarenje iz divertikula spontano prestaje u 75% slučajeva. Početna terapija je kao za krvarenje iz donjeg GIT-a. Terapijski postupci se obično primjenjuju prilikom dijagnostičke pretrage. Kolonoskopska identifikacija mjesta krvarenja (u 20% slučajeva) omogućuje endoskopske opcije kontrole krvarenja, uključujući injekciju adrenalina, primjenu endoklipsa ili fibrinskog sredstva za sklerozaciju, toplinsku ili bipolarnu koagulaciju, te ligaciju.

Angiografija može pomoći u identifikaciji izvora krvarenja i liječenja krvarenja. Tijekom angiografije, brojne tehnike se mogu koristiti za kontrolu krvarenja, posebno za embolizaciju i, rjeđe, za injekciju vazopresina. Embolizacija je uspješna u oko 80% slučajeva. Angiografske komplikacije ishemije crijeva ili infarkta manje su uobičajene (<5%) s trenutnim selektivnim tehnikama kateterizacije.

Kirurški zahvat rijetko je potreban, ali se preporuča pacijentima koji su imali višestruke ili trajne epizode divertikularnog krvarenja koje su otporne na terapiju ili u hemodinamski nestabilnih bolesnika, unatoč agresivnoj volumskoj nadoknadi.

Ukoliko je potrebno učiniti operativni zahvat, preporuča se prethodno učiniti endoskopiju ili scintigrafiju, kako bi se vizualizirao krvareći divertikul. Ukoliko je poznato mjesto krvarenja, može se učiniti hemikolektomija ili segmentalna kolektomija umjesto subtotalne kolektomije. Međutim, bolesnici koji imaju kontinuirano, po život opasno krvarenje, a nemaju identificirani krvareći divertikul, mogu zahtjevati i subtotalnu kolektomiju.

Ključne poruke

Simptomatska nekomplicirana divertikularna bolest

Simptomatska nekomplicirana divertikularna bolest odnosi se na prisutnost perzistentnih i rekurentnih nespecifičnih abdominalnih simptoma u bolesnika s divertikulozom u odsutnosti očiglednog kolitisa ili divertikulitisa.

Neki medicinski stručnjaci smatraju da je simptomatska nekomplicirana diverticularna bolest (SUDD) oblik sindroma iritabilnog crijeva (IBS) koji se pojavljuje slučajno u bolesnika s divertikulozom.

Bolesnici sa SUDD-om imaju bolove u lijevom donjem kvadrantu abdomena praćene nadutošću, konstipacijom, proljevom ili sluzavim stolicama. Općenito, pacijenti imaju vrlo malu učestalost komplikacija.

Dijagnoza SUDD-a je otežana jer razlika između IBS-a i SUDD-a nije jasno definirana.

Ne postoje čvrsti, na dokazima temeljeni podaci o liječenju bolesnika sa SUDD-om (2, 3).

Literatura

  • 2. Elisei W, Tursi A: Recent advances in the treatment of colonic diverticular disease and prevention of acute diverticulitis. Ann Gastroenterol 29(1):24–32, 2016.

  • 3. Boynton W, Floch M: New strategies for the management of diverticular disease: Insights for the clinician. Therap Adv Gastroenterol 6(3):205–213, 2013. doi: 10.1177/1756283X13478679.