Vrtoglavica

Autor: Debara L. Tucci, MD, MS, MBA
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Vladimir Bedeković, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Andro Košec, dr. med.

Vrtoglavica je neprecizan pojam kojeg pacijenti često koriste za opisivanje različitih srodnih osjećaja, uključujući

 • Slabost (osjećaj predstojeće sinkope)

 • Smušenost

 • Osjećaj neravnoteže ili nestabilnosti

 • Nejasan osjećaj odmaka ili pomutnje u glavi

 • Osjećaj vrtnje

Vrtoglavica je lažni osjećaj kretanja ispitanika ili okoline Tipično je to rotacija, ali neki bolesnici osjećaju zanošenje u jednu stranu. Vertigo nije dijagnoza - to je opis senzacija.

Ovaj osjećaj može biti popraćen mučninom i povraćanjem ili teškoćama povezanim s ravnotežom, hodom ili oboma.

Možda zato što je takve osjeti teško opisati riječima, pacijenti često koriste pojam "vrtoglavica", "vertigo" i druge termine naizmjence, nedosljedno. Različiti pacijenti s istim osnovnim poremećajem mogu opisati svoje simptome vrlo različito. Pacijent može čak dati različite opise iste "vrtoglavice", ovisno o tome kako ga se upita o karakteru tegoba. Zbog ovoga neslaganja, iako vrtoglavica može biti jasno ocrtani podskup simptoma, mnogi liječnici radije uzimaju u obzir sve simptoma istovremeno.

Međutim, vrtoglavica i vertigo mogu biti uznemirujući, pa čak i onesposobljavajući, osobito ako su praćeni mučninom i povraćanjem. Simptomi mogu uzrokovati probleme za ljude koji rade zahtjevne i opasne zadatke, kao što je vožnja, letenje ili upravljanje teškim strojevima.

Vrtoglavica čini oko 5 do 6% svih posjeta liječniku. Može se pojaviti u bilo kojoj dobi, ali postaje sve češća s porastom dobi; ona zahvaća oko 40% osoba starijih od 40 god. Vrtoglavica može biti akutna ili kronična. Kronična vrtoglavica, definirana trajanja > 1 mj, je češća među starijim osobama.

Patofiziologija

Vestibularni sustav je glavni neurološki sustav uključen u održavanje ravnoteže. Ovaj sustav obuhvaća

 • Vestibularni aparat unutarnjeg uha

 • 8. (vestibulocochlearis) kranijalni živac koji provodi signale iz vestibularnog aparata do središnjih komponenti sustava

 • Vestibularne jezgre u moždanom deblu i malom mozgu

Poremećaji unutarnjeg uha i 8. kranijalnog živca su periferni poremećaji. Poremećaji vestibularnih jezgara i njihovih putova u moždanom deblu i cerebelumu smatraju se središnjim poremećajima.

Osjećaj ravnoteže također uključuje vidni unos iz očnog živca i proprioceptivne unose iz perifernih živaca (preko leđne moždine). Cerebralni korteks prima unose iz nižih centara i integrira podatke za proizvodnju percepcije pokreta.

vestibularnog aparata

Percepcija stabilnosti, pokreta i orijentacije u odnosu na gravitaciju potječe iz vestibularnog aparata, koji se sastoji od

 • 3 polukružna kanala

 • 2 otolitna organa - sakulus i utrikulus

Okret uzrokuje tok endolimfe u polukružnom kanaliću orijentiranom u ravnini pokreta. Ovisno o smjeru toka, kretanje endolimfe ili potiče ili inhibira neuronske impulse iz osjetnih stanica s receptorima koje oblažu kanalić. Slične stanice u sakulusu i utrikulusu su uložene u matriks građen od kristala kalcij-karbonata (otoliti, statoliti). Pomak otolita pod utjecajem sile teže potiče ili sprječava neuronske signale iz povezanih receptora

Etiologija

Postoje brojne strukturne (trauma, tumori, degenerativne), vaskularne, infektivne, toksične (povezane s korištenjem lijekova) i idiopatski uzroci (vidi tablicu), ali samo mali postotak slučajeva uzrokuje ozbiljan poremećaj.

