Narcistični poremećaj ličnosti

Autor: Andrew Skodol, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Drmić Stipe, dr. med.

Narcistični poremećaj ličnosti karakterizira prožimajući obrazac grandioznosti, potreba za obožavanjem i nedostatak empatije. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničkih kriterija. Liječi se psihodinamskom psihoterapijom.

(Vidi također Pregled poremećaja ličnosti.)

Budući da bolesnici s narcističnim poremećajem ličnosti imaju poteškoća u reguliranju samopouzdanja, potrebne su im pohvale i povezanosti s posebnim osobama ili ustanovama; također imaju tendenciju omalovažavanja drugih ljudi tako da oni mogu zadržati osjećaj superiornosti.

Procijenjena životna prevalencija narcističnog poremećaja ličnosti vrlo varira, ali može iznositi do 6,2% opće populacije u SAD-u; češći je među muškarcima nego među ženama.

Komorbiditeti su uobičajeni. Pacijenti često boluju od depresivnog poremećaja (npr. velikog depresivnog poremećaja, distimije), anoreksije, zloporabe psihoaktivnih supstanci (posebice kokaina), ili nekog drugog poremećaja ličnosti (histrionskog, graničnog, paranoidnog).

Etiologija

Malo je istraživanja o biološkim faktorima koji pridonose narcističnom poremećaju ličnosti, iako se čini da je značajna nasljedna komponenta. Neke teorije sugeriraju da skrbnici možda nisu tretirali dijete na odgovarajući način, na primjer, bili su pretjerano kritični ili su pretjerano hvalili, divili se ili obožavali dijete.

Neki bolesnici s ovim poremećajem imaju posebne darove ili talente i naviknuti su na povezivanje slike o sebi i osjećaja sebe s divljenjem i poštovanjem drugih.

Simptomi i znakovi

Bolesnici s narcističnim poremećajem ličnosti precjenjuju svoje sposobnosti i napuhuju svoja postignuća. Misle da su superiorniji, jedinstveni ili posebni. Njihovo precjenjivanje vlastite vrijednosti i postignuća često podrazumijeva podcjenjivanje vrijednosti i postignuća drugih.

Ovi pacijenti su zaokupljeni fantazijama velikih dostignuća-kako im se dive zbog njihove velike inteligencije ili ljepote ili da imaju ugled i utjecaj ili da doživljavaju veliku ljubav. Osjećaju da bi se trebali povezivati samo s drugima koji su posebni i talentirani kao oni, a ne s običnim ljudima. Ova povezanost s izvanrednim ljudima se koristi za podršku i podizanje njihovog samopoštovanja.

Budući da bolesnici s narcističnim poremećajem imaju potrebu da im se drugi dive, njihovo samopoštovanje ovisi o pozitivnom odnosu drugih i stoga je obično vrlo krhko. Osobe s ovim poremećajem često čekaju da vide što drugi misle o njima i procjenjuju koliko im dobro ide. Osjetljivi su na kritike drugih i neuspjehe, zbog čega se osjećaju poniženo i poraženo. Mogu reagirati bijesom ili prezirom ili mogu krenuti u protunapad. Ili se mogu povući ili prema van, prihvatiti situaciju u nastojanju da zaštite svoj osjećaj samovažnosti (grandioznost). Mogu izbjegavati situacije u kojima mogu doživjeti neuspjeh.

Dijagnoza

 • Dijagnoza se temelji na kriterijima objavljenima u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne poremećaje (eng.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), peto izdanje (DSM–5).

Za dijagnozu narcističnog poremećaja ličnosti, pacijenti moraju imati

 • perzistentni obrazac grandioznosti, potrebu za obožavanjem i nedostatak empatije.

Ovaj uzorak je karakteriziran prisutnošću ≥ 5 od sljedećeg:

 • pretjeran, neutemeljen osjećaj vlastite važnosti i talentiranosti (grandioznost)

 • zaokupljenost fantazijama neograničenih dostignuća, utjecaja, moći, inteligencije, ljepote ili savršene ljubavi

 • vjerovanje da su posebni i jedinstveni i da se trebaju povezivati samo s ljudima najvišeg ranga

 • potreba da ih se bezuvjetno obožava

 • osjećaj da imaju posebna prava

 • iskorištavaju druge kako bi postigli svoje ciljeve

 • nedostatak empatije

 • zavist prema drugima i vjerovanje da im drugi zavide

 • arogancija i bahatost

Također, simptomi moraju započeti do rane odrasle dobi.

Diferencijalna dijagnoza:

Narcistični poremećaj ličnosti može se razlikovati od sljedećih poremećaja:

 • Bipolarni poremećaj: bolesnici s narcističnim poremećajem ličnosti često su depresivni, a zbog svoje grandioznosti, mogu se pogrešno dijagnosticirati kao bipolarni. Takvi bolesnici mogu imati depresiju, ali njihova stalna potreba da se uzdignu iznad ostalih razlikuje ih od onih s bipolarnim poremećajem. Također, u narcisoidnog poremećaja osobnosti, promjene u raspoloženju pokreću vrijeđanje samopoštovanja.

 • Antisocijalni poremećaj ličnosti: iskorištavanje drugih za vlastitu korist karakteristično je za oba poremećaja ličnosti. Međutim, motivi su različiti. Bolesnici s antisocijalnim poremećajem ličnosti iskorištavaju druge zbog materijalne koristi; dok oni s narcističnim poremećajem ličnosti iskorištavaju druge kako bi održali svoje samopoštovanje.

 • Histrionski poremećaj ličnosti: Traženje pažnje drugih je karakteristika oba poremećaja ličnosti. No, bolesnici s narcističnim poremećajem ličnosti, za razliku od onih s histrionskim poremećajem ličnosti, preziru raditi nešto simpatično i blesavo da dobiju pozornost; oni žele da im se dive.

Liječenje

 • psihodinamska psihoterapija

Opće liječenje narcističnog poremećaja ličnosti je isto kao za sve poremećaje ličnosti.

Djelotvorna može biti psihodinamska psihoterapija, koja se usredotočuje na podliježuće konflikte. Neki pristupi razvijeni za liječenje graničnog poremećaja ličnosti mogu se prilagoditi za upotrebu kod pacijenata s narcističnim poremećajem ličnosti. Oni uključuju

 • liječenje temeljeno na mentalizaciji

 • transferu usmjerenu psihoterapiju

Ovi pristupi usmjereni su na poteškoće u načinu kako pacijenti emocionalno doživljavaju sebe i druge.

Kognitivno-bihevioralna terapija može se primijeniti na bolesnike s narcističnim poremećajem ličnosti jer oni mogu vidjeti priliku za usavršavanje vještina; njihova potreba za pohvalama može omogućiti terapeutu da oblikuje njihovo ponašanje. Neki bolesnici s narcističnim poremećajem ličnosti smatraju kognitivno-bihevioralnu terapiju previše pojednostavljenom, ili preopćenitom za njihove posebne potrebe.