Cushingov sindrom

Autor: Ashley B. Grossman, MD
Urednik sekcije: doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.
Prijevod: prof. dr. sc. Dubravka Jurišić Eržen dr. med., i Nina Poropat, dr. med.

Cushingov sindrom je konstelacija kliničkih abnormalnosti uzrokavanih kronično viskim dozama serumskog kortizola i srodnih kortikosteroida. Cushingova bolest je Cushingov sindrom, koji je nastao kao posljedica pretjeranog lučenja adrenokortikotropnog hormona (ACTH) iz hipofize, najčešće sekundarno zbog adenoma. Tipični znaci su okruglo lice poput mjeseca, abdominalna pretilost, sklonost pojavi modrica te vitke ruke i noge. Dijagnozu potvrđuje anamneza uzimanja kortikosteroida ili laboratorijski nalaz povišenog serumskog kortizola. Liječenje ovisi o uzroku.

(Vidi također Pregled funkcije nadbubrežne žlijezde.)

Etiologija

Hiperfunkcija adrenokorteksa može biti ACTH - ovisna ili ACTH - neovisna.

ACTH-ovisna hiperfunkcija može biti posljedica

Hiperfunkcija neovisna o ACTH najčešće je posljedica terapijske primjene kortikosteroida ili adrenalnih adenoma ili karcinoma. Rijetki uzroci uključuju primarnu pigmentiranu nodularnu adrenalnu displazija (najčešće u adolescenata) i makronodularnu displazija (u starijih bolesnika).

Dok se izraz “Cushingov sindrom” odnosi na kliničku sliku suviška kortizola bilo kojeg uzroka, izraz “Cushingova bolest” ukazuje na hiperfunkciju adrenokorteksa zbog suviška hipofiznog ACTH. Bolesnici s Cushingovom bolesti obično imaju mali adenom hipofize.

Simptomi i znakovi

Kliničke manifestacije Cushingovog sindrom uključuju

  • Okruglo lice nalik na mjesec s pletorom

  • Centralna pretilost s istaknutim supraklavikularnim i cervikalnim masnim jastučićima (buffalo hump, odnosno bivolja grba)

  • Obično vrlo vitki distalni ekstremiteti i prsti

Smanjuje se masa i snaga mišića. Koža je tanka i atrofična, sklona modricama, a rane sporo zarastaju. Na koži trbuhu javljaju se ljubičaste strije. Česta je arterijska hipertenzija, nefrolitijaza, osteoporoza, intolerancija glukoze, smanjena otpornost na infekcije te mentalni poremećaji. U djece je svojstven zastoj linearnog rasta.

Žene obično imaju iregularne menstruacije. U žena s adrenalnim tumorima povećana produkcija androgena uzrokuje hipertrihozu, temporalnu ćelavost i druge simptome virilizacije.

Dijagnoza

  • Slobodni kortizolu urinu (UFC)

  • Deksametazonski supresijski test

  • Razina kortizola u ponoć u serumu ili u slini

  • Serumska razina ACTH; ukoliko se može detektirati, provokativno testiranje

Karakteristični simptomi i znakovi upućuju na dijagnozu. Za potvrdu dijagnoze (i utvrđivanje uzroka) potrebno je hormonsko testiranje i slikovne pretrage.

Mjerenje slobodnog kortizola iz urina

U nekim centrima obrada počinje mjerenjem slobodnog kortizola u urinu (normalno 20–100 μg/24 h (55.2 do 276 nmol//24 h). UFC bude >120 μg/24 h (>331 nmol/24 h) u svih bolesnika s Cushingovim sindromom. Međutim, mnoge osobe s razinama UFC između 100–150 μg/24 h (276 i 414 nmol/24 h) su pretile, boluju od depresije ili imaju policistične jajnike, a ne Cushingov sindrom.

Bolesnici s klinički suspektnim Cushingovim sindromom i znatno povišenim UFC (> 4 puta od gornje granice normale) gotovo sigurno boluje od Cushingova sindroma. Dva do tri normalna uzorka obično isključuju dijagnozu. Neznanto povišene razine zahtijevaju daljnju obradu, kao i normalna razina ukoliko je klinička sumnja visoka.

Jutranja vrijednost kortizola (npr 9 h ujutro) treba biti određena.