Najčešći uzroci vrtoglavice uključuju i neke komponente perifernog vestibularnog sustava:

Rjeđe, uzrok je središnji vestibularni poremećaji (najčešće migrena), poremećaj sa širim učinkom na moždane funkcije, psihijatrijski poremećaj ili poremećaj koji utječu na vizualni ili proprioceptivnim unos. Ponekad se ne može pronaći nikakav uzrok.

Najčešći uzroci vrtoglavice su manje jasni, ali obično nisu otološki i vjerojatno su

 • povezani s korištenjem lijekova ili drugih supstanci

 • Multifaktorijalni ili idiopatski

Ne-neurološki poremećaji sa širim učinkom na moždane funkcije ponekad se očituju kao vrtoglavica. Ovi poremećaji obično uključuju neodgovarajuću opskrbu hranjivim tvarima (npr, O2, glukoza) uzrokovanu hipotenzijom, hipoksemijom, anemijom, ili hipoglikemijom; kada su teške, neke od tih bolesti mogu manifestirati kao sinkopa. Osim toga, određene hormonalne promjene (npr. kod bolesti štitnjače, menstruacije, trudnoće) mogu izazvati vrtoglavicu. Brojni CNS-aktivni lijekovi mogu izazvati vrtoglavicu, neovisno o toksičnom učinku na vestibularni sustav.

Ponekad, vrtoglavica može biti psihogenog porijekla. Bolesnici s paničnim poremećajem, hiperventilacijom, tjeskobom ili depresijom mogu se predstaviti s pritužbom na vrtoglavicu.

Stariji bolesnici mogu imati multifokalnu vrtoglavicu uslijed nepoželjnih učinaka lijekova ili s dobi povezanim smanjenim vidnim, vestibularnim i proprioceptivnim sposobnostima. Dva najčešća specifična uzroka su poremećaji u unutarnjem uhu: benigni paroksizmalni pozicijski vertigo i Meniereova bolest.

Neki uzroci vrtoglavice

Uzrok

Tipični nalazi

Dijagnostički pristup

a Simptomi su obično paroksizmalni, intenzivni, epizodni, a nisu kontinuirani. Simptomi porijekla uha (npr. zujanje u ušima, punoća, gubitak sluha) obično ukazuju na periferni poremećaj. Gubitak svijesti nije povezan s vrtoglavicom uzrokovanom perifernim vestibularnim poremećajem.

b Poremećaji perifernog vestibularnog sustava navedeni su grubim redoslijedom učestalosti pojavljivanja.

c Brojni lijekovi, uključujući aminoglikozide, klorokin, furosemid, i kinin. Mnogi drugi lijekovi su ototoksični, ali imaju više utjecaja na pužnicu u odnosu na vestibularni aparat.

d Otološki simptomi su rijetko prisutni, ali poremećaji hoda / ravnoteže su česti. Nistagmus nije inhibiran vizualnom fiksacijom.

e Ti uzroci ne bi trebali uzrokovati otološke simptome (npr gubitak sluha, tinitusa) ili fokalne neurološke deficite (ponekad se događaju s hipoglikemijom). Vrtoglavica je rijetka, ali se može pojaviti.

f Postoje brojni lijekovi, uključujući većinu anksiolitika, antikonvulziva, antidepresiva, antipsihotika i sedativa. Lijekovi koji se koriste za liječenje vrtoglavice su također uključeni u ovu skupinu.

Poremećaji perifernog vestibularnog sustava a,b

Benigni paroksizmalni pozicijski vertigo

Teška, kratka (< 1 min) vrtoglavica izazvana pomicanjem glave u određenom smjeru

Nistagmus ima latenciju 1-10 sec, zamorljiv je, rotatorni, tuče prema uhu okrenutom inferiorno.

