Respiratorni distres sindrom u novorođenčadi

Autor: Arcangela Lattari Balest, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: doc. dr. sc. Iva Mihatov Štefanović, dr. med.

Respiratorni distres sindrom je posljedica manjka plućnog surfaktanta u plućima novorođenčadi, većinom u one rođene s <37 tj. gestacije. Rizik se povećava sa stupnjem nedonošenosti. Simptomi i znakovi su disanje uz čujno stenjanje, korištenje pomoćne muskulature i širenje nosnica ubrzo nakon rođenja. Dijagnoza je klinička; prenatalni rizik se može procijeniti testiranjem zrelosti fetalnih pluća. Liječi se primjenom surfaktanta i potpornim mjerama.

Vidi Pregled poremećaja disanja u perinatalnom razdoblju

Značajne fiziološke promjene prate proces rađanja, ponekad razotkrivajući stanja koja ne predstavljaju problem tijekom intrauterinog života. Zbog toga osoba sa znanjem neonatalne reanimacije mora biti nazočna pri svakom porodu. Gestacijska dob i parametri rasta mogu pomoći u prepoznavanju novorođenačke patologije.

Etiologija

Surfaktant se ne proizvodi u dovoljnim količinama do relativno kasno u trudnoći (34 do 36 tjedana); zbog toga rizik od respiratornog distres sindroma (RDS) raste sa stupnjem nedonošenosti. Ostali čimbenici rizika su višeplodna trudnoća, dijabetes majke kao i muški spol.

Opasnost se smanjuje sa zastojem u rastu, uz preeklampsiju ili eklampsiju, hipertenziju majke, dugotrajno puknuće plodovih ovoja i primjenu kortikosteroida u majke.

Rijetki su slučajevi nasljedni, uzrokovani mutacijama gena za bjelančevine surfaktanta (SP– B i SP–C) i ATP–vežućeg prijenosnika A3 (ABCA3).

Patofiziologija

Plućni surfaktant je mješavina fosfolipida i lipoproteina koju luče pneumociti tipa II (vidi Plućna funkcija u novorođenčeta); on smanjuje površinsku napetost tekućeg sloja koji oblaže alveole, smanjujući na taj način sklonost alveola kolapsu i rad potreban za njihovo otvaranje.

S nedostatkom surfaktanta potreban je veći tlak za otvaranje alveola. U nedostatku dovoljnog tlaka u dišnim putovima, pluća postaju difuzno atelektatična, potičući upalu i razvoj edema pluća. Budući da krv koja prolazi kroz atelektatična područja pluća nije oksigenirana (pa stvara desno–lijevi intrapulmonalni šant), dijete postaje hipoksemično. Rastezljivost pluća je smanjena, pojačavajući napor (rad) prilikom disanja. U teškim slučajevima, dolazi do zamora ošita i međurebrenih mišića, nakupljanja CO2 i razvoja respiratorne acidoze.

Komplikacije:

Komplikacije RDS–a su intraventrikularno krvarenje, oštećenje periventrikularne bijele tvari, tenzijski pneumotoraks, bronhopulmonalna displazija, sepsa i novorođenačka smrt. Intrakranijalne komplikacije povezane su s hipoksemijom, hiperkapnijom, hipotenzijom, promjenama arterijskog krvnog tlaka i slabom cerebralnom perfuzijom. ( vidi: Intrakranijalna krvarenja).

Simptomi i znakovi

Simptomi i znakovi su ubrzano disanje s naporom, stenjanje pri disanju koji se manifestiraju neposredno nakon rođenja ili nakon nekoliko sati, uz suprasternalne i substernalne retrakcije i širenje nosnih krila. S napredovanjem atelektaze i respiratorne insuficijencije simptomi se pogoršavaju, uz cijanozu, letargiju, nepravilno disanje i apneju.

Novorođenčad težine <1000 g mogu imati tako kruta pluća, da nisu u stanju započeti disati ili nastaviti disati niti u rađaonici.

Pri pregledu, oslabljen je šum disanja. Periferni pulsevi mogu biti oslabljeni uz periferne edeme na ekstremitetima i smanjenu diurezu.

Dijagnoza

 • Klinička procjena

 • Analiza plinova u arterijskoj krvi (hipoksemija i hiperkapnija)

 • Rentgenska snimka prsnog koša

 • Hemokultura, kultura likvora, aspirata traheje

Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike uključujući i prepoznavanje čimbenika rizika; analize plinova u arterijskoj krvi koji pokazuju hipoksemiju i hiperkapniju te rentgenske snimke pluća. Rendgen pluća pokazuje difuzne atelektaze koje se klasično opisuju usporedbom s mutnim staklom, s jasnim zračnim bronhogramom; izgled slabo korelira s težinom kliničke slike.

Diferencijalna dijagnoza uključuje

Kod novorođenčeta se obično uzima hemokultura, kultura likvora i eventualno trahealnog aspirata. Klinički je teško razlikovati pneumoniju uzrokovanu streptokokom grupe B od RDS-a; zbog toga, za vrijeme čekanja nalaza kulture treba započeti s primjenom antibiotika.

Probir

RDS se može predvidjeti prenatalno pretragom zrelosti fetalnih pluća, kojom se mjeri količina surfaktanta dobivenog amniocentezom ili iz rodnice (ako je došlo do pucanja plodovih ovoja), što može pomoći prilikom određivanja najpovoljnijeg vremena za porod. Te su pretrage indicirane za elektivne porode prije 39 tj. gestacije, kad se pomoću srčane akcije fetusa, razina humanog korionskog gonadotropina i ultrazvučnih mjerenja ne može utvrditi gestacijska dob, i za neelektivne porode između 34 i 36 tj. gestacije.

Testovi analize amnionske tekućine uključuju

 • Mjerenje omjera lecitin/ sfingomijelin

 • Ispitivanje indeksa stabilnosti pjene (što je više surfaktanta u amnionoskoj tekućini to je veća stabilnost pjene koja nastaje kada se tekućina pomiješa s etanolom i promućka)

 • Mjerenje omjera surfaktant/albumin

Opasnost od RDS–a je mala kad je omjer lecitina/sfingomijelin >2, kad je prisutan fosfatidil glicerol, indeks stabilnosti pjene = 47 i/ili je omjer surfaktant/albumin >55 mg/g.

Prognoza

Uz liječenje je prognoza izvrsna; smtnost iznosi manje od 10%. Samo uz odgovarajuću dišnu potporu, konačno započinje stvaranje surfaktanta i tada se RDS povlači unutar 4 do 5 dana. Međutim, u međuvremenu, teška hipoksemija može uzrokovati višestruko zatajenje organa i smrt.

Liječenje

 • Intratrahealni surfaktant

 • Primjena O2 po potrebi

 • Mehanička ventilacija po potrebi

Specifično liječenje je intratrahealna primjena surfaktanta; za to je potrebna endotrahealna intubacija, koja može također biti potrebna za postizanje odgovarajuće ventilacije i oksigenacije. Donošenija djeca (ona >1 kg) i ona s manjim potrebama za O2 (frakcija 02 u udahnutom zraku [Fio2] < 40 do 50%) mogu dobro odgovoriti samo na nadoknadu O2 ili na liječenje nosnim kontinuiranim pozitivnim tlakom u dišnim putovima. Strategija liječenja u kojoj se rano (u roku od 20 do 30 minuta nakon rođenja) primjenjuje surfaktant povezana je sa značajnim smanjenjem trajanja mehaničke ventilacije, manjom učestalosti sindroma istjecanja zraka i manjom incidencijom bronhpulmonalne displazije.

Surfaktant ubrzava oporavak i smanjuje rizik od pneumotoraksa, intersticijskog emfizema, intraventrikularnog krvarenja, bronhpulmonalne displazije i novorođenačke smrtnosti u bolnici i u dobi od 1 god. Međutim, novorođenčad koja primi surfaktant zbog razvijenog RDS–a je u povećanoj opasnosti od apneje nedonoščadi. Mogućnosti nadoknade surfaktanta uključuju

 • Beractant

 • Poractant alfa

 • Calfactant

 • Lucinactant

Beractant je lipidni ekstrakt kravljih pluća nadopunjen proteinima B i C, kolfosceril palmitatom, palmitinskom kiselinom i tripalmitinom; u dozi od 100 mg/kg svakih 6 h, kad je nužno do 4 doze.

Poractant alfa je prilagođeni usitnjeni ekstrakt pluća svinjskog podrijetla koji sadrži fosfolipide, neutralne lipide, masne kiseline i proteine surfaktanta B i C) u dozi od 200 mg/kg nakon čega slijede do 2 doze od 100 mg/kg u razmaku od 12 h kad je nužno.

Calfactant je ekstrakt telećih pluća koji sadrži fosfolipide, neutralne lipide, masne kiseline i proteine surfaktanta B i C; doza je 105 mg/kg svakih 12 h sve do 3 doze kad je nužno.

Lucinactant je sintetski surfaktant s analogom proteina B plućnog surfaktanta, peptidom sinapultidom (KL4), fosfolipidima i masnim kiselinama; doza je 175 mg / kg svakih 6 h do 4 doze.

Nakon primjene se rastezljivost pluća može naglo poboljšati; Ponekad je potrebno smanjiti vršni inspiratorni tlak pri ventilaciji kako bi se smanjila opasnost od istjecanja zraka iz pluća. Ponekad je potrebno smanjiti i druge parametre ventilacije (npr. Fio2, brzina).

Prevencija

Kad se fetus mora poroditi između 24 i 34 tj., majci se daju 2 doze betametazona od 12 mg u razmaku od 24 h ili 4 doze deksametazona od 6 mg IV ili IM svakih 12 h, barem 48 h prije poroda, čime se potiče stvaranje fetalnog surfaktanta i smanjuje rizik od RDS–a ili smanjuje njegova težina. ( vidi: Prijevremeni porođaj.)

Pokazalo se da profilaktička intratrahealna primjena surfaktanta u novorođenčadi koja ima veliki rizik za razvoj RDS-a (novorođenčad < 30 tjedana dovršene gestacije posebno ako prenatalno nisu bila izložena kortikosteroidima) smanjuje rizik od novorođenačke smrti i nekih oblika plućnih bolesti (npr pneumotoraksa).

Ključne točke