Dnevna skrb za starije osobe

Autor: Debra Bakerjian, PhD, APRN
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Vanda Eđed Šimić, dr. med.,
Matea Drlje, dr. med.

Dnevna skrb pruža medicinske, rehabilitacijske i kognitivne usluge podrške nekoliko sati dnevno za nekoliko dana u tjednu. Svi sadržaji dnevne skrbi pružaju određene osnovne usluge: prijevoz, prehranu i rekreaciju, te socijalne programe aktivnosti. U SAD-u ima samo oko 2900 programa za dnevni boravak u usporedbi s > 16.000 staračkih domova. Većina programa za dnevni boravak su mali, u prosjeku 20 klijenata.

Postoji nekoliko modela.

  • Dnevna bolnica: Ovaj model naglašava rehabilitaciju ili intenzivnu stručnu skrb. To je napravljeno za bolesnike koji se oporavljaju od akutnih stanja (primjerice, moždani udar, amputacija, prijelomi). Programi su obično ograničeni na vrijeme (6 tjedana do 6 mjeseci) i jako su skupi, jer je omjer članova osoblja prema pacijentima visok.

  • Uzdržavanje: Ovaj model kombinira ograničenu stručnu skrb (probir i praćenje kroničnih bolest) s fizičkom aktivnošću. Ciljevi su spriječiti deterioraciju, održavati ili poboljšati funkcionalnu razinu pacijenta što je dulje moguće, poboljšati sliku o sebi, kako bi uklonili monotoniju svakodnevnog života, kako bi se spriječilo pogoršanje kroničnih bolesti, te spriječiti usamljenost, izolaciju i povlačenje. Programi uzdržavanja osiguravaju dugoročnu skrb i jeftiniji su od programa dnevne bolnice.

  • Socijalno: Ovaj model pruža savjetovanje, grupne terapije i kognitivni trening. Može nalikovati tipičnom centru za starije osobe, koji pruža skrb za starije osobe s različitim psihosocijalnim potrebama, ili centar mentalnog zdravlja, koji pruža skrb za starije osobe s demencijom ili psihijatrijskim poremećajima..

Programi sve više prihvaćaju bolesnike koji su u invalidskim kolicima, kao i inkotinentne; Međutim, pacijent ne može biti društveno destruktivan. Skrb može biti dugoročna ili ograničenog trajanja.

Osim što pruža potrebnu medicinsku skrb, te ustanove također pružaju skrb kojom omogućuju predah. Na taj način, oni mogu pomoći odgoditi ili izbjeći smještaj u starački dom.

(Vidi također Overview of Geriatric Care.)

Naknada za dnevni boravak

Medicare ne nadoknađuje za usluge dnevnu skrb. Sredstva uglavnom dolaze iz Zakona za starije Amerikanace., Medicaid odricanje programi, osiguranja za dugoročnu skrb i privatnih fondova. Neki centri koriste donirana sredstva za subvencioniranje prijevoza i klizni razmjer naknade,kako bi skrb odgovara pacijentovim financijskim mogućnostima.