Purpura simplex

Autor: David J. Kuter, MD, DPhil
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Branimir Barišić, dr. med.

Purpura simplex podrazumijeva pojačano stvaranje modrica, što je rezultat fragilnosti krvnih žila.

(Vidi također Pregled krvožilnih poremećaja krvarenja.)

Naziv purpura se odnosi na ljubičaste lezije kože ili sluznica koje su uzrokovane krvarenjem. Male lezije (<2 mm) nazivaju se petehije, a velike lezije su nazvane ekhimoze ili modrice.

Purpura simplex je vrlo česta. Uzrok i mehanizam nastanka su nepoznati. Purpura simplex može predstavljati heterogenu skupinu poremećaja ili tek blagu varijaciju od normale.

Niska tjelesna težina, prethodna izloženost kortikosteroidima i izloženost suncu mogu povećati rizik od nastanka purpure simplex.

Poremećaj obično zahvaća žene. Modrice nastaju na bedrima, stražnjici i nadlakticama bez prethodne traume. Anamneza uobičajeno ne otkriva druge poremećaje krvarenja, ali sklonost modricama može biti prisutna i kod drugih članova obitelji. Ozbiljnija krvarenja se ne pojavljuju.

Normalan je broj trombocita i testovi njihove funkcije, kao i testovi koagulacije i fibrinolize.

Ne postoji lijek koji prevenira nastanak modrica; bolesnicima se često savjetuje da izbjegavaju aspirin i lijekove koji sadrže aspirin, ali nema dokaza da je njihova upotreba povezana sa nastankom modrica ili njihovim pogoršanjem. Bolesnike treba uvjeriti da poremaćaj nije ozbiljan. Kod svih bolesnika se treba procijeniti mogućnost fizičkog zlostavljanja.