Frenzelove leće sprječavaju poglednu fiksaciju

Sluh i neurološki pregled su obično uredni

Dix-Hallpike manevar izaziva karakteristični pozicijski nistagmus

Meniereova bolest

Ponavljajuće epizode jednostranog tinitusa, gubitka sluha, punoće u uhu

audiogram

MR s gadolinijskim kontrastom isključuje druge uzroke

Vestibularni neuronitis (Virusna etiologija)

Iznenadna, onesposobljavajuća, teška vrtoglavica bez gubitka sluha ili drugih poremećaja

Traje do 1 tjedan, uz postupno smanjivanje simptoma

Pozicijska vrtoglavica može zaostati

Klinički pregled

MR s gadolinijskim kontrastom

Labirintitis (Virusni ili bakterijski)

Gubitak sluha, tinitus

CT temporalnih kostiju, ako postoji sumnja na akutnu/kroničnu otitis mediju

MR s gadolinijskim kontrastom ako je prisutna jednostrana nagluhost i tinitus

Upala srednjeg uha (akutna ili kronična, ponekad s kolesteatomom)

Otalgija, patološki nalaz nakon otoskopije, uključujući otoreju ako je kronični otitis u pitanju

Povijest infekcije

Klinički pregled

CT, ako postoji sumnja na kolesteatom kako bi se isključila fistula polukružnog kanalića

Trauma (npr ruptura bubnjića, kontuzija labirinta, perillmfatička fistula, fraktura temporalnih kostiju, postkomocijski sindrom)

Očit podatak o traumi u anamnezi

Ostali nalazi ovisno o lokaciji i opsegu oštećenja

CT ovisno o uzroku i nalazima

Neurinom statoakustikusa

Sporo progredirajuća jednostrana nagluhost, zujanje u ušima, vrtoglavica, neravnoteža

Rijetko prisutne ukočenost lica, slabost, ili oboje

audiogram

MR s gadolinijskim kontrastom ako postoji značajna asimetrija sluha ili jednostrani tinitus

Ototoksični lijekovi c

Liječenje aminoglikozidnim lijekovima, obično nedavno i s pojavom bilateralnog gubitka sluha i vestibularnog oštećenja

Klinički pregled

Vestibularna procjena i elektronistagmografija te pregled na rotirajućoj stolici

Herpes zoster oticus (Ramsay Hunt sindrom)

Također utječe na koljenasti ganglij facijalisa, a slabost lica i gubitak okusa se često manifestiraju uz gubitak sluha

Vertigo je moguć, ali nije tipičan

Vezikule prisutne na ušci i u zvukovodu

Klinički pregled

kronična morska bolest (mal de debarquement)

Uporni simptomi nakon akutne bolesti kretanja

Klinički pregled

Poremećaji centralnog vestibularnog sustava d

Krvarenje u moždanom deblu ili infarkt

Iznenadna pojava

Uključenost kohlearne arterije u zbivanje možda uzrokuje otološke uha

Hitna slikovna dijagnostika

MR s gadolinijskim kontrastom ako je dostupan, u suprotnom CT

Cerebelarno krvarenje ili infarkt

Iznenadna pojava, s ataksijom i drugim cerebralnim nalazima, često glavoboljom

ubrzano pogoršanje

Hitna slikovna dijagnostika

MR s gadolinijskim kontrastom ako je dostupan, u suprotnom CT

MIGRENA

Epizodni, rekurentni vertigo, obično bez jednostranih otoloških simptoma (moguć obostrani tinitus)

Moguće glavobolje, ali često i osobna ili obiteljska povijest migrene

Fotofobija, fonofobija, vizualna ili druga aure, koja upućuje prema dijagnozi

Obično klinički pregled, ali sa slikovnom dijagnostikom kako bi se isključili drugi uzroci

ispitivanje profilaktičke anti-migrenozne terapije

Multipla skleroza

MS se očituje različitim deficitom u SŽS–u, remisijama i ponavljanim pogoršanjima.

