Monobaktami

Autor: Brian J. Werth, PharmD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Branimir Gjurašin, dr. med.

Monobaktami su parenteralni beta-laktamski baktericidni antibiotici.

Aztreonam je trenutno jedini dostupni monobaktam. Aztreonam ima sličnu aktivnost kao ceftazidim protiv:

  • Enterobacteriaceae koje ne proizvode ampC beta-laktamaze, beta-laktamaze proširenog spektra (ESBL) ili Klebsiella pneumoniae karbapenemaze (KPC)

  • Pseudomonas aeruginosa

Aztreonam nije djelotvoran protiv anaeroba. Gram-pozitivne bakterije su otporne na aztreonam (za razliku od cefalosporina). Pokazuje sinergističko djelovanje s aminoglikozidima.

Aztreonam dijeli malo strukturnih sličnosti s drugim beta-laktamima, što čini križnu preosjetljivost malo vjerojatnom. Glavne indikacije za primjenu aztreonama su teške infekcije (uključujući meningitis) uzrokovane aerobnim gram–negativnim bacilima u slučajevima kada su pacijenti prethodno imali ozbiljnu alergijsku reakciju na beta-laktame, a koji ipak zahtijevaju beta–laktamsku terapiju. Metalo-beta-laktamaze ne utječu na aztreonam te on može biti koristan za neke infekcije kod kojih je rezistencija posredovana tim enzimom.

Kod sumnje na koinfekciju gram–pozitivnim bakterijama ili anaerobima dodaju se drugi antibiotici.

Doza aztreonama se mora reducirati kod renalne insuficijencije.