Pregled mijeloproliferativnih bolesti

Autori: Jane Liesveld, MD
Patrick Reagan, MD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Andrija Agejev, dr. med.

Mijeloprolifcrativni poremećaji su abnormalne proliferacije matičnih stanica koštane srži što se može manifestirati kao povećan broj trombocita, eritrocita ili leukocita u krvotoku, a ponekad i kao povećana fibroza u koštanoj srži s posljedičnom ekstramedularnom hematopoezom (proizvodnjom stanica izvan koštane srži). Na temelju spomenutih abnormalnosti, ovi poremećaji se klasificiraju kao

Kod esencijalne trombocitemije, primarne mijelofibroze i policitemije vere riječ je o Philadelphia kromosom-negativnim mijeloproliferativnim poremećajima. Mijeloproliferativni poremećaji ponekad dovode do akutne leukemije.

Manje česti mijeloproliferativni poremećaji uključuju hipereozinofilne sindrome i mastocitozu. Tu su i rijetki mijeloproliferativni poremećaji koji se preklapaju s mijelodisplastičnim sindromom.

Svaki poremećaj se utvrđuje prema svojem prevladavajućem obilježju ili mjestu proliferacije (vidi tablicu). Usprkos stanovitom preklapanju, svaki poremećaj ima dosta tipičnu konstelaciju kliničkih znakova, laboratorijskih nalaza i prirodnog tijeka. Iako u kliničkoj slici obično prevladava bujanje jedne loze, svaki je poremećaj tipično uzrokovan klonskom proliferacijom jedne pluripotentne matične stanice, uzrokujući različite stupnjeve abnormalne proliferacije eritrocita, leukocita i prethodnika trombocita u koštanoj srži. Taj abnormalni klon, međutim, ne proizvodi fibroblaste koštane srži, što može proliferirati na poliklonsko reaktivan način.

Mutacije gena Janus kinaze 2 ( JAK2) odgovorne su za policitemiju veru kao i za velik broj slučajeva esencijalne trombocitemije i primarne mijelofibroze. Janus kinaza 2 pripada skupini enzima tirozin kinaze i uključena je u prijenos signala za erythropoietin, thrombopoietin, and granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) among other entities. The thrombopoietin receptor gene (MPL+) ili kalretikulin (CALR) gen mutira kod značajnog broja pacijenata s esencijalnom trombocitemijom i primarnom mijelofibrozom.