MR s gadolinijskim kontrastom mozga i kralježnice

disekcija vertebralne arterije

Često bol u glavi i vratu

Magnetska angiografija mozga

Vertebrobazilarna insuficijencija

Povremene kratke epizode, ponekad s drop attacks, smetnje vida, smušenost

Magnetska angiografija mozga

Globalni poremećaj funkcije CNS e

Anemija (brojni uzroci)

Bljedilo, slabost, ponekad stolica pozitivna na okultno krvarenje

KKS

CNS-aktivni lijekovi f (ne-ototoksični)

Lijekovi koji su nedavno uključeni u terapiju ili im je doza povećana; polipragmazija, posebice u starijih bolesnika

Simptomi koji nisu vezani za kretanje i položaj

Ponekad, razine lijeka (neki antikonvulzivi)

Pokusno ukidanje lijeka

Hipoglikemija (Obično uzrokovana lijekovima za dijabetes)

Nedavno povećanje doze

Ponekad znojenje

Testa glukoze iz prsta (tijekom pojave simptoma, ako je to moguće)

Hipotenzija (uzrokovana srčanim poremećajima, antihipertenzivi, gubitak krvi, dehidracija ili sindrom ortostatske hipotenzije, uključujući posturalne sindrome s ortostatskom tahikardijom i druge disautonomije)

Simptomi nakon ustajanja, ponekad sa stimulacijom vagusa (npr. mokrenje), ali ne s pokretom glave ili ležeći

Manifestacija ponekad potisnuta podliježećom etiologijom (primjerice, gubitak krvi, proljev)

Ortostatski vitalni znakovi, ponekad s testom nakošenja tijela, EKG

Ostala ispitivanja usmjerena na moguće podliježeće uzroke

Hipoksija (brojni uzroci)

Tahipneja

Često povijest bolesti pluća

Pulsna oksimetrija;

Ostali uzroci e

Trudnoća

Može biti neprepoznata

Test za trudnoću

Psihijatrijski poremećaj (npr. napad panike, sindrom hiperventilacije, anksioznost, depresija)

Simptomi kronični, kratki, ponavljajući

Nevezano za pokret ili položaj, ali se mogu pojaviti tijekom stresa

Neurološki status je uredan.

U početku, pacijent može dobiti dijagnozu perifernog vestibularnog poremećaja i ne reagirati na liječenje

Klinički pregled

Sifilis

Kronični simptomi s bilateralnim gubitkom sluha, varirajući, sa epizodnim vrtoglavicama

Serologija na sifilis

Bolesti štitnjače

Promjene težine

nepodnošenje topline ili hladnoće

Ispitivanje funkcije štitnjače

Procjena

Anamneza

Povijest bolesti treba obuhvatiti poremećaje osjetila; otvorena pitanja su najbolji način procjene (primjerice, "Različiti ljudi koriste riječ 'vrtoglavica' različito. Možete li molim vas opisati ono što osjećate? "). Kratka, specifična pitanja je li osjećaj nesvjestice, vrtoglavice, gubitka ravnoteže ili zanošenja prisutan može razjasniti anamnezu, ali uporna nastojanja da se kategorizira pacijentov osjećaj vertiga je nepotreban. Ostali elementi su vredniji:

 • Težina početne epizode

 • Ozbiljnost i karakteristike kasnijih epizoda

 • Simptomi kontinuirani ili epizodni

 • Ako epizodni, učestalost i trajanje

 • Okidači smetnji (tj. potaknute promjenama pozicije glave / tijela)

 • Pridruženi slušni simptomi (npr. gubitak sluha, punoća u uhu, zujanje u ušima)

 • Ozbiljnost srodnih bolesti

Ima li pacijent jedan, nagli, akutni događaj, ili je vrtoglavica kronična i ponavljajuća? Je li prva epizoda najteža (vestibularna kriza)? Koliko dugo epizode traju, i što se čini da ih aktivira i pogoršava? Pacijenta treba pitati upravo o kretanju glave, nakon ustajanja, u tjeskobnim ili stresnim situacijama. Važni su povezani simptomi poput glavobolje, gubitka sluha, tinitusa, mučnine i povraćanja, oslabljenog vida, žarišne slabosti i poteškoća u hodanju. Jačinu utjecaja na život pacijenta treba procijeniti: Je li pacijent pao? Je li pacijent prestao voziti ili napuštati kuću? Je li pacijent propustio više radnih dana?

