Gubitak pamćenja

Autor: Michael C. Levin, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.
Prijevod: doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti bolesnici/pacijenti često se žale na smetnje pamćenja. To je osobito često među starijim osobama, ali i mlađe osobe prijavljuju te smetnje. Ponekad članovi obitelji navode smetnje pamćenja u pacijenta (koji je obično u starija osoba, često s demencijom).

Kliničari i pacijenti često povezuju smetnje pamćenja s razvojem demencije. Povezanost se temelji na uvjerenju da su smetnje pamćenja prvi znak demencije. Međutim, većina smetnji pamćenja ne predstavljaju početak demencije.

Najčešći i najraniji simptomi smetnji pamćenja obično uključuju

 • Probleme s pamćenjem imena i mjesta gdje ostavljaju ključeve od automobila ili drugih često korištenih stvari

Kako smetnje pamćenja postaje sve teže, osobe se ne mogu se sjetiti da plate račune ili izvršavati preuzete obveze Ljudi s teškim smetnjama pamćenja (gubitkom pamćenja) mogu imati opasne propuste, poput zaboravljanja da isključite štednjak, zaključati kuću pri izlasku ili skrbiti o dijetu koje je nesamostalno. Ostali simptomi (npr. depresija, smetenost, promjene osobnosti, poteškoće s aktivnostima svakodnevnog života) mogu biti prisutne, ovisno o uzroku smetnji pamćenja.

Etiologija

Najčešći uzroci smetnji/ gubitka pamćenja (vidi tablicu Karakteristike najčešćih uzroka smetnji/gubitka pamćenja)

 • Slabljenje pamćenja povezano sa starošću (najčešće)

 • Blagi kognitivni poremećaj

 • Demencija

 • Depresija

Slabljenje pamćenja povezan sa starošću odnosi se na pogoršanje pamćenja koje se javlja sa starenjem. U osoba s ovim stanjem, koje je potrebno više vremena da se formira nova sjećanja (primjerice, ime novog susjeda, novi računalni lozinka) i da nauče nove složene informacije i zadatke (npr. radne postupke, računalne programe). Slabljenje pamćenja povezano sa starošću dovodi do povremenog zaboravljanja (npr. gubljenja automobilskih ključeva) ili sramoćenja Međutim, spoznaja nije narušena. Ako im se osigura dovoljno vremena za razmišljanje i odgovori na pitanje, osobe s ovim stanjem se mogu to učiniti, što ukazuje na netaknuto pamćenje i kognitivne funkcije.

Bolesnici s blagim kognitivnim poremećajem imaju stvarne smetnje pamćenja, za razliku od osoba iste dobi koje imaju ponekad usporeno dohvaćanje sjećanja iz relativno očuvanog "skladišta" u mozgu. U blagom kognitivnom poremećaju kratkoročno (tzv. epizodično) pamćenje je prvo oštećeno. Bolesnici imaju problema s pamćenjem nedavnih razgovora, mjesta gdje se nalaze često korišteni predmeti te sastanaka i dogovora. Međutim, pamćenje "starih" događaja obično je netaknuto, kao što je pozornost (koja se naziva radna memorija-pacijenti mogu ponoviti popise stavki i raditi jednostavne izračune). Definicija blagog kognitivnog poremećaja se mijenja i razvija. blagi kognitivni poremećaj sada je definiran kao poremećaj pamćenja i / ili drugih spoznajnih / kognitivnih funkcija koje ne utječu na svakodnevne aktivnosti. Čak do 50% bolesnika s blagim kognitivnim poremećajem razviju demenciju unutar 3 godine.

Bolesnici s demencijom imaju gubitak pamćenja i potvrdu kognitivne i bihevioralne disfunkcije. Na primjer, oni mogu imati problema s pronalaženjem riječi i / ili imenovanjem predmeta (afazija), raditi prethodno naučene motoričke aktivnosti (apraksija) ili planiranjem i organiziranjem svakodnevnih zadataka, kao što su obroci, kupnja i plaćanje računa (poremećene izvršne funkcije). Njihova osobnost može se mijenjati; Na primjer, oni mogu postati neuobičajeno razdražljivi, zabrinuti, uznemireni, i / ili nefleksibilni.

