Overview of Cancer Therapy

Autor: Robert Peter Gale, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Goran Rinčić, dr. med.

Liječenje raka zahtijeva eliminaciju svih stanica koje mogu uzrokovati ponovnu pojavu raka u životu osobe. Glavni načini liječenja su

Sistemsko antineoplastično liječenje uključuje

  • Hormonska terapija (za odabrane vrste raka, npr, prostate, dojke, endometrija)

  • Imunoterapija uključujući monoklonalna protutijela, interferone, modifikatore biološkog odgovora, cjepiva protiv tumora i stanična terapija (za mnoge različite vrste raka)

  • Diferencirani lijekovi kao što su retinoidi (za akutnu promijelocitnu leukemiju i inhibitori izocitrat dehidrogenaze-2 (IDH2) (za akutnu mijeloidnu leukemiju)

  • Ciljani lijekovi koji su nastali zahvaljujući znanju genomike, stanične i molekularne biologije (npr, imatinib za kroničnu mijeloičnu leukemiju)

Često se kombiniraju razni modaliteti liječenja kako bi se napravio program liječenja koji je odgovarajući za bolesnika temeljen na karakteristikama bolesnika i tumora, kao i sklonosti pacijenta. Ovi modaliteti mogu se kombinirati s primarnim tretmanom u isto vrijeme ili se mogu koristiti prije ili poslije. Primarna svrha adjuvantne terapije koja se daje poslije i neoadjuvantne terapije koja se daje unaprijed je sprječavanje recidiva raka i povećanje preživljavanja.

Cjelokupno liječenje treba biti usklađeno između radioterapeuta, kirurga i onkologa. Izbor metoda se stalno razvija, a brojna kontrolirana istraživanja su u tijeku. Kad je to dostupno i prikladno, s bolesnikom treba raspraviti sudjelovanje u kliničkom pokusu.

Odluka o liječenju mora uzeti u obzir nuspojave liječenja naspram mogućeg benefita; ove odluke zahtijevaju iskrenu komunikaciju te moguće uključivanje multidisciplinarnog tima. Bolesnikove želje o tome kako želi provesti ostatak života (vidjetiAdvance Directives) se trebaju saznati rano u tijeku liječenja unatoč tome što je teško razgovarati o smrti u takvim osjetljivim trenucima.

Odgovor na liječenje raka

Različiti termini se koriste za opisivanje odgovora na liječenja (vidjeti tablicuDefiniranje odgovora na liječenje raka). Razdoblje bez bolesti ili razdoblje bez progresije bolesti, često je i pokazatelj izlječenja, a razlikuje se po vrsti raka. Na primjer, rak pluća, debelog crijeva, mokraćnog mjehura, velikostaničnog limfoma ili testisa obično se smatra izliječenim nakon 5 god. bez bolesti. Međutim, rak dojke i prostate se može ponovno pojaviti još dugo nakon 5 god, događaj koji definira mirovanje tumora (sada jedan od glavnih područja istraživanja); interval bez znakova bolesti od 10-god je više indikativno za izlječenje kod ovih vrsta raka.

Stope preživljenje s različitim modalitetima liječenja, sami ili u kombinaciji su navedeni za pojedine vrste tumora (vidi tablicuMedijan 5-godišnjeg preživljenja u različitim tipovima raka).