Citomegalovirusna infekcija

Autor: Kenneth M. Kaye, MD
Urednici sekcije: prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. i dr. sc. Neven Papić, dr. med.
Prijevod: Mia Ajduković, dr. med.

Citomegalovirus (CMV, humani herpesvirus tip 5) uzrokuje infekcije širokog raspona težine kliničke slike. Često uzrokuje sindrom sličan infektivnoj mononukleozi, no bez izraženog faringitisa. Teške žarišne bolesti, uključujući retinitis, pojavljuju se u bolesnika s HIV infekcijom i, rjeđe, u transplantiranih i ostalih imunokompromitiranih pacijenata. Teške sistemne bolesti razvijaju se u novorođenčadi i imunokompromitiranih. Etiološka dijagnoza, koja je korisna u težim oblicima bolesti, može se postaviti kultivacijom, serološki, biopsijom, te dokazom antigena i nukleinske kiseline. Ganciklovir i drugi antivirusni lijekovi koriste se za liječenje teških bolesti, posebno retinitisa.

(Vidi također Pregled herpesvirusnih infekcija i Kongenitalna i perinatalna infekcija citomegalovirusom.)

CMV (humani herpesvirus 5) se prenosi krvlju, tjelesnim tekućinama i transplantiranim organima. Moguć je prijenos transplacentarno i tijekom poroda.

Prevalencija raste s dobi; 60 do 90% odraslih osoba ima CMV infekciju (što rezultira doživotnom latentnom infekcijom). Prevalencija je viša u osoba nižeg socioekonomskog statusa.

Kongenitalna CMV infekcija može biti asimptomatska ili može uzrokovati pobačaj, mrtvorođenost ili smrt novorođenčeta. Komplikacije uključuju teško oštećenje jetre i CNS–a.

Stečene infekcije obično su asimptomatske.

Akutna febrilna bolest koju nazivamo CMV–mononukleoza može uzrokovati hepatitis s porastom aminotransferaza i pojavom atipičnih limfocita kao u infektivnoj mononukleozi uzrokovanoj Epstein-Barr virusom (EBV).

Postperfuzijski/posttransfuzijski sindrom može se razviti 2 do 4 tjedna nakon transfuzije krvnih pripravaka koji sadrže CMV. Odlikuju ga vrućica s trajanjem 2 do 3 tjedna i simptomi slični CMV mononukleozi.

U imunokompromitiranih osoba CMV je vrlo važan uzrok morbiditeta i mortaliteta. Bolest je često rezultat reaktivacije latentnog virusa. Mogu biti zahvaćena pluća, GI trakt ili CNS. U terminalnoj fazi AIDS–a, CMV infekcija uzrokuje retinitis u gotovo 40% bolesnika s posljedičnim fundoskopski vidljivim abnormalnostima retine. Mogu nastati ulceracije kolona (praćene bolovima u trbuhu i krvarenjem), kao i ulceracije jednjaka (s odinofagijom).

Dijagnoza

 • Obično klinička procjena

 • Otkrivanje CMV antigena ili DNK

 • Urinokultura u dojenčadi

 • Često biopsija u imunokompromitiranih bolesnika

 • Serološko testiranje

Na CMV infekciju treba posumnjati kod:

 • Zdravih ljudi sa sindromom mononukleoze

 • Imunokompromitiranih bolesnika sa simptomima koji zahvaćaju GI trakt, CNS ili retinu

 • Novorođenčadi sa sistemnom bolesti

CMV mononukleoza se može razlikovati od EBV mononukleoze po izostanku faringitisa, negativnom testu heterofilnih protutijela i serološki. CMV infekcija se od virusnih hepatitisa razlikuje serološkim testiranjem na biljege virusnih hepatitisa. Laboratorijska potvrda primarne CMV infekcije potrebna je samo u svrhu razlikovanja od drugih, naročito lječivih stanja ili težih bolesti.

Serokonverzija označava nastanak CMV protutijela i upućuje na novonastalu CMV infekciju. Međutim, mnoge CMV bolesti proizlaze iz reaktivacije latentne infekcije u imunokompromitiranih domaćina. Reaktivacija CMV-a može rezultirati prisutnošću virusa u urinu, drugim tjelesnim tekućinama ili tkivima, ali prisutnost CMV-a u tjelesnim tekućinama i tkivima ne označava uvijek CMV bolest, već može predstavljati asimptomatsko izlučivanje virusa. Stoga se invazivna bolest dokazuje biospijom kojom nalazimo CMV-om inducirane abnormalnosti stanica. Kvantitativna detekcija CMV antigena ili DNK u perifernoj krvi također može biti od velike pomoći, jer su povišeni ili rastući CMV titrovi često pokazatelji invazivne bolesti.

