Prevencija jatrogenih komplikacija kod starijih osoba

Autor: Magda Lenartowicz, MD
Urednica sekcije: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Vanda Eđed Šimić, dr. med.,
Matea Drlje, dr. med.

Jatrogene komplikacije su češće i često teže među starijim nego kod mlađih pacijenata. Te komplikacije uključuju neželjene učinke lijeka (npr interakcije), padove, bolničke infekcije, dekubituse, delirij i komplikacije vezane uz operaciju. Prevencija je često moguća.

Čimbenici rizika

Prvi korak u prevenciji je otkrivanje bolesnika s visokim rizikom. Čimbenici rizika uključuju sljedeće.

Višestruke kronične bolesti

Što je veći broj kroničnih bolesti, veći je rizik da će liječenje jedne bolesti dovesti do pogoršanja drugih. Na primjer, liječenje artritisa s NSAID može dovesti do pogoršanja zatajivanja srca, bolesti koronarnih arterija ili kroničnog gastritisa.

VIše liječnika uključenih u skrb

Uključivanje više liječnika može dovesti do nekoordinirane skrbi i polipragmazije. Konzultacije između više liječnika je teško organizirati svaki put kada netko od njih vidi jednog bolesnika. Kao rezultat toga, pacijentov terapijski plan se često mijenja, bez dogovora s ostalim liječnicima uključenima u skrb za pacijenta, i time se povećava rizik jatrogenih komplikacija.

Brojni lijekovi (polipragmazija) i neprikladni lijekovi

Uzimanje više lijekova istodobno, kao i multimorbiditet značajno povećavaju rizik od neželjenih lijek-lijek ili lijek-bolest interakcija. . Opasnost od takvih interakcija je posebno visok kod pacijenata koji su pothranjeni ili koji imaju zatajenje bubrega. Također, određeni lijekovi imaju osobito visoki rizik za pojavu nuspojava kod starijih osoba, obzirom na promjene u organizmu i metabolizmu lijekova. Specifični primjeri uključuju antikolinergike kao što su difenidramin, benzodiazepini i druga pomagala za spavanje (npr. zolpidem), opioidi, antipsihotici, antikoagulansi i NSAID (vidi Kriteriji Beers).

Hospitalizacija

Rizici zbog hospitalizacije su bolničke infekcije, polipragmazija i transfuzijske reakcije. Visoki rizik od ijatrogenih komplikacija imaju hospitalizirani bolesnici koji imaju demenciju ili koji su imobilizirani (npr nakon operacije).

Medicinska tehnologija može pridonijeti ijatrogenim komplikacijama, uključujući i iznenadnu smrt ili infarkt miokarda nakon operacije zamjene srčanih zalistaka, moždani udar nakon karotidne endarterektomije, preopterećenje tekućinom nakon transfuzije i infuzije, neželjeno produljenje života preko umjetnog održavanja života,encefalopatije uslijed nedostatka kisika nakon potencijalno produljenja života KPR.

Prevencija

Intervencije koje mogu spriječiti ijatrogene komplikacije uključuju sljedeće.

Organizacija skrbi

Organizacija skrbi olakšava komunikaciju među zdravstvenim djelatnicima, osigurava pružanje potrebnih usluga I spriječava dupliciranje usluga. Organizatora skrbi se može zaposliti od strane liječničkih grupa ili organizacija unutar zajednice ili vladinih organizacija. Starije krhke osobe imaju najviše koristi od organizatora zdravstvene skrbi.

Gerijatrijski interdisciplinarni tim

Gerijatrijski interdisciplinarni tim procjenjuje sve potrebe pacijenta, razvija plan koordinirane skrbi i upravlja (ili zajedno s liječnikom primarne zdravstvene zaštite) zdravstvenom skrbi za pacijenta. Budući da je ova intervencija nosi velike troškove, najbolje je da je rezervirana za one najsloženije slučajeve.

Savjetovanje s farmaceutom

Ljekarnik može pomoći u spriječavanju mogućih komplikacija uzrovanih polipragmazijom i neispravnom uporabom lijekova.

Jedinice akutne skrbi za starije (ACE)

Te jedinice su bolnički odjeli s protokolima koji osiguravaju da su pacijenti temeljito obrađeni kako bi se otkrili potencijalni ijatrogeni problemi, a prije nego se pojave, kao i da su takvi problemi identificirani i na odgovarajući način obrađeni.

Prospektivne upute

Pacijente treba ohrabriti da izrade upute za budućnost uključujući i imenovanje opunomoćnika za donošenje medicinskih odluka. Ovi dokumenti mogu spriječiti neželjeno liječenje kritično bolesnih pacijenata koji ne mogu govoriti u svoje ime.