Antiretrovirusna Terapija kod Djece

Autor: Geoffrey A. Weinberg, MD
Urednik sekcije: doc. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med.
Prijevod: Mirela Pavičić Ivelja, dr. med.

U SAD–u postoji više od dvadesetak ARV lijekova , uključujući kombinirane pripravke više njih, od kojih svaki ima neželjene učinke i interakcije s drugim ARV lijekovima ili često primjenjivanim antibioticima, antikonvulzivima i sedativima. U fazi ispitivanja su novi ARV lijekovi, imunomodulatori i cjepiva.

Klinički i laboratorijski nadzor je važan zbog otkrivanja toksičnosti lijekova i terapijskog neuspjeha.

Budući da se mišljenja stručnjaka o strategijama liječenja brzo mijenjaju, preporučuje se savjetovanje sa specijalistima. Tablete koje sadrže kombinirane fiksne doze ≥ 3 lijeka sada su u širokoj upotrebi u starije djece i adolescenata s ciljem pojednostavljenja režima i poboljšavanja adherencije. Za malu djecu takve kombinacije nisu dostupne u SAD-u ili su teške za primjenu. Standardna terapija djece je slična kao kod odraslih: kombinirana ART s ciljem postizanja maksimalne supresije virusa, a istodobno svesti na najmanju moguću mjeru pojavu otpornih sojeva. Poželjni režimi se donekle razlikuju prema dobi (Tablica odabranih antiretrovirusnih (ARV) režima za početnu terapiju HIV infekcije u djece*).

Za aktualne informacije o doziranju, nuspojavama i interakcijama lijekova, vidi www.aidsinfo.nih.gov. Korisne informacije o liječenju također su dostupne na adresi www.hivguidelines.org i www.unaids.org/en/. Korisne informacije su također dostupne na www.hivguidelines.org i www.unaids.org/en/. Savjetovanje u vezi ART, osobito za pitanja koja okružuju HIV posteekspozicijsku profilaksu i prevenciju prijenosa HIV-s s majke na dijete, također su dostupne kroz Nacionalni HIV/AIDS Klinički konzultacijski centar na University of California, San Francisco, dostupno na www.nccc.ucsf.edu.www.nccc.ucsf.edu.

Odabrani Antiretrovirusni (ARV) Režimi za Početnu Terapiju HIV Infekcije u Djece *

Dobna Skupina

NRTI Komponenta Okosnice

NNRTI, PI ili INSTI Komponenta

INSTI = inhibitori integraze; NNRTI = nenukleozidni inhibitor reverzne transkriptaze; NRTI = inhibitor nukleozidne reverzne transkriptaze; PI = inhibitor proteaze.

* Svaki je režim osmišljen tako da sadrži 2 NRTI ARV lijeka plus NNRTI, PI ili INSTI komponentu. Postoji nekoliko alternativnih ARV režima; savjetuje se savjetovanje sa stručnjakom za pedijatrijsku medicinu HIV-a. Za više informacija o štetnim učincima, druge doze (posebice za informacije o fiksnim dozama kombinacija proizvoda), te interakcije lijekova, vidi stalno ažurirani Department of Health and Human Services Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-infected Children, a Working Group of the Office of AIDS Research Council. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection (March 24, 2005 version). Dostupno na www.aidsinfo.nih.gov.

Dojenčad i djeca

Dojenčad rođena do <14 dana

zidovudin plus lamivudin (ili emtricitabin)

Nevirapin

Djeca ≥ 14 dana do <2 god

zidovudin plus lamivudin (ili emtricitabin)

Lopinavir / ritonavir

Djeca >2 do <3 god.