Depresija je česta kod bolesnika s demencijom. Međutim, sama depresija može izazvati gubitak pamćenja koja imitira demenciju (pseudodemencija). Takvi pacijenti obično imaju druge značajke depresije.

Delirij je akutna konfuzno stanje, koje može biti uzrokovano teškom infekcijom, nuspojavom lijeka ili isključenjem određenog lijeka. Pacijenti s delirijem imaju poremećeno pamćenje , ali glavni razlog su prisutni je obično teške globalne promjene u psihičkom statusu i kognitivna disfunkcija, a ne sam gubitak pamćenja.

Karakteristike najčešćih uzroka poremećaja / gubitka pamćenja

Uzrok

Nalazi koji upućuju na

Dijagnostički pristup

Slabljenje pamćenja povezan sa starošću

Povremena zaboravljivost (npr. imena ili mjesta automobilskih ključeva), ali bez drugih poremećaja pamćenja

Normalna kognitivna funkcija

Klinička procjena

Blagi kognitivni poremećaj

Poremećaj pamćenja

Ne utječe na svakodnevne aktivnosti

Uredni ostali aspekti spoznaje/kognicije

Klinička procjena

Ponekad neuropsihijatrijsko/psihološko ispitivanje

Demencija

Poremećaj pamćenja

Poremećaj svakodnevnih funkcija (npr. snalaziti se na putu kući u susjedstvu, raditi uobičajene zadatke na poslu)

Poremećaj bar jednog drugog aspekt spoznaje / kognicije:

 • Poremećaj rasuđivanje i rukovanje složenim zadacima (izvršna funkcija) i loša prosudba (npr. nemogućnost upravljanja bankovnim računom, činiti loše financijske odluke)

 • Afazija (poremećaj govora), uzrokuje poteškoća u pronalaženju riječi i / ili imenovanja objekata

 • Vizuospacijalne disfunkcije (npr. nemogućnost prepoznati lica ili predmeta)

 • Promjene ličnosti i ponašanja (npr. sumnja, tjeskoba, uznemirenost)

Klinička procjena

Ponekad neuropsihijatrijsko ispitivanje

Da biste utvrdili uzroke: MR ili CT, lumbalna punkcija, krvni testovi

Depresija

Poremećaj pamćenja često korelira s težinom poremećaja raspoloženja

Ponekad poremećaj spavanja, gubitak apetita, psihomotorni usporenje

Često je prisutan kod pacijenata s demencijom, blagog kognitivnog poremećaja ili poremećajem pamćenja povezanog sa starošću

Klinička procjena

Uporaba lijekova (npr. antikolinergici, antidepresivi, opioidi, psihoaktivni lijekovi ili sedativi)

Korištenje određenog lijeka

Često nedavni početak terapije lijekovima, povećanje doze lijeka, ili zbog usporavanja uklanjanja lijeka (npr. zbog zatajenja bubrega ili jetre )

Tipično pokušaj prekidanja ili promjena suspektnog lijeka

Manje česti uzroci smetnji pamćenja na koje se može utjecati liječenjem uključuje sljedeće:

Drugi poremećaji su samo djelomično reverzibilni. Oni uključuju

Procjena

Najviši prioritet pri procjeni smetnji pamćenja je

 • Kako prepoznati delirij, koji zahtijeva brzu obradu

Procjena se umjerava na razlikovanje blagog kognitivnog poremećaja i početka demencije od poremećaja pamćenja povezane sa starošću te normalne zaboravljivosti.

Potpuna procjena demencije obično zahtijeva više od 20 do 30 minuta koliko obično traje klinički pregled u ambulanti.

Anamneza:

Anamneza treba, ako je moguće, uzeti od bolesnika i članova obitelji zasebno. Pacijenti sa spoznajnim / kognitivnim poremećajima možda neće moći pružiti detaljnu i točnu anamnezu, a članovi obitelji ne mogu slobodno izreći tražene podatke iz anamneze u prisustvu bolesnika.

Anamneza - sadašnja bolest treba sadržavati opis smetnji pamćenja (npr, zaboravljanje riječi ili imena, izgubio se ...) i njihov nastup, težinu i napredovanje. Kliničar bi trebao odrediti koliko simptomi utječu na svakodnevne funkcije na poslu i kod kuće. Važni povezani nalazi uključuju promjene u uporabi jezika, prehrane, spavanja i raspoloženje.

Pregledom po sustavima trebaju se identificirati neurološki simptomi koji bi mogli ukazivati na određenu vrstu demencije, kao što su sljedeće:

Povijest bolesti treba sadržavati poznate poremećaje i sve lijekove koje bolesnik koristi.

Obiteljske i socijalna anamneza treba uključiti u bolesnikovu osnovne razine inteligencije, obrazovanje, zapošljavanje i socijalno funkcioniranje. Navesti prethodnu i/ili sadašnju zlouporabu lijekova/droga Ispitati obiteljsku anamnezu za demencije ili rani početak blagog kognitivnog poremećaja.

Klinički pregled:

Uz somatski pregled učiniti kompletni neurološki pregled, uz detaljno ispitivanje spoznanih / kognitivnih funkcija.

Ispitivanje spoznajnih / kognitivnih funkcija ocjenjuje sljedeće pitajući pacijenta:

 • Orijentacija (navesti svoje ime, datum i lokaciju)

 • Pažnja i koncentracija (npr. ponoviti popis riječi, učinite jednostavne izračune, slovkati riječ "svijet" unatrag)

 • Kratkoročno pamćenje (npr. ponoviti popis 3 ili 4 predmeta nakon 5, 10 i 30 min)

 • Dugoročno pamćenje (npr. odgovaranje na pitanja o dalekoj prošlosti)

 • Jezik (npr. imenovati česte predmete)

 • Praksija (izvođenje zadataka) i izvršne funkcije (npr. slijediti naredbe s više faza)

 • Konstrukcijska praksija (npr. kopiranje lika ili crtanje brojčanika)

Različiti ocjenske ljestvice mogu se koristiti za ispitivanje ovih funkcija. Najčešći se koristi Mini-Mental Status Examination test, koji traje oko 7 min.

Upozoravajući znakovi

Sljedeći nalazi su od posebne važnosti:

 • Poremećaj svakodnevnog funkcioniranja

 • Gubitak pozornosti ili poremećaj stanja svijesti

 • Simptomi depresije (npr. gubitak apetita, psihomotorne usporenje, suicidalne ideje)

Interpretacija nalaza

Prisutnost smetnji pamćenja i poremećaj svakodnevnog funkcioniranja i drugih kognitivnih funkcija pomažu u razlikovanju poremećaja pamćenja povezanog sa starošću, blagog kognitivnog poremećaa i demencije.

Poremećaj raspoloženja prisutan je u bolesnika s depresijom, ali je također čest kod bolesnika s demencijom ili blagog kognitivnog poremećajem. Dakle, razlikovanje depresije od demencije može biti teško dok gubitak pamćenja ne postane težak ili ako drugi neurološki deficiti (npr. afazija, agnozija, apraksija) nisu očiti.

Nepažnja pomaže razlikovati delirij od rane demencije. U većine bolesnika s delirijem, gubitak pamćenja nije vodeći simptom. Ipak, delirij mora biti isključeni prije postavljanja dijagnoza demencije.

Jedan posebno koristan trag je kako je pacijent došao po medicinsku pomoć. Ako bolesnik sam traži medicinsku pomoć zbog brige o tome kako postaje zaboravan, vjerojatno je tada riječ o poremećaju pamćenja povezanog sa starenjem. Ako član obitelji pokreće postupak traženja medicinske pomoći ili procjene za pacijenta koji je manje zabrinut za gubitak pamćenja od obitelji, demencija je mnogo vjerojatnije nego kada pacijent sam traži medicinsku pomoć ili procjenu.

Testiranje - dijagnostika

Dijagnoza je primarno klinička. Međutim, na bilo koji kratki test - pregled spoznajnog / kognitivnog statusa utječe pacijentov koeficijent inteligencije i obrazovna razina te ima ograničenu točnost. Na primjer, visoko obrazovane pacijente može se ocijentiti lažno visokim ocjenama, a one s niskim razinama obrazovanja s lažno niskim ocjenama.

Ako je dijagnoza nejasna, točnije, neuropsihološko testiranje se može obaviti; rezultati imaju veću dijagnostičku točnost.

