Transplantacija tankog crijeva

Autor: Martin Hertl, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: Daniel Victor Šimac, dr. med.

Transplantacija tankog crijeva se rijetko vrši (npr. oko 141 transplantati u SAD-u u 2015.). Radi se rjeđe jer postoje novi oblici liječenja za sekundarne kolestatske bolesti jetre (npr. Omegaven®, nutritivni dodatak bogat omega masnim kiselinama) i sigurnije tehnika postavljanja TPN linija.

Transplantacija tankog crijeva je indicirana za pacijente koji

  • Su u riziku od smrti zbog sekundarno zatajenja crijeva zbog crijevnih poremećaja (npr. gastroshize, Hirschsprungova bolest, autoimuni enteritis, kongenitalna enteropatija poput bolest inkluzije mikrovila) ili crijevne resekcije (npr. za menzenterijalnu tromboemboliju ili tešku Crohnovu bolest)

  • Razvijaju komplikacije TPN-a (npr. sekundarno zatajenje jetre zbog kolestatske bolesti jetre, povratne sepse, totalni gubitak venskog pristupa)

  • s lokalno invazivnim tumorima koji uzrokuju opstrukciju, apscese, fistule, ishemiju ili krvarenje (uglavnom dezmoidni tumori povezani s obiteljskom polipozom)

(Vidi također Pregled transplantacije.)

Postupak

Zahvat od moždano mrtvog davatelja kod kojeg srce još kuca je složen, dijelom zbog toga što se tanko crijevo može transplantirati zasebno, zajedno s jetrom, ili pak zajedno sa želucem, jetrom, dvanaesnikom i gušteračom. Uloga živih srodnika kao davatelja tankoga crijeva još nije definirana.

Postupci se razlikuju ovisno o medicinskom centru; režimi imunosupresije se također razlikuju, ali uobičajeni režim uključuje antilimfocitni globulin za indukciju, te visoke doze takrolimusa i mikofenolat mofetila za održavanje.

Komplikacije

(Vidi također Posttransplantacijske komplikacije)

Odbacivanje

Tjedna endoskopija je indicirana za praćenje odbacivanja. Oko 30 do 50% primatelja ima jedan ili više napadaja odbacivanja unutar prve godine nakon transplantacije.

Simptomi i znakovi odbacivanja uključuju proljev, vrućica i abdominalne grčeve. Endoskopski nalaz uključuje mukozni eritem, krhkost, ulceracije i eksfolijaciju; promjene su neravnomjerno raspoređene, teško je ih utvrditi i mogu se razlikovati od citomegalovirusnog enteritisa pomoću virusnih inkluzijskih tjelešaca. Nalaz biopsije uključuje gubitak crijevnih resica i upalne infiltrate u lamini propriji (vidi tablicu Manifestacije odbacivanja transplantata tankog crijeva prema kategorijama).

Akutno odbacivanje se liječi visokim dozama kortikosteroida, antitimocitnim globulinom ili oboje.

Druge komplikacije

Kirurške komplikacije se javljaju u 50% pacijenata, a uključuju curenje iz anastomoze, curenje žuči, strikture žučnih vodova, trombozu hepatalne arterije i hilozni ascites.

Nekirurške komplikacije uključuju sljedeće:

  • Ishemija presatka

  • Bolest presatka protiv domaćina koja je uzrokovana transplantacijom crijevnog limfnog tkiva.

  • Kasni razvoj limfoproliferativne bolesti

  • Povećan rizik od infekcije

Prognoza

Na 3. godini stope preživljenja nakon transplantacije samo tankog crijeva su

  • Pacijenti: 65%

  • Presadak: > 50%

Infekcije obično doprinose smrti.

Stope preživljenja kod transplantacije jetre i tankog crijeva su manja jer je zahvat složeniji, a stanje primatelja ozbiljnije. Međutim, nakon perioperacijske faze, stope preživljavanja presatka i pacijenta su veće od onih nakon transplantacije samo tankog crijeva, vjerojatno zato što transplantirana jetra ima zaštitni učinak, sprječava odbacivanje apsorpcijom i neutraliziranjem protutijela.