Zidovudin (ili abakavir) plus lamivudin (ili emtricitabin)

Lopinavir/ritonavir (LPV/r)

Djeca 3-6 god

Abakavir (ili zidovudin) plus lamivudin (ili emtricitabin)

Atazanavir-ritonavir ili raltegravir

Djeca ≥ 6 god do <12 god

Abakavir (ili zidovudin) plus lamivudin (ili emtricitabin)

Atazanavir-ritonavir ili dolutegravir

Adolescenti ≥ 12 god (jedan od sljedećih režima -uključujući tablete s fiksnom dozom)

tenofovir plus emtricitabin

Atazanavir-ritonavir

tenofovir plus emtricitabin

Elvitegravir-kobicistat

abakavir plus lamivudin

Dolutegravir

Doziranje i Primjena ARV Lijekova u Djece*

Lijek

Oblici

Preporučena Doza (Oralna)

Odabrani Neželjeni Učinci i Komentari

* Nekoliko alternativnih ARV lijekova nije ovdje uključeno; savjetuje se savjetovanje sa stručnjakom za pedijatrijsku medicinu HIV-a. Za više informacija o štetnim učincima, drugim dozama (posebice za informacije o kombiniranim proizvodima fiksnih doza), interakcijama lijekova, vidjeti stalno ažurirani Department of Health and Human Services Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children, a Working Groupof the Office of AIDS Research Council. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection (March 24, 2005 version). Dostupno na www.aidsinfo.nih.gov.

Tenofovir disoproksil fumarat i tenofovir alafenamid funkcionalno su grupirani unutar NRTI-ja, ali su zapravo kemijskom strukturom nukleotidni inhibitori reverzne transkriptaze .

Doziranje za zidovudin treba smanjiti za nedonoščad <35 tjedana gestacije; vidi Department of Health and Human Services Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children, a Working Group of the Office of AIDS Research Council. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection (March 24, 2005 version). Dostupno na www.aidsinfo.nih.gov.

Kliničari mogu nazvati i telefonsku liniju za savjetovanje Perinatal HIV Consultation and Referral Services Hotline: 1-888-HIV-8765 (1-888-448-8765) za pitanja o intervencijama za smanjenje vertikalnog prijenosa HIV-a i neonatalnu dijagnozu.

antiretrovirusne

Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NRTI)

Abakavir (ABC)

Sirup: 20 mg /ml

Tablete: 300 mg

33 mo–18 god: 8 mg / kg q 12 sati (do maksimalno 300 mg q 12 h; može se dati 600 mg q 24h ako je >25 kg)

ABC može uzrokovati sljedeće:

 • Potencijalno fatalna reakcija preosjetljivosti-simptomi mogu uključivati osip, mučninu i povraćanje, grlobolju, kašalj ili otežano disanje

Učestalost reakcija preosjetljivosti je oko 5%. Reakcija se uglavnom javlja u prvih 6 tjedana korištenja i prvenstveno kod pacijenata s HLA-B * 5701 genotipom (koji ne bi trebali dobiti ABC).

Postoji rizik od hipotenzije ili smrti sa ponovni uvođenjem nakon reakcije preosjetljivosti.

Prije propisivanja ABC, kliničari trebaju testirati HLA-B * 5701 alel.

ABC se može dati bez obzira na hranu.

Emtricitabin (FTC)

Oralna otopina: 10 mg/mL

Kapsule: 200 mg

0-2 mj: 3 mg / kg q 24 h

>3 mj-18 god: 6 mg/kg q 24 h (maksimalno oralna otopina 240 mg q 24 h, maksimalno kapsule 200 mg q 24 h)

FTC se dobro podnosi; Međutim, rijetko može izazvati sljedeće:

 • Neutropenija, hiperpigmentacije, laktatna acidoza

 • Teško pogoršanje hepatitisa u bolesnika koinficiranih hepatitisom B, ako se FTC iznenada prekine

FTC se može dati bez obzira na hranu.

Lamivudin (3TC)

Oralna otopina: 10 mg/mL

Tablete: 100, 150 i 300 mg

0-1 mj: 2 mg/kg q 12 h

≥ 1 mj-15 god: 4 mg/kg q 12 h (do 150 mg q 12 h)

Djeca ≥ 3 godine i tjelesne težine ≥ 25 kg koja imaju nedetektabilno virusno opterećenje, stabilan broj CD4 limfocita i dobru adherenciju: mogu se prebaciti na dozu od 8 do 10 mg/kg q 24 h (ne smije prelaziti 300 mg/dan)

3TC se dobro podnosi; Međutim, rijetko može izazvati sljedeće:

 • Neutropenija, hiperpigmentacije, laktatna acidoza

 • Teško pogoršanje hepatitisa u bolesnika koinficiranih hepatitisom B, ako se 3TC iznenada prekine

3TC se može dati bez obzira na hranu.