Dijagnoza CMV infekcije u novorođenčadi postavlja se urinokulturom.

Liječenje

CMV–retinitis, koji se javlja uglavnom u oboljelih od AIDS–a, liječi se sistemnim antivirusnim lijekovima.

Antivirusni lijekovi koriste se i za druge teže bolesti koje uzrokuje CMV, ali sa slabijim učinkom nego kod retinitisa.

CMV retinitis

Lijekovi koji se koriste u inicijalnoj terapiji i održavanju terapije CMV retinitisa uključuju:

Indukcijska terapija započinje se u većine bolesnika s jednim od sljedećih:

 • Ganciklovir 5 mg / kg IV svakih 12 sati tijekom 2 do 3 tjedna

 • Valganciklovir 900 mg peroralno svakih 12 sati tijekom 21 dana

Nakon drugog neuspjeha indukcijske terapije treba primijeniti drugi lijek.

Terapija održavanja (supresivna terapija) slijedi nakon indukcijske jednim od sljedećih lijekova:

Alternativa je foskarnet sa ili bez ganciklovira u dozi:

 • Indukcija: foskarnet 60 mg / kg IV svakih 8 h tijekom 2 do 3 tjedna

 • Održavanje: foskarnet 90 do 120 mg / kg IV jednom dnevno

Intravenski primijenjen foskarnet uzrokuje značajne nuspojave koje uključuju nefrotoksičnost, simptomatsku hipokalcijemiju, hipomagnezijemiju, hiperfosfatemiju, hipokalemiju i učinke na CNS. Kombinirano liječenje ganciklovirom i foskarnetom povećava učinkovitost, ali i rizik od nuspojava.

Terapija cidofovirom je sljedeća mogućnost liječenja:

 • Indukcija: cidofovir 5 mg / kg IV jednom tjedno tijekom 2 tjedna

 • Održavanje: cidofovir 5 mg / kg IV jednom svaki drugi tjedan

Učinkovitost cidofovira slična je gancikloviru ili foskarnetu. Značajne nuspojave, uključujući i zatajivanje bubrega, ograničavaju njegovu upotrebu. Cidofovir može uzrokovati iritis ili hipotoniju oka (intraokularni tlak ≤ 5 mm Hg). Potencijalna nefrotoksičnost može se umanjiti primjenom probenecida ili prehidracijom sa svakom dozom. No, i nuspojave probenecida (osip, glavobolja, vrućica) mogu ograničiti njegovu upotrebu.

S bilo kojim od terapijskih režima održavanja, kliničari mogu razmotriti prekid terapije kod pacijenata zaraženih HIV-om koji uzimaju antiretrovirusnu terapiju (ART) i imaju broj CD4 ≥ 100 stanica / μL tijekom 3 mjeseca.

Intravitrealnu antivirusnu terapiju treba koristiti u kombinaciji sa sistemnom terapijom za bolesnike s CMV retinitisom kod kojih je direktno ugrožen vid (tj. bolest koja zahvaća ili je blizu optičkog živca ili makule). Čak i oni bolesnici koji primaju intravitrealne injekcije moraju uzimati sistemnu terapiju da bi se spriječilo širenje bolesti na drugo oko ili okolne strukture.

Oporavak CD4+ limfocita na >100/μl uz sistemsku antiretrovirusnu terapiju otklanja potrebu za okularnim liječenjem i kemoprofilaksom.

Prevencija

Profilaksa ili preventivno liječenje (aktivno praćenje virusnog opterećenja pacijenata i liječenje antivirusnim lijekovima onih s dokazanom infekcijom) učinkovito prevenira nastanak CMV bolesti kod bolesnika s transplantiranim solidnim organima ili koštanom srži zaraženih CMV-om ili pod rizikom od razvoja CMV bolesti. U tu se svrhu koriste ganciklovir, valganciklovir i foskarnet.

Ključni pojmovi

 • 60 do 90% odraslih ima latentnu CMV infekciju.

 • Zdrava djeca i odrasli obično imaju blage, nespecifične simptome ili sindrom mononukleoze

 • Kongenitalna infekcija može uzrokovati mrtvorođenost ili teške, ponekad i fatalne postnatalne komplikacije, uključujući opsežna oštećenja jetre ili CNS-a.

 • Teže imunokompromitirani pacijenti mogu razviti teži oblik bolesti koji zahvaća retinu, pluća, GI trakt ili CNS.

 • Antivirusni lijekovi mogu pomoći u liječenju retinitisa, ali su manje učinkoviti kod zahvaćenosti drugih organa.

 • Transplantirani bolesnici s rizikom od CMV infekcije zahtijevaju profilaktičku primjenu antivirusnih lijekova ili pomno praćenje za rane naznake infekcije.