Ako se sumnja na lijek koji je uzrok tegoba, može ga se prekinuti ili zamijeniti s drugim lijekom, što može pomoći u dijagnostici.

Liječenje očito depresivnih bolesnika mogu olakšati razlikovanje između depresije i blagog kognitivnog poremećaja.

Ako pacijenti imaju neurološke abnormalnosti (npr. slabost, poremećaj hoda, nekontrolirani pokreti), potrebno je učiniti MR ili CT.

Za većinu pacijenata, mjerenje koncentracije vitamina B12 i testovi funkcije štitnjače potrebni su kako bi se isključio nedostatak vitamina B12 i bolesti štitnjače, koji su reverzibilni uzroci poremećaja pamćenja.

Ako pacijent imaju delirij ili demencije, daljnje testiranje dijagnostika je potrebna kako bi se utvrdio uzrok.

Liječenje

Bolesnici s poremećajem pamćenja povezanog sa starošću trebali bi se umiriti. Neke općenito zdrave mjere često se preporučuju kako bi se pomoglo u održavanju funkcije i eventualno smanjio rizik od demencije.

Bolesnici s depresijom liječe se s lijekovima i / ili psihoterapijom.

Bolesnike s poremećajem pamćenja i znakovima depresije treba liječiti neantikolinergičnim antidepresivima, najpovoljniji su SIPPS (selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina). Po rješavanju depresije i gubitak pamćenja se rješava.

Liječenje delirija usmjereno na rješavanje uzroka.

Rijetko je demencija reverzibilna primjenom specifične terapije (npr. primjena vitamina B12, liječenje hipotireoze, primjena "shunta" za hidrocefalusa normalnog tlaka).

Drugi pacijenti s gubitkom pamćenja tretiraju podržavajući ih.

Opće mjere:

Sljedeće se može preporučiti za pacijente koji su zabrinuti zbog gubitka pamćenja:

 • Redovita tjelesna aktivnost

 • Konzumacija zdrave prehrane s mnogo voća i povrća

 • Dovoljan spavanja

 • Ne pušiti

 • Upotreba alkohola samo u umjerenim količinama

 • Sudjelovanje u društvenim i intelektualno stimulirajućim aktivnostima

 • Redoviti klinički pregledi

 • Kontrola stresa

 • Prevencija ozljeda glave

Te mjere, uz kontrolu krvnog tlaka, razine kolesterola i glukoze, također imaju tendenciju da smanji rizik od kardiovaskularnih bolesti. Neki dokazi upućuju na to da ove mjere mogu smanjiti rizik od demencije, ali taj učinak nije dokazan.

Neki stručnjaci preporučuju

 • Učenje novih stvari (npr. novi jezik, novi glazbeni instrument)

 • Provođenje mentalne vježbi (primjerice, memoriranje lista, rješavanje križaljki , igranje šaha, kartaških ili drugih igara koje koriste strategiju).

 • Čitanje

 • Rad na računalu

 • Usavršavanje vještina (npr. Pletenje, prošivanje)

Te aktivnosti mogu pomoći održati ili poboljšati kognitivne funkcije, vjerojatno zato što su jačaju neuronske veze i potiču na razvoj novih.

Sigurnost pacijenta

Radni terapeuti i fizioterapeuti mogu ocijeniti sigurnost bolesnikova doma s ciljem sprečavanja padova i drugih incidenta. Zaštitne mjere (npr. skrivanje noževa, štednjak treba odspojiti od struje, automobil mora biti udaljen, treba oduzeti ključeve od automobila) mogu biti potrebne. Neka stanja zahtijevaju da liječnik obavijesti Ministarstvo unutrašnjih poslova o bolesniku s demencijom. Ako pacijenti lutaju, sustavi praćenja mogu biti instaliran, ili bolesnici mogu biti registrirani u programu sigurnog povratka. Informacije su dostupne iz Alzheimerove udruge (Safe Return program).

Naposljetku. pomoć u kući (npr. njegovatelji, njega medicinske sestre u kući) ili promjena uvjeta okoline (život bez stuba, pomagala u kući, njega u kući) mogu biti potrebni.

Mjere okoline:

Mjere za zaštitu okoliša mogu pomoći pacijentima s demencijom.

