Hlapljiva otapala

Autori: Gerald F. O’Malley, DO
Rika O’Malley, MD
Urednik poglavlja: doc. prim. dr. sc. Tomislav Franić, dr. med.
Prijevod: Jakša Vukojević, dr. med.

Udisanje hlapljivih industrijskih otapala i otapala iz aerosolnih raspršivača može izazvati stanje intoksikacije. Dugotrajna primjena može dovesti do neuropatija i hepatotoksičnosti.

Primjena hlapljivih otapala (npr acetata, alkohola, kloroform, eter, alifatski i aromatski ugljikovodici, klorirani ugljikovodici, ketoni) i dalje je endemski problem među adolescentima. Svakodnevni komercijalni proizvodi (npr, ljepila i ljepila, boje, skidanje boje, tekućine za čišćenje) sadrže te tvari; dakle, djeca i adolescenti mogu ih lako nabaviti. Opisano je da oko 10% adolescenata u SAD–u udiše hlapljiva otapala. Tipično, krpa natopljena otapalom se staviti u vrećicu ili posudu koja se potom drži na ustima i nosu; su, naravno, hlapljivije pare onda se udišu (huffing, njuškanje).

Hlapivih otapala privremeno stimuliraju središnji živčani sustav prije depresivnog učinka. Uz čestu uporabu razvijaja se djelomična tolerancija i psihološka ovisnost, no apstinencijski sindrom se ne razvija.

Simptomi i znakovi

Akutni učinci

Rano se razvijaju akutni simptomi omaglice, pospanosti, nerazgovijetnog govora i nesigurnog hoda. Mogu se razviti impulzivnost, uzbuđenje i razdražljivost. Kako se učinci na SŽS pojačavaju, razvijaju se iluzije, halucinacije i deluzije. Korisnik osjeća euforično, sanjivo stanje, koje doseže vrhunac kratkim razdