Pityriasis Rubra Pilaris

Autor: Shinjita Das, MD
Urednica sekcije: akademkinja prof. dr. sc. Mirna Šitum, dr. med.
Prijevod: Ivana Lovrić, dr. med.

Pityriasis rubra pilaris je rijetka kronična bolest koju karakteriziraju hiperkeratonične žute papule kože, uključujući i trup, ekstremitete, a osobito dlanove i tabane. Žućkaste folikularne papule obično se spajaju u crveno-narančaste ljuskave plakove i konfluirajuća područja eritema s otočićima normalne kože između lezija. Liječenje je usmjereno na otklanjanje simptoma.

Uzrok pityriasis rubra pilaris je nepoznat.

U 2 najčešća oblika poremećaja pripadaju:

  • Juvenilni klasični (karakterizira autosomno dominantno nasljeđivanje i početak u djetinjstvu)

  • Adultni klasični (počinje u odrasloj dobi bez nasljeđivanja)

U obje dobne skupine postoje atipični oblici. Sunčeva svjetlost, HIV ili druga infekcija, manje traume, ili autoimuni poremećaji mogu izazvati ponovni razvoj kliničke slike.

Dijagnoza

  • Klinička procjena

  • Ponekad biopsija

Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike, a može ju se potvrditi biopsijom.

Biopsija se provodi kada je klinička dijagnoza nejasna (npr. kada je pacijent u eritrodermiji).

Diferencijalna dijagnoza pityriasis rubra pilaris uključuje sljedeće:

Liječenje

  • Ublažavanje simptoma (npr. emolijensima, lokalnom primjenom mliječne kiseline ili kortikosteroida i oralnih retinoida)

Liječenje je izrazito teško i empirijsko. Poremećaj se može ublažiti, ali gotovo nikada izliječiti; klasični oblici poremećaja polako se rješavaju preko 3 god, dok neklasični oblici mogu perzistirati. Ljuskanje se može ublažiti emolijensima ili 12%–tnom mliječnom kiselinom ispod okluzivnog zavoja, a zatim se primjenjuju lokalni kortikosteroidi. Oralno primijenjen vitamin A može biti učinkovit. Kad je bolesnik otporan na lokalno liječenje, može se primijeniti oralno retinoid ili metotreksat.

Fototerapija, imunomodulatori (biološki lijekovi), ciklosporin, mikofenolat mofetil, azatioprin, i kortikosteroidi također se koriste u terapiji (1).

Literatura

  • 1. Eastham AB, Femia A, Qureshi A, et al:Eastham AB, Femia A, Qureshi A, et al: Treatment options for pityriasis rubra pilaris including biologic agents: A retrospective analysis from an academic medical center. JAMA Dermatol 150(1):92–94, 2014. doi:10.1001/jamadermatol.2013.4773.