Deksametazonski supresijski test

Alternativni pristup uključuje deksametazonski supresijski test u kojem se daje 1, 1.5 ili 2 mg deksametazona po u 23 ili 24 h uvečer i određuje se serumska razina kortizola u 8 ili 9 h ujutro slijedeće jutro. U većine zdravih osoba tako se jutarnja razina kortizola suprimira na ≤50 nmol/L (≤1,8 μg/ml), dok bolesnici s Cushingovim sindromom u pravilu imaju znatno više vrijednosti. Još specifičniji, ali jednako osjetljiv test uključuje davanje deksametazona 0.5 mg po svakih 6 h kroz 2 dana (test niske doze). Izostanak supresije razine kortizola kao odgovor na nisku dozu deksametazona potvrđuje dijagnozu.

Određivanje kortizola u ponoć

Ukoliko su određivanje UFC i deksametazonski supresijski test dali dvojbene rezultate, bolesnika treba hospitalizirati u svrhu određivanja serumskog kortizola u ponoć, koji ima veću mogućnost konkluzivnog rezultata. Alternativno bolesnik može uzorkovati kortizol iz sline kod kuće i čuvati u hladnjaku do sutrašnjeg dana. Normalna razina kortizola je 5 to 25 μg/dL (138 to 690 nmol/L) u 6 do 8 h ujutro) i postupno pada na < 1.8 μg/dL (< 50 nmol/L) u ponoć. Bolesnici s Cushingovim sindromom ponekad imaju uredne jutarnje vrijednosti kortizola, ali ne pokazuju dnevno sniženje, pa su ponoćne vrijednosti iznad normalnih, kao i ukupno 24 h izlučivanje kortizola.

Serumski kortizol može biti lažno povišen pri kongenitalno povišenim razinama globulina koji veže kortikosteroide (CBG) ili u onih s terapijom estrogenima, ali je dnevni ritam očuvan.

Određivanje serumskog ACTH

Razine ACTH se određuje kako bi se utvrdio uzrok Cushingovog sindroma. Ukoliko je razina ACTH nemjerljiva, kako bazalno, tako i u odgovoru na kortikotropin-otpuštajući hormon (CRH), to sugerira primarno adrenalni uzrok. Visoke razine ukazuju da je uzrok hipofiza ili ektopično lučenje. Ako je ACTH mjerljiv (ACTH– ovisan Cushing), provokacijski testovi razlučuju Cushingovu bolest od sindroma ektopičnog lučenja ACTH, koji je ipak rjeđi. Kao odgovor na visoke doze deksametazona (2 mg po svakih 6 h kroz 48 h), u 9 h ujutro serumski kortizol pada za > 50% u većine ispitanika s Cushingovom bolešću, što se rijetko nalazi kod bolesnika s ektopičnim ACTH sindromom. Obratno, ACTH poraste za > 50% i kortizol za 20% kao odgovor na humani ili ovčji CRH (100 mcg iv ili 1 mcg/kg iv) u većine bolesnik s Cushingovom bolesti, što se rijetko viđa u onih s ektopičnim ACTH sindromom(vidi tablicu).

Druga mogućnost određivanja lokalizacije, koja je točnija, ali i invazivnija, je kateterizacija oba petrozna sinusa (gdje se drenira venska krv iz hipofize) i mjerenje ACTH 5 min nakon iv bolusa humanog ili ovčjeg CRH (100 μg ili 1 μg/ kg). Omjer centralnih prema perifernim razinama >3 praktički isključuje ektopični ACTH sindrom, dok omjer <3 navodi napotrebu traženje izvora.

Slikovne pretrage:

Ukoliko razina ACTH i provokacijski testovi ukazuju na uzrok u hipofizi, ,indicirana je slikovna obrada; najpouzdaniji je MR s gadolinijem, a neki mikroadenomi vidljivi su i na CT-u. Ukoliko testiranje ukazuje na uzroke izvan hipofize, potrebno je učiniti CT visoke rezolucije prsnog koša, gušterače ili nadbubrežnih žlijezdi, scintigrafiju ili PET s oktreotidom; i ponekad PET-snimanje s fluorodeoksiglukozom (FDG PET).

Tumori hipofize u djece s Cushingovom bolešću su vrlo sitni i obično ih se ne može detektirati na MR. U takvim je prilikama osobito korisno uzorkovanje iz petroznih sinusa. U trudnica se daje prednost MR pred CT prikazom kako bi se izbjeglo zračenje ploda.

Liječenje

inicijalno treba održavati opće stanje bolesnika visokoproteinskom ishranom i primjerenim dodavanjem kalija. Ako je klinička slika teška, razumno je blokirati lučenje kortikosteroida metiraponom, 250–1000 mg po tri puta dnevno, ili ketokonazolom, 400 mg po jednom dnevno do najviše tri puta dnevno. Ketokonazol je dostupniji, ali mu djelovanje nastupa kasnije i može biti hepatotoksičan.