Sustavni pregled treba tražiti simptome uzročnika bolesti, uključujući bol u prsima, lupanje srca, ili oboje (bolest srca); dispneja (plućne bolesti); tamne stolice (anemija uzrokovanih gubitkom krvi iz GI sustava); i promjene težine ili nepodnošenje topline ili hladnoće (bolest štitnjače).

Povijest bolesti treba uključivati prisutnost nedavne traume glave (obično očite), migrene, dijabetesa, srčanih ili plućnih bolesti, te droge i alkohola. Osim identificiranja svih trenutno korištenih lijekova, povijest uzimanja lijekova treba uključiti i nedavne promjene u dozama lijekova.

Fizikalni pregled:

Ispitivanje započinje pregledom vitalnih znakova, uključujući i prisutnost febriliteta, brzog ili nepravilnog pulsa i ležeći i stojeći, tlaka, uz napomenu svakog smanjenja tlaka nakon ustajanja (ortostatska hipotenzija) I da li stajanje izaziva simptome. Ako stajanje izaziva simptome, posturalne simptome treba razlikovati od onih koji se javljaju nakon pokreta glave po povratku u ležeći položaj. Bolesnika tada treba držati u ležećem položaju sve dok simptomi ne prestanu, a zatim ponovno testirati okretanjem glave.

ORL i neurološki pregledi su osnova dijagnostike. Naime, s ležećim pacijentima, oči se testiraju na prisutnost, smjer i trajanje spontanog nistagmus (za puni opis ispita za nistagmus, vidi: Nistagmus). Smjer i trajanje nistagmusa i razvoj vrtoglavice se bilježe.

Testiranje sluha uz postelju pacijenta, pregled zvukovoda i bubnjića kako bi se isključila mogućnost infekcije ili perforacije.

Cerebelarna funkcija se testira procjenom hoda i testa dodirivanja prstiju i nosa te Rombergovim testom (). Unterberger (ili Fukuda) test stupanja () može biti učinjen od strane stručnjaka, a koji pomaže u otkrivanju jednostrane vestibularne lezije. Ostatak neurološkog pregleda uključuje i testiranje ostatak kranijalnih živaca.

Nistagmus

Nistagmus je ritmički pokret očiju koji može imati različite uzroke. Vestibularni poremećaji mogu rezultirati nistagmusom jer su vestibularni sustav i okulomotorne jezgre međusobno povezani. Prisutnost vestibularnog nistagmusa pomaže u otkrivanju poremećaja vestibularnog sustava, a ponekad razlikuje središnju od periferne vrtoglavice. Vestibularni nistagmus ima sporu komponentu uzrokovanu vestibularnim podražajem i brzu, korektivnu komponentu koja uzrokuje kretanje očiju u suprotnom smjeru. Smjer nistagmusa definira smjer brze komponente, jer ju je lakše vidjeti. Nistagmus može biti rotatorni, vertikalni ili horizontalni i može se pojaviti spontano, pogledno, ili s pokretom glave.

Početno ispitivanje nistagmusa se radi u ležećeg pacijenta s izostankom pogledne fiksacije (+30 dioptrija ili Frenzelovi objektivi mogu se koristiti kako bi se spriječila fiksacija pogleda). Pacijent se zatim polagano okreće na lijevo, a zatim i na desno u bočni položaj. Smjer i trajanje nistagmusa se bilježe. Ako nistagmus nije pronađen, Dix-Hallpike (ili Barany) manevar slijede. U tom manevru, pacijent sjedi uspravno na nosilima, tako da kada leži, glava visi preko kraja nosila. Uz podršku ispitivača, pacijent se brzo spušta na horizontalnu podlogu, a glava se zabacuje unatrag 45° ispod horizontalne i zakreće za 45° nalijevo. Smjer i trajanje nistagmusa i razvoj vrtoglavice se bilježe. Pacijent se vraća u uspravan položaj, a manevar se ponavlja s rotacijom u desno. Svaki položaj ili manevar koji uzrokuje nistagmus treba ponoviti da se vidi da je li zamorljiv.

Nistagmus uzrokovan perifernim poremećajima živčanog sustava ima latentni period od 3 do 10 sekundi i brzo se zamara, dok nistagmus uzrokovan poremećajima CNSa nema razdoblje latencije i nije zamorljiv. Tijekom induciranog nistagmusa, pacijenta se upućuje fokusirati pogled na neki objekt. Nistagmus uzrokovan poremećajima perifernog tipa je inhibiran fiksacijom pogleda. Zbog toga što Frenzelove leće sprječavaju poglednu fiksaciju, one moraju biti uklonjene prilikom procjene utjecaja pogledne fiksacije.

Kalorijska stimulacija uha izaziva nistagmus u osoba s očuvanim vestibularnim osjetilom. Neuspjeh da se izazove nistagmus ili > 20 do 25% razlike u trajanju između jedne i druge strane upućuje na oštećenje na strani smanjenog odgovora. Kvantifikaciju kalorijskog odgovora je najbolje učiniti formalnim (kompjuteriziranim) testom elektronistagmografijom.

Sposobnost vestibularnog sustava da odgovori na periferne stimulacije može se procijeniti uz postelju pacijenta. Ne treba ispirati uho s poznatom perforacijom bubnjića ili kroničnom infekcijom. Uz ležećeg pacijenta i glave povišene 30°, svako uho se ispire uzastopno s 3 mL ledene vode. Alternativno, može se koristiti 240 mL tople vode (40 do 44° C), vodeći računa da se pacijenta ne izvrgne neugodi zbog previše tople vodom. Hladna voda izaziva nistagmus na suprotnoj strani; topla voda uzrokuje nistagmus na istoj strani. Mnemonička tehnika je COWS (engl. krava) (C hladno O suprotna strana i W toplo S ista strana.

Upozoravajući znakovi

Sljedeći nalazi su od posebne važnosti:

 • Bol u glavi ili vratu

 • Ataksija

 • Gubitak svijesti

 • Fokalni neurološki deficit

 • Teški, kontinuirane simptomi trajanja > 1 sat

Interpretacija nalaza

Tradicionalno, diferencijalna dijagnoza se temelji na točnoj procjeni vodećeg simptoma (npr, razlikovanje vrtoglavice od smušenosti ili sinkope). Međutim, nedosljednost opisa pacijenata i siromaštvo specifičnih simptoma čine ovo nepouzdanim. Bolji pristup stavlja naglasak na početak i vrijeme trajanja simptoma, provocirajuće čimbenike i prateće simptome i nalaze, posebice otološke i neurološke.

Neke kombinacije nalaza su vrlo sugestivne (vidi tablicu), Naročito one koje pomažu razlikovati periferne od centralnih vestibularnih poremećaja.

 • Periferni: Otološki simptomi (npr. zujanje u ušima, punoća, gubitak sluha) obično ukazuju na periferni poremećaj. Oni su obično povezani s vrtoglavicom i ne generaliziraju se (osim ako nisu povezani s nekompenziranom perifernom vestibularnom slabošću). Simptomi su obično paroksizmalni, žestoki, a epizodni; kontinuirana vrtoglavica je rijetka u perifernoj vrtoglavici. Gubitak svijesti nije povezan s vrtoglavicom nastalom zbog perifernog vestibularnog poremećaja.

 • Centralna: Otološki simptomi su rijetko prisutni, ali poremećaji hoda / ravnoteže su česti. Nistagmus nije inhibiran poglednom fiksacijom.

Testiranje

Bolesnici s iznenadnim napadom bi trebali imati postavljenu pulsnu oksimetriju i GUK iz prsta glukoze. Žene trebaju učiniti test na trudnoću. Većina liječnika također treba napraviti EKG. Ostali testovi se ordiniraju na temelju nalaza (vidi tablicu), Ali općenito, MR s gadolinijskim kontrastom je indiciran u bolesnika s akutnim simptomima koji imaju glavobolje, neurološke poremećaje, ili neke druge nalaze koji upućuju na CNS etiologiju bolesti.

U bolesnika s kroničnom vrtoglavicom, radi se CT ili MR za procjenu znakova moždanog udara, multiple skleroze ili drugih promjena SŽSa.

Bolesnike čiji nalazi pretraga sluha i vestibularne funkcije nisu normalni ili su dvojbeni, treba podvrći audiometriji i elektronistagmografiji.

EKG, Holter monitoring srčanog ritma, ehokardiografija i vježbe testiranja otpornosti na stres mogu se učiniti kako bi se ocijenio rad srca.

Laboratorijske pretrage su rijetko od koristi, osim u bolesnika s kroničnom vrtoglavicom i obostranim gubitkom sluha, kod kojih pretrage trebaju isključiti sifilis.

Liječenje

Liječenje je usmjereno na uzrok, uključujući i smanjenje doze ili ukidanje lijeka koji je mogući uzročnik.

najučinkovitiji ublaživači vestibularnih simptoma su diazepam (2 do 5 mg PO svakih 6 do 8 h, uz veće doze kod teže vrtoglavice, ali pod nadzorom) te oralni antihistaminici/antikolinergici (npr. meklizin 25 do 50 mg PO 3×/dan). Svi ovi lijekovi mogu izazvati omamljenost, stoga je njihova primjena ograničena na određene bolesnike. Mučnina se može liječiti proklorperazinom u dozi od 10 mg IM 4×/dan ili 25 mg rektalno 2×/dan. Vrtoglavica povezana s benignim paroksizmalnim pozicijskim vertigom liječi se Epleyevim manevrom (otolitsko repozicioniranje) učinjenim od strane iskusnog liječnika. Meniereova bolest se najbolje liječi po otorinolaringologu s otološkim iskustvom, ali početno liječenje sastoji se od dijete s malo soli i diuretikom koji štedi kalij.

Bolesnicima s ponavljanom ili dugotrajnom vrtoglavicom zbog jednostrane vestibularne slabosti uvelike koristi liječenje vestibularnom rehabilitacijom propisanom od strane iskusnog fizijatra. Većina bolesnika kompenzira tegobe dobro, premda neki, osobito starije osobe, imaju veće poteškoće. Fizikalna terapija također može pružiti važne informacije o sigurnosti u kretanju za starije pacijente, osobito one s invaliditetom.

Gerijatrijske osnove

Kako ljudi stare, organi koji sudjeluju u funkciji ravnoteže funkcioniraju sve slabije. Na primjer, vid u polumraku postaje sve lošiji, strukture unutarnjeg uha slabe, propriocepcija postaje sve manje osjetljiva, a mehanizmi koji kontroliraju krvni tlak postaju sve slabije osjetljivi (primjerice, posturalne promjena, postpranijalne promjene). Stariji ljudi također imaju veću vjerojatnost razvijanja srčanih ili cerebrovaskularnih poremećaja koji mogu doprinijeti vrtoglavici. Oni također imaju veću vjerojatnost uzimanja lijekova koji mogu uzrokovati vrtoglavicu, uključujući i one za hipertenziju, anginu, zatajenje srca, napadaje anksioznosti, kao i neke antibiotike, antihistaminike, i pomagala pri spavanju. Dakle, vrtoglavica u starijih bolesnika obično ima više od jednog uzroka.

Iako je neugodna u bilo kojoj dobi, posljedice vrtoglavice su poseban problem za starije pacijente. Pacijenti s krhkošću lokomotornog sustava imaju značajan rizik od pada s posljedičnim prijelomima; njihov strah od kretanja i pada često znatno smanjuje njihovu sposobnost za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Osim liječenja specifičnih uzroka, stariji bolesnici s vrtoglavicom mogu imati koristi od fizikalne terapije i vježbi za jačanje mišića i pomoći u održavanju neovisnog kretanja što je duže moguće.

Ključne poruke

 • Nejasno ili nedosljedno opisani simptomi mogu još biti povezani s ozbiljnim stanjem.

 • Cerebrovaskularne bolesti i učinci lijekova treba posebno evaluirati, osobito u starijih bolesnika.

 • Periferni poremećaji vestibularnog sustava različiti su od centralnih poremećaja vestibularnog sustava.

 • Hitna slikovna dijagnostika je nužna kad su simptomi praćeni glavoboljom, fokalnim neurološkim abnormalnostima, ili oboma.