KAVA

Autor: Laura Shane-McWhorter, PharmD
Urednica poglavlja: doc. dr. sc. Tajana Pavić, dr. med.
Prijevod: Nina Blažević, dr. med.

Kava potječe iz korijena grma (Piper methysticum) koji raste u području južnog Pacifika. Uzima se u obliku čaja ili kapsula. Kavalaktoni se smatraju aktivnim sastojcima.

(Vidjeti također Pregled dodataka prehrani.)

Tvrdnje

Jaki znanstveni dokazi podupiru primjenu kava kao anksiolitika i sredstva za spavanje. Mehanizam je nepoznat. Neki ljudi koriste kava za astmu, simptome menopauze i infekcije mokraćnog sustava. Doza iznosi 100 mg standardiziranog ekstrakta 3×/dan.

Dokaz

Iz 2003. godine Cochrane pregled je ocijenio 11 ispitivanja (ukupno 645 sudionika) u procjeni učinkovitosti i sigurnosti kava ekstrakta u kliničkim ispitivanjima za liječenje anksioznosti. Meta-analiza je zaključila da je kava ekstrakt učinkovit izbor za ublažavanje tjeskobe u usporedbi s placebom (1). Ova studija je također zaključila da se konzumacija kava dodataka kroz 1 do 24 tjedana pokazala sigurnom, no potrebne su dugoročne studije radi procjene sigunosti. Nije jasno kako su dodaci koji se koriste u ranije spomenutoj meta-analizi standardizirani. Standardizacija kava dodataka na aktivni sastojak kavalakton (3-20%) bi trebali biti uključeni u budućim kliničkim ispitivanjima.

U randomiziranom kontroliranoom ispitivanju iz 2013.godine uspoređena je vodena kava ekstrakt s placebom za generalizirani anksiozni poremećaj. Nakon 8 tjedana, 26% kava korisnika imalo je remisiju u usporedbi s 6% na placebu. U kava skupini, određene genetske osobine (polimorfizmi GABA transportera) bile su povezane sa smanjenjem anksioznosti (2).

Neželjeni učinci

Iako zadnje ispitivanje nije pokazalo toksično djelovanje na jetru, brojni slučajevi toksičnosti jetre (uključujući i jetreno zatajenje) u Europi i SAD-u nakon uzimanja kava potaknuli su FDA da zatraže naljepnicu s upozorenjem na kava proizvodima (3). Hepatotoksičnost može biti povezana s metodama pripreme ili sirovim materijalom loše kvalitete koji je kontaminiran s plijesni koja sadrži hepatotoksine (4). Sigurnost je pod stalnim nadzorom.

Kad se kava priprema na tradicionalni način (u obliku čaja) te se koristi u visokim dozama (>6–12 g/dan osušenog korijena) ili tijekom dugog razdoblja (do 6 tj.), opisani su ljuskavi osipi na koži (kava dermatopatija), promjene u krvi (makrocitoza, leukopenija) te neurološke promjene (npr, tortikolis, okulogirna kriza, pogoršanje Parkinsonove bolesti, poremećaji pokreta).

Interakcije s lijekovima

Kava može produljiti djelovanje drugih sedativa (npr. barbiturata), što može utjecati na vožnju ili druge aktivnosti koje zahtijevaju oprez.

Kava reference

  • Pittler MH, Ernst EPittler MH, Ernst E. Kava ekstrakt za liječenje anksioznosti. Cochrane Database Syst Rev (1): CD003383, 2003. doi: 10.1002/14651858.CD003383.

  • Sarris J, Stough C, Bousman CA, et al: Kava u liječenju generaliziranog anksioznog poremećaja: dvostruko slijepa, randomizirana, placebo-kontrolirana studija. J Clin PsychopharmacolJ Clin Psychopharmacol 33(5):643-648, 2013. doi: 10.1097/JCP.0b013e318291be67.

  • NIH LiverTox: Kava Kava Reference lijekova. Pristupljeno 20.08.2018.

  • Teschke R, Sarris J, Schweitzer I: Kava hepatotoksičnost u tradicionalnoj i modernoj uporabi: pretpostavljena ponovna hipoteza paradoksa pacifičke kava-e. Br J Clin PharmacolBr J Clin Pharmacol 73(2):170-174, 2012. doi: 10.1111/j.1365-2125.2011.04070.x.

Više informacija

  • NIH Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje (NCCIH - engl. NIH National Center for Complementary and Integrative Health): KavaKava