Bolesnici s demencijom obično najbolje funkcioniraju u poznatom okruženju, uz često pomaganje u orijentaciji (uključujući velike kalendare i satove), svijetlom i vedrom okruženju, te uz redovite rutinske aktivnosti. Soba bi trebala sadržavati osjetne podražaje (npr. radio, televizija, noćno svjetlo).

Ako su smješteni u instituciju članovi medicinskog osoblja mogu imati imena ispisana velikim slovima i trebaju se često ponovno predstavljati. Promjene u okolini, rutini, ili prisutnosti drugih ljudi moraju se bolesnicima objasniti točno i jednostavno, uz izostavljanje nebitnih postupaka.

Česte posjete članova osoblja i obitelji ohrabruju bolesnike da ostanu socijalno angažirani. Aktivnosti koje mogu pomoći, trebaju biti ugodne, stimulirajuće, ali ne smiju uključivati preveliku mogućnost izbora ili imati previše izazova. Vježbe za poboljšanje ravnoteže i održavanje kardiovaskularnog tonusa također mogu pomoći umanjiti nemir, poboljšati san i poboljšati ponašanje. Radna terapija i terapija glazbom pomažu kod očuvanja fine motoričke kontrole i utječu na neverbalnu stimulaciju. Grupna terapija (npr. terapija prisjećanja, aktivnosti socijalizacije) mogu očuvati konverzacijske i interpersonalne vještine.

Lijekovi:

Ograničavanje ili isključivanje lijekova koji djeluju na SŽS–u često poboljšava funkciju. Treba izbjegavati lijekove koji sediraju (uspavljuju) te antikolinergične lijekove, oni obično pogoršavaju demenciju.

Inhibitori kolinesteraze, kao što su donepezil, rivastigmin i galantamin, su umjereno učinkoviti u poboljšanje kognitivnih funkcija u bolesnika s blagom ili umjerenom Alzheimerovom bolesti i demencijom Lewyjevih tjelešaca, a mogu biti korisni i kod drugih oblika demencije. Učinak vremenom slabi.

Memantin, antagonist NMDA (N-metil-d-aspartat) antagonist, može se upotrijebiti u osoba s umjerenom ili teškom demencijom.

Donepezil može pružiti privremeno poboljšanje pamćenja za pacijente s blagim kognitivnim poremećajem, ali korist se čini skromnom. Nijedan drugi lijek se ne preporučuje za poboljšanje spoznaje (kognicije) ili pamćenja kod bolesnika s blagim kognitivnim poremećajem.

Osnove gerijatrijske populacije

Blagi kognitivna poremećaj često se javlja sa starenjem. Prevalencija je između 14-18% nakon 70 godine života.

Demencija je jedan od najčešćih uzroka institucionalizacije, morbiditeta i smrtnosti među starijim osobama. Samo starenje predstavlja većinu rizika od demencije. Prevalencija demencije je

 • Oko 1% u dobi od 60 do 64

 • 30 do 50% u dobi od> 85

 • 60 do 80% starijih žive u domovima za starije osobe.

Ključne točke

 • Smetnje / gubitak pamćenja i demenciju su česti i uobičajeni izvori zabrinutosti u starijih osoba.

 • Slabljenje pamćenja povezano sa starošću uobičajeno uzrokuje usporavanje, ali ne i pogoršanje pamćenja i spoznajne funkcije.

 • Dijagnoza se prvenstveno postavlja temeljem kliničkih kriterija, s osvrtom na smetnje raspoloženja, pažnje, prisutnost pravog gubitka pamćenja, te utjecaja na svakodnevne funkcije.

 • Ako pacijenti imaju neurološke abnormalnosti (npr. kljenut, poremećaj hoda, nekontrolirane pokrete), potrebno je učiniti MR ili CT.

 • Analiza kompletnog popisa lijekova je od izuzetne važnosti jer sedativi i antikolinergični lijekovi mogu izazvati smetnje / gubitak pamćenja što može biti poništeno prekidanjem uzimanja takvih lijekova.

 • Samostalna prijava smetnji / gubitka pamćenja obično nije posljedica demencije.

 • Delirij se mora isključiti prije donošenja dijagnoze demencije.

Više informacija

 • Alzheimer's Association