Konverzivni poremećaj

Autor: Joel E. Dimsdale, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Rogulj Maja, dr. med.

Konverzivni poremećaj čine nesvjesni i nevoljni neurološki simptomi ili deficiti te obično uključuje izmijenjene motoričke ili osjetilne funkcije. Manifestacije su nespojive s poznatim patofiziološkim mehanizmima ili anatomskim putevima. Početak i trajanje konverzivnih simptoma se u pravilu pripisuje psihičkim čimbenicima, kao što je stres. Dijagnoza se temelji na anamnezi, nakon što se isključe tjelesni poremećaji. Liječenje započinje uspostavljanjem čvrstog, suportivnog terapijskog saveza; psihoterapija i hipnoza su isto od pomoći.

(Vidi također Pregled somatizacija.)

Somatizacija je izražavanje psihičkih fenomena u vidu tjelesnih (somatskih) simptoma.

Konverzivni poremećaj se obično razvija tijekom kasnog djetinjstva i rane adolescencije do rane odrasle dobi, međutim moguć je u bilo kojoj životnoj dobi. Češći je u žena.

Simptomi i znakovi

Simptomi se razvijaju naglo, a početak se obično povezuje sa stresnim zbivanjem. Simptomi uključuju očit deficit u voljnoj motornoj ili senzornoj funkciji, a ponekad i drhtanje udova i suženu svijest (što sugerira na napade) te abnormalni položaj ekstremiteta (sugerirajući druge neurološke ili tjelesne poremećaje). Na primjer, kod pacijenata se prezentira oštećenje koordinacije ili ravnoteže, slabost, paraliza ruke ili noge, gubitak osjeta u dijelu tijela, napadaji, nereaktibilnost, sljepoća, dvoslike, gluhoća, afonija, teškoće gutanja, osjećaj kvržice u grlu ili urinarnu retenciju.

Pacijent može imati jedan napad ili sporadično ponavljanje napada; a simptomi se mogu kronificirati. Napadi su tipično kratki.

Dijagnoza

 • Klinička procjena

O dijagnozi konverzivnog poremećaja se razmišlja tek nakon opsežne medicinske obrade usmjerene isključenju neurološkog ili drugog tjelesnog poremećaja koji bi objasnio simptome i njihove posljedice. Važna karakteristika je neusklađenost simptoma i znakova s neurološkim bolestima. Na primjer, ne slijede anatomsku distribuciju (primjerice, deficit osjeta koji uključuje dijelove više korijena živaca) ili razlikom dobivenih rezultata nastalih provođenjem različitih ispitivanja ili ih se sagledava na drukčiji način, kao sljedeće:

 • Pacijent oslabljene plantarne fleksije ispitane u krevetu, normalno hoda na prstima.

 • U ležećem položaju pacijenta, ruka ispitivača pod petom "paralizirane" noge osjeća pritisak prema dolje u trenutku kada pacijent podiže i pruža otpor zdravom nogom (Hooverov znak).

 • Tremor se mijenja ili nestaje kada je pažnja pacijenta ometena (npr. dok imitira ritmičke kretnje zdravom rukom).

 • Otpor otvaranju očiju je prisutani tijekom očitog napadaja.

 • Tubularan ispad vidnog polja (tunel vizija).

Simptomi svojim intezitetom ometaju društveno, profesionalno i druga važna područja funkcioniranja.

Liječenje

 • Ponekad hipnozom ili kognitivno-bihevioralnom terapijom

Osnova terapijskog djelovanja je povjerljiv i podržavajuć odnos liječnika i pacijenta. Suradni tretman koji uključuje psihijatra i liječnike drugih područja (primjerice, neurolog, internist) postiže najbolje uspjehe. Nakon što liječnik isključi tjelesnu bolest i uvjeri pacijenta da simptomi ne ukazuju na tešku osnovnu bolest, pacijent se može osjećati bolje, a simptomi mogu slabiti.

U liječenju je korisno znati:

 • Hipnozom se omogućuje kontrola posljedica stresa i psihičkog stanja na tjelesne funkcije.

 • Narkoanaliza je rijetka metoda, slična hipnozi, osim što se stanje polusna inducira sedativima.

 • Psihoterapija, uključujući kognitivno-bihevioralne terapije, je učinkovita kod pojedinih ljudi.

 • Fizikalna terapija može također pomoći.

Potrebno je liječenje popratnih psihijatrijskih poremećaja (npr.depresije).

Više informacija

 • Functional and Dissociative Neurological Symptoms: A Patient's GuideFunctional and Dissociative Neurological Symptoms: A Patient's Guide