Tenofovir disoproksil fumarat (TDF) (vidjeti niže kombinirane proizvode fiksnih doza za tenofovir alafenamid [TAF])

Oralni prah: 40 mg /1 razina žličice

Tablete: 150, 200, 250 i 300 mg

< 2 god: Ne preporuča se

2-12 god: 8 mg/kg q 24 h do 300 mg q 24 h kako slijedi:

10-11 kg: 2 žličice praha q 24 h

12-13 kg: 2,5 žličice praha q 24 h

14-16 kg: 3 žličice praha q 24 h

17-18 kg: 3,5 žličice praha ili 1 x 150 mg tableta q 24 h

19-21 kg: 4 žličice praha ili 1 x 150 mg tableta q 24 h

22-23 kg: 4,5 žličice praha ili 1 x 200 mg tableta q 24 h

24-26 kg: 5 žličica u prahu ili 1 x 200 mg tableta q 24 h

27-28 kg: 5,5 žličica praha ili 1 x 250 mg tableta q 24 h

29-31 kg: 6 žličica praha ili 1 x 250 mg tableta q 24 h

32-33 kg: 6,5 žličica praha ili 1 x 250 mg tableta q 24 h

34 kg: 7 žličica praha ili 1 x 250 mg tableta q 24 h

≥ 35 kg: 7,5 žličica praha ili 1 x 300 mg tableta q 24 h

12 god i ≥ 35 kg: 1 x 300 mg tableta q 24 h

TDF se obično dobro podnosi; Međutim može uzrokovati sljedeće:

 • Povremena astenija, glavobolja, proljev, mučnina, povraćanje

 • Bubrežna insuficijencija (proksimalna tubularna disfunkcija uključujući Fanconijev sindrom)

 • Smanjena koštana mineralna gustoća

 • Teško pogoršanje hepatitisa u bolesnika koinficiranih hepatitisom B, ako je ukinut TDF

Pripremljeni prah je gorak i netopiv te ga treba dati s mekanom hranom, kao što je gusti sok od jabuke ili jogurt, ali ne tekućom.

TDF se može dati bez obzira na hranu.

TDF prah treba mjeriti samo s isporučenim 1 g mjericama/žličicama.

TAF se koristi kod starije djece i adolescenata ≥ 6 godina starosti koji teže ≥ 25 kg i to kao dio određenih kombiniranih proizvoda fiksne doze. Osmišljen je tako da ima istu antiretrovirusnu učinkovitost kao TDF, ali manje štetnih učinaka na bubrege i kosti.

Zidovudin (ZDV)

Oralni sirup: 10 mg/ml

Otopina IV: 10 mg/ml

Kapsula: 100 mg

Tableta: 300 mg

0-6 tjedana: 4 mg/kg q 12 h

6 tjedana-17 god: 240 mg/m2 q 12 h ili doziranje na temelju težine:

4-8 kg: 12 mg/kg q 12 h

9-29 kg: 9 mg/kg q 12 h

30 kg: 300 mg q 12 h

18 god: 300 mg q 12 h

ZDV može uzrokovati sljedeće:

 • Makrocitna anemija, granulocitopenija

 • Glavobolja, slabost, anoreksija, mučnina, povraćanje

 • Pigmentacija noktiju

 • Hiperlipidemija, hiperglikemija

 • Laktatna acidoza, hepatomegalija s jetrenom steatozom

 • miopatija

ZDV se može dati bez obzira na hranu.

Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNRTI)

Nevirapin (NVP)

Suspenzija: 10 mg/ml

Tableta: 200 mg

Tablete s produženim otpuštanjem: 100 i 400 mg

Inicijacija terapije: dobi prilagođena doza daje se jednom dnevno tijekom 14 dana, a zatim povećana na dva puta dnevno ako se tolerira (kako bi se smanjila učestalost nuspojava)

<4 tjedna (ispitivana doza, nije odobrena od FDA): Nema uvođenja, 6 mg/kg q 12 sati