Hipofizni tumori koji ekscesivno luče ACTH uklanjaju se kirurški ili zračenjem. Ukoliko se slikovnom obradom ne nađe tumor, ali je vrlo vjerojatno hipofiznog porijekla, preporučuje se totalna hipofizektomija, posebno u starijih bolesnika. Mlađim se bolesnicima većinom predlaže supervoltažno zračenje hipofize u dozi od 45 Gy. U djece međutim zračenje može smanjiti lučenje hormona rasta, a ponekad uzrokuje i preuranjeni pubertet. U specijaliziranim centrima je često uspješno zračenje teškim česticama u dozi oko 100 Gy, kao i radiokirurško fokusirano zračenje jednokratno (radiokirurgija). Ponekad se odgovor na radioterapiju treba čekati nekoliko godina, ali odgovor je brži u djece.

Istraživanja su pokazala da u blažim slučajevima perzistentne bolesti ili recidiva koristi može biti od somatostatinskog analoga pasireotida. Međutim, hiperglikemija je značajna nuspojava. Dopaminski agonist kabergolin također ponekad može biti koristan. Druga je mogućnost blokada kortikosteroidnih receptora mifepristonom. Mifepriston povećava serumske razine kortizola, ali blokira njegove učinke i može uzrokovati hipokalemiju.

Bilateralna adrenalektomija rezervirana je za bolesnike s pituitarnim hiperkorticizmom koji ne odgovaraju niti na kiruršku eksploraciju hipofize (s pokušajem adenomektomije) niti na zračenje, ili u bolesnika u kojih je operacija bila neuspješna i radioterapija je kontraindicirana. Adrenalektomija zahtjeva doživotnu kortikosteroidnu supstitucijsku terapiju.

Adrenokortikalne novotvorine uklanjaju se kirurškim putem. Bolesnicima perioperacijski treba dodavati kortizol jer je ostatak adrenokorteksa atrofičan i suprimiran. Benigni adenomi se odstranjuju laparoskopski. Za multinodularnu adrenalnu hiperplaziju može biti neophodna bilateralna adrenalektomija. Čak i nakon prividnog potpunog uklanjanja nadbubrežnih žlijezdi, u nekih bolesnika dolazi do funkcijskih recidiva.

Ektopični ACTH sindromi liječe se ekstripacijom nepituitarnih tumora koji luče ACTH. Međutim, u nekim slučajevima, tumor može biti diseminiran i ekscizija ne dolazi u obzir. Adrenalni inhibitori, poput metirapona 500 mg po tri puta dnevno do najviše 6 g dnevno ili mitotan 0,5 g po jednom dnevno do najviše 3–4 g dnevno obično kontroliraju teške metaboličke poremećaje (npr. hipokalijemiju). Uz mitotan su većinom potrebne i veće doze hidrokortizona ili deksametazona. Mjerenje lučenja kortizola može u tom slučaju biti nepouzdano, a može se javiti i teška hiperkolesterolemija. Ketokonazol 400–1200 mg po jednom dnevno također blokira sinetzu kortikosteroida, iako može biti hepatoksičan i uzokovati hipokorticizam. Mifepriston može također biti korisan u liječenju sindroma ektopičnog lučenja ACTH.

Ponekad se tumori koji luče ACTH uspiju kontrolirati dugodjelujućim analozima somatostatina, ali primjena dulje od dvije godine zahtjeva pažljivo praćenje, jer se osim blagog gastritisa može razviti kolelitijaza, kolangitis, malapsorpcija.

Nelsonov sindrom

Nelsonov sindrom se javlja kad hipofiza nastavlja rasti nakon bilateralne adrenalektomije, s porastom lučenjem ACTH i njegovih prekursora, što uzrokuje izrazitu hiperpigmentaciju. Javlja se u ≤50% adrenalektomiranih osoba. Rizik se vjerojatno smanjuje ukoliko se hipofiza ozrači.

Iako radioterapija može zaustaviti pituitarni rast, nerijetko je potrebna i hipofizektomija. Indikacije za hipofizektomiju su kao i za ostale pituitarne tumore; rast koji pogađa okolne strukture, tako da dolazi do ispada vidnog polja, pritiska na hipotalamus i drugih komplikacija.

Nakon hipofizektomije se izvodi rutinska iradijacija, ukoliko nije učinjena već ranije. Radioterapija može biti odgođen ukoliko ne postoji evidentna lezija. Radiokirurški zahvat ili fokusirana radioterapija se može izvršiti jednokratno i nakon standardnog zračenja, ako je promjena na prihvatljivoj udaljenosti od vidnog živca i hijazme.

Ključne točke