Disfunkcija glasnica

Autor: Noah Lechtzin, MD, MHS
Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Paradoksalno ili disfunkcionalno gibanje glasnica se definira kao addukcija pravih glasnica u inspiriju i abdukcija u ekspiriju; uzrokuje opstrukciju dišnih puteva i stridor u inspiriju pa se često pogrešno zamjeni za astmu. Paraliza glasnica (jednostrana i bilateralna) opisana je na drugom mjestu. Kompletna dijagnostička obrada bolesnika koji ima stridor opisana je na drugom mjestu.

Disfunkcija glasnica javlja se češće kod žena u dobi od 20 do 40 godina. Etiologija je nejasna, ali čini se da je povezana s anksioznošću, depresijom, posttraumatskim stresnim poremećajem i poremećajima osobnosti. Ne smatra se lažnim poremećajem (tj. bolesnici to ne čine svjesno).

Simptomi su obično inspiratorni stridor, a rjeđe zvižduci u ekspiriju. Ostale manifestacije mogu biti promuklost, stezanje u grlu, osjećaj gušenja i kašalj (1).

Dijagnoza se postavlja direktnom laringoskopijom, tj. promatra se zatvaraju li se glasnice u inspiriju. Ponekad se dijagnoza disfunkcije glasnica može postaviti tek nakon što se bolesniku pogrešno dijagnosticira astma, koja zatim ne reagira na bronhodilatatore ili kortikosteroide.

Literatura

  • 1. Christopher KL. Wood, II RP, Eckert RC, et al: Vocal-cord dysfunction presenting as asthma. N Engl J Med 308: 1566–1570, 1983.

Liječenje

  • edukacija i savjetovanje

Liječenje disfunkcije glasnica uključuje edukaciju bolesnika o prirodi problema; savjetovanje s logopedom o posebnim tehnikama disanja (dahtanje, tj. brzo i kratko disanje), što može ublažiti epizode stridora i opstrukcije; te izbjegavanje pogrešno postavljene dijagnoze astme i njenog liječenja.

Rijetko, u teškim slučajevima traheotomija je metoda liječenja.

Disfunkcija glasnica koja je povezana s psihijatrijskim dijagnozama često ne reagira na navedene mjere. U tim je slučajevima indiciran pregled psihijatra.