2 tjedna-8 god: 200 mg/m2 q 12 h

8 god: 120-150 mg/m2 q 12 h (do 200 mg q 12 h ili ako se koriste tablete s produljenim oslobađanjem, 400 mg q 24 h)

Ako je starije dijete ili adolescent uzimao NVP tablete dva puta dnevno, bez štetnih učinaka, tablete su s produljenim oslobađanjem mogu se koristiti na sljedeći način kako bi se prešlo u jednom dnevno doziranje:

0,58-0,83 m2: 200 mg jednom/dan (2 x 100 mg)

0,84-1,16 m2: 300 mg jednom/dan (3 x 100 mg)

≥1.17 m2: 400 mg jednom/dan (1 x 400 mg)

NVP može uzrokovati sljedeće:

 • Osip, uključujući Stevens-Johnsonov sindrom

 • Simptomatski hepatitis, uključujući fatalnu nekrozu jetre

 • Sindrom teške sustavne preosjetljivosti s potencijalnim multiorganskim zahvaćanjem i šokom

Osip se najčešće javlja tijekom prvih 6 tjedana terapije; u slučaju pojave osipa tijekom 14-dnevnog režima, doza se ne povećava dok osip ne nestane.

Jetrena toksičnost je najčešća tijekom prvih 12 tjedana terapije, a česti klinički i laboratorijski nadzor treba provoditi tijekom tog razdoblja, a potom povremeno; ako se sumnja na klinički hepatitis, rade se nalazi jetrenih transaminaza.

Ako se dogodi hepatitis ili reakcija preosjetljivosti, ne pokušava se ponovno uvođenje.

Ako se NVP terapija prekine na >7 dana, treba započeti ponovno s 14-dnevnim režimom.

NVP se može dati bez obzira na hranu.

Inhibitori proteaze (PI)

Atazanavir (ATV)

Kapsule: 150, 200 i 300 mg

Prašak: 50 mg po pakiranju

Daje se s ritonavirom (RTV) u niskim dozama kao farmakokinetičkI pojačivač

< 3 mj: Nije odobreno

≥ 3mj-6 god, doziranje temeljeno na tjelesnoj težini:

5–14 kg: ATV 200 mg (4 pakiranja) + RTV 80 mg (1 mL oralne otopine) q 24 h

15-24 kg: ATV 250 mg (5 pakiranja) + RTV 80 mg (1 mL oralne otopine) q 24 h

≥ 6 god – 17 god:

15-19 kg: ATV 150 mg + RTV 100 mg q 24 h

20-39 kg: ATV 200 mg + RTV 100 mg q 24 h

40 kg: ATV 300 mg + RTV 100 mg q 24 h

18 god: ATV 300 mg + RTV 100 mg q 24 h

ATV može uzrokovati sljedeće:

 • Asimptomatska indirektna hiperbilirubinemija (incidencija 30%), žutica (incidencija 10%)

 • Hiperglikemija, hiperlipidemija, maldistribucija masti

 • Produženje PR intervala () na EKG-u

 • Nefrolitijaza (rijetko)

ATV treba uzeti s hranom kako bi se poboljšala apsorpcija.

Lopinavir/ritonavir (LPV/r)

Oralna otopina: 80/20 mg/mL (sadrži 43% alkohola i 15% -tni propilen glikol)

Filmom obložene tablete: 100/25 i 200/50 mg

<2 tjedna: Ne koristiti

2 tjedna-12 mj: 300 mg (LPV komponente) po m2 površine tijela q 12 h

1–17 yr: 230-300 mg (LPV komponente; mnogi stručnjaci preferiraju veću dozu) po m2 površine tijela q 12 sati (do najviše LPV 400 mg q 12 h)

18 god: LPV 400 mg q 12 h

LPV/r može uzrokovati sljedeće:

 • GI netolerancija (proljev, mučnina, povraćanje)

 • Hiperglikemija, hiperlipidemija (posebno trigliceridi), maldistribucija masti

 • Moguće prolongiranje PR i QT intervala

 • Osip, uključujući Stevens-Johnsonov sindrom

Ne daje se prerano rođenoj ili mladoj novorođenčadi (tj prije 42 tj postmenstrualne starosti ili 14 dana postnatalne dobi) zbog opasnosti od po život opasne kardiotoksičnosti.

