Sindrom radijalnog tunela

Autor: David R. Steinberg, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: Adelmo Šegota, dr. med.
Miriam Brenčić, dr. med.

Stanje je posljedica kompresije radijalnog živca u proksimalnoj podlaktici. Simptomi su bolovi u podlaktici i laktu. Dijagnoza se postavlja klinički. Tretmani uključuju imobilizaciju udlagama a ponekad se provode kirurške dekompresije.

(Vidi također Pregled i evaluacija poremećaja šake.)

Pritisak na razini lakta može biti posljedica traume, gangliona, lipoma, koštanih tumora ili sinovitisa glavice radijusa.

Simptomi i znakovi

Javljaju se probadajući bolovi u dorzumu podlaktice i lateralnom dijelu lakta. Bol se izaziva i pojačava pokušajem ekstenzije šake i prstiju te supinacije podlaktice. Gubitak osjeta je rijedak jer se radijalni živac na toj razini pretežno sastoji od motornih vlakana. Ovaj poremećaj se ponekad može zamijeniti sa backhand teniskim laktom (lateralnim epicondylitisom). Kad je vodeći nalaz slabost ekstenzora, u pitanju je oštećenje stražnjeg interosealnog živca.

Dijagnoza

  • Klinička procjena

Lateralni epicondilitis može uzrokovati sličnu bolnu osjetljivost oko lateralnog epikondila ali ne uzrokuje pozitivanTinel znak (parestezije izazvane perkusijom iznad živca) ili osjetljivost uz tijek radijalnog živca (koji putuje ispod smotuljka mobilne mišićne skupine u proksimalnom radijalnom dijelu podlaktice ).

Liječenje

  • Imobilizacija udlagom

Postavljanjem udlage onemogućava se snažna i ponavljana supinacija ili dorzifleksija šake pa se smanjuje pritisak na živac.

Ako nastupi slabost ili kljenut ekstenzije prstiju, odnosno ako od konzervativnog liječenja nema koristi ni nakon 3 mjeseca, dolazi u obzir kirurška dekompresija.