Perilunarne i lunarne dislokacije

Autor: Danielle Campagne, MD
Urednik sekcije: dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med.
Prijevod:      Ante Gaurina , dr. med.,
Mihaela Marković , dr. med.

Perilunarna dislokacija je poremećaj normalnog, anatomskog odnosa između os lunatum i capitatum. A lunarna dislokacija je izdvajanje os lunatum iz niza os capitatum i radijusa.

(Vidi također Pregled iščašenja)

Do perilunarne i lunarne dislokacije može doći kada velika sila djeluje na hiperekstendirani ručni zglob. One su obično rezultat nakon pada na ispruženu ruku ili se javljaju prilikom sudara motornih vozila. Perilunarne dislokacije su češće nego lunarne dislokacije.

Ove dislokacije mogu uzrokovati bol, oteklinu i deformitet u predjelu ručnog zgloba i proksimalnog dijela šake.

Ako se ove dislokacije ne dijagnosticiraju i ne liječe pravovremeno, mogu se razviti komplikacije. One uključuju

  • ozljedu n.medijanusa

  • avaskularnu nekrozu skafoidne i polumjesečaste kosti i urušavanje zgloba (skafolunarni kolaps).

Dijagnoza

  • RTG

Prilikom snimanja, koristi se AP, bočni i kosi pogled. Da bi se izbjeglo prepoznavanje dijagnoze, liječnici trebaju procijeniti odnos izmedju palčane kosti, os lunatum i capitatum na pravoj lateralnoj snimci; os lunatum i palčana kost su u ravnini.

U perilunarnoj dislokaciji, os capitatum nije vertikalno poravnata s os lunatum i palčanom kosti na bočnim snimkama ručnog zgloba

U lunarnoj dislokaciji, os lunatum se okreće izvan poravnanja; u konfiguraciju prolivene šalice.

Liječenje

  • Zatvorena repozicija i imobilizacija

  • Operacijsko liječenje

Liječenje obje ove dislokacije je zatvorena repozicija i postavljanje imobilizacije, u hitnoj službi. Tijekom imobilizacije, potrebno je imobilizirati i lakat i ručni zglob u neutralnom položaju ..

Bolesnici trebaju biti odmah upućeni ortopedu jer se većina dislokacija mora operirati te je funkcija bolja nakon operacijskog liječenja..

Ključne točke

  • Ove dislokacije su obično rezultat pada na ispruženu ruku ili se javljaju prilikom sudara motornih vozila.

  • Tretirajte ove dislokacije odmah, kako biste spriječili komplikacije

  • Da bi se izbjeglo ne prepoznavanje ovih ozljeda, potrebno je učiniti RTG snimanje (AP, bočno i koso) s naglaskom na lateralnu snimku gdje se prati ravnina koju čine radijus, os lunatum i capitatum

  • Pristupite zatvorenoj repoziciji i imobilizaciji ručnog zgloba i lakta u neutralnom položaju.

  • Odmah uputite pacijente kirurgu jer se većina tih poremećaja mora kirurški zbrinuti kako bi se optimizirala funkcija ručnog zgloba.