Jednom dnevno doziranje se ne preporučuje za djecu i mladež zbog većeg klirensa.

Povećanje doze je potrebno ako bolesnici istodobno uzimaju NVP, EFV, FFV ili NFV.

LPV/r tablete mogu se dati bez obzira na hranu, ali oralnu otopinu treba dati zajedno s hranom zbog povećanja apsorpcije i maskiranja okusa (vrlo slaba palatabilnost).

Ritonavira (RTV)

Oralna otopina: 80 mg/mL (sadrži 43% alkohola po volumenu)

Tableta: 100 mg

Koristi se samo kao farmakokinetički pojačivač: 80-100 mg q 12–24 h

RTV mže uzrokovati sljedeće:

 • GI netolerancija (proljev, mučnina, povraćanje)

 • Hiperglikemija, hiperlipidemija (posebno trigliceridi), maldistribucija masti

 • Osip, uključujući Stevens-Johnsonov sindrom

RTV se vrlo rijetko koristi kao primarni ARV lijek zbog GI netolerancije u višim dozama.

RTV se najbolje apsorbira kada se daje s hranom. Tablete mogu biti ukusnije nego kapsule, ali obje su bolje od tekućine koja je goreg okusa. Oralna otopina može se dati s određenom hranom (npr. čokoladno mlijeko, sladoled, maslac od kikirikija) kako bi se prikrio okus.

Inhibitor ulaska (CCR5 antagonist)

Maravirok (MVC)

Oralna otopina: 20 mg/mL

Tablete: 25, 75, 150 i 300 mg

Odobreno za primjenu u djece ≥ 2 godine starosti, težine ≥ 10 kg; savjetovati pediatric HIV guidelines

MVC može uzrokovati sljedeće:

 • Kašalj, vrućica, osip, bol u trbuhu

 • Hepatotoksičnost (može prethoditi teški osip i/ili značajne alergijske reakcije)

 • Ortostatska hipotenzija (posebno u bolesnika s teškom bubrežnom insuficijencijom)

 • Interakcije više lijekova

MVC je učinkovit samo protiv CCR5-tropnog HIV-a; testiranje tropizma HIV-a je potrebno prije uporabe.

MVC treba uzeti s hranom.

Inhibitor fuzije

Enfuvirtid (ENF, T20)

Liofilizirani prašak za injekcije: isporučuje 90 mg/ml

6-15 god: 2 mg/kg sc q 12 h (do 90 mg sc q 12 h)

16 god: 90 mg sc q 12 h

Ne koristi se često zbog troškova, injekcija dva puta dnevno i lokalnih nuspojava.

ENF može uzrokovati sljedeće:

 • Lokalne reakcije na mjestu injekcije (npr, bol, nelagoda, induracija, eritem, čvorići, ekhimoza) u 88-98% bolesnika

 • Reakcija preosjetljivosti (<1% učestalost vrućice, malaksalosti, mučnine, povraćanja, zimice, eventualno povišenih jetrenih transaminaza)

  Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti, ne pokušava se ponovno uvođenje.

ENF se može dati bez obzira na hranu.

Inhibitor integraze

Dolutegravir (DTG)

Tableta: 10, 25 i 50 mg

Dojenčad i djeca <30 kg: Ne preporučuje se

Djeca 30-39 kg: 35 mg q 24 h

Djeca i adolescenti 40 kg: 50 mg q 24 h (možda će trebati dati 12 sati s određenim UGT1A ili CYP3A induktorima; pogledati dodatak pakiranju

DTG može uzrokovati sljedeće:

 • Nesanica

 • Glavobolja

DTG se može dati bez obzira na hranu; Međutim, treba ga dati 2 sata prije ili 6 sati nakon oralnog antacida koji sadrži dvovalentni kation, laksativa, sukralfata, preparata željeza, preparata Ca ili puferiranih lijekova.

Elvitegravir (EVG)

Dostupno samo u kombiniranoj tableti fiksne doze s FTC, TDF i kobicistatom [COBI])

Pogledajte niže kombinirane proizvode fiksne doze

EVG može uzrokovati sljedeće:

 • Proljev, mučnina

 • Bubrežna insuficijencija, smanjena mineralna gustoća kostiju (vidi TDF)

 • Teško pogoršanje hepatitisa u bolesnika koinficiranih hepatitisom B ako se naglo prekinu koformulacije koje sadrže FTC ili TDF

EVG se koformulira s kobicistatom (COBI), farmakokinetskim pojačivačem.

