Djelomična luksacija glavice palčane kosti

Autor: Danielle Campagne, MD
Urednik sekcije: dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med.
Prijevod:      Ante Gaurina , dr. med.,
Mihaela Marković , dr. med.

Subluksacija glavice palčane kosti, uobičajena kod male djece, uzrokovana je trakcijom podlakticei i obično se manifestira kao odbijanje djeteta da se osloni na lakat (pseudoparaliza).

(Vidi također Pregled iščašenja)

U odraslih, glavica palčane kosti je šira od vrata te okružena ligamentima. Međutim, u male djece (~2–3 god. starosti), glava palčane kosti nije šira od vrata i lako može skliznuti kroz ligamente (subluksacija glave palčane kosti).

Subluksacija se kod djece često javlja nakon trakcije podlaktice kada skrbnik povlači dijete za ručni zglob prema naprijed.

Simptomi

Simptomi subluksacije glavice palčane kosti mogu biti bol i nelagoda u predjelu lakta. Većina pacijenata ne mogu opisati svoje simptome, a zahvaćeni lakat ne žele pomjeriti.

Dijagnoza

  • obično anamneza i povijest bolesti

RTG lakta po nekim stručnjacima je nepotreban ukoliko postoji ozljeda trakcijom tj jasna povijest bolesti, osim ukoliko se klinički ne sumnja na neku drugu dijagnozu.

Repozicija može biti dijagnostička i terapijska.

Literatura

  • 1. Eismann EA, Cosco ED, Wall EJ: Odsutnost radiografskih abnormalnosti u laktovima dadilje. J Pediatr OrthopJ Surg Orthop Adv 24(1):36–41, 2015. doi: 10.1097/BPO.0000000000000126.

Liječenje

  • Repozicija

Repozicija se može se provesti upotrebom

  • Supinacije-fleksije

  • hiperpronacije

Nti jedna i tehnika ne zahtijeva sedaciju ili analgeziju; dijete doživljava bol samo nekoliko sekundi. Hiperpronacija ima višu stopu uspjeha kod prvog pokušaja (1).

U tehnici primijenom supinacije-fleksije, lakat je u potpunosti ekstendiran i u supinacijskom položaju a potom se učini fleksija. Prilikom repozicije, čuje se ili osjeti klik.

U tehnici primijenom hiperpronacije , praktičar pridržava djetetovu ruku u laktu i primijenjuje umjeren pritisak prstom na radijalnu glavu. Praktičar zatim obuhvaća distalnu podlakticu drugom rukom i čini pronaciju podlaktice.

Djeca počnu pomicati lakat za ~20 min. Ako dijete ne pomiče lakat, potrebno je učiniti RTG koji svakako treba učiniti nakon svake repozicije te postaviti imobilizaciju.

Ako bol ili disfunkcija traje> 24h, treba posumnjati na nepotpunu repoziciju ili prijelom. Subluksacija glavice palčane kosti se ponavlja u 20 do 40% djece.

Literatura

  • 1. Bek D, Yildiz C, Köse O, et al: Manevri pronacije i supinacije za smanjenje 'povučenog lakta': randomizirano kliničko ispitivanje. Eur J Emerg MedJ Emerg Med 44(1):116-121, 2013. doi: 10.1097/MEJ.0b013e32831d796a.

Ključne točke

  • Subluksacija se kod djece često javlja nakon trakcije podlaktice kada skrbnik povlači dijete za ručni zglob prema naprijed.

  • Većina pacijenata ne mogu opisati svoje simptome i jedini znak može biti odbijanje pomicanja lakta

  • Dijagnoza se postavlja na temelju povijesti bolesti, osim ako se sumnja na alternativnu dijagnozu.

  • Liječenje se provodi repozicijom (upotrebljavajući supinacijsku-fleksijsku ili hiperpronacijsku tehniku); prilikom repozicije može se osjetiti ili čuti klik