EVG treba uzeti zajedno s hranom.

Raltegravir (RAL)

Tablete za žvakanje: 25 i 100 mg

Filmom obložena tableta: 400 mg

Granule za oralnu suspenziju: Pakiranje od 100 mg koje treba dodati u 5 ml vode kako bi se dobilo 20 mg/ml

Dojenčad i djeca ≥ 4 tjedna i težine ≥ 3 kg – 20 kg: Oralna suspenzija 6 mg/kg q 12 h (vidi uputstvo u pakiranju)

Djeca ≥ 11 kg, tablete za žvakanje kako slijedi:

11–13 kg: 75 mg q 12 h (3 x 25-mg žvakaćih)

14-19 kg: 100 mg q 12 h (1 x 100-mg žvakaćih)

20-27 kg: 150 mg q 12 h (1.5 x 100 mg žvakaćih)

28-39 kg: 200 mg q 12 h (2 x 100 mg žvakaćih)

≥ 40 kg: 300 mg q 12 h (3 x 100 mg žvakaćih)

12 god: 400 mg q 12 h (1 x 400 mg filmom-obloženih)

RAL može uzrokovati sljedeće:

 • Mučnina, glavobolja, proljev, umor

 • Osip, uključujući Stevens-Johnsonov sindrom

 • Povišenje kreatinin fosfokinaze; rijetko rabdomioliza

Tablete za žvakanje mogu se žvakati ili progutati cijele, ali nisu međusobno zamjenjive s filmom obloženim tabletama ili oralnom otopinom zbog različite bioraspoloživosti.

RAL se može dati bez obzira na hranu.

Kombinirani proizvodi fiksnih doza

ZDV/3TC (Combivir®®)

Kombinirane tablete: ZDV 300 mg + 150 mg 3TC

30 kg: 1 tableta q 12 h

Pogledajte pojedinačne lijekove

3TC/ABC (Epzicom®)

Kombinirane tablete: 3TC 300 mg + ABC 600 mg

≥ 25 kg: 1 tableta q 24 h

Pogledajte pojedinačne lijekove

FTC/TDF (Truvada®)

Kombinirane tablete: FTC 200 mg + TDF 300 mg

12 god i ≥ 35 kg: 1 tableta q 24 h

Pogledajte pojedinačne lijekove

ABC/DTG/3TC (Triumeq®)

Kombinirana tableta: ABC 600 mg + DTG 50 mg + 3TC 300 mg

> 40 kg: 1 tableta q 24 h

Pogledajte pojedinačne lijekove

FTC/TDF/EVG/COBI (Stribild®)

Kombinirane tablete: FTC 200 mg + TDF 300 mg + EVG 150 mg + COBI 150 mg

≥ 12 god i ≥ 35 kg: 1 tableta q 24 h

Pogledajte pojedinačne lijekove

FTC/TAF/EVG/COBI (Genvoya®)

Kombinirana tableta: FTC 200 mg + TAF 10 mg + EVG 150 mg + COBI 150 mg

≥ 12 god i ≥ 35 kg: 1 tableta q 24 h

Pogledajte pojedinačne lijekove

TAF se koristi kod starije djece i adolescenata ≥ 6 godina starosti koji teže ≥ 25 kg kao dio određenih kombiniranih proizvoda fiksne doze. Osmišljen je tako da ima istu ARV učinkovitost kao TDF, ali manje štetnih učinaka na bubrege i kosti.

(Vidi također HIV infekciju u dojenčadi i djece.)

Više Informacija

 • Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV InfectionGuidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents: Drug Interactions)

 • Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents Living with HIVGuidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents: Drug Interactions)

 • HIV Clinical Resource

 • UNAIDS

 • HIV/AIDS Guidelines for Treatment and Care

 • Konzultacije o perinatalnom HIV-u i usluge upućivanja Hotline: 1-888-HIV-8765 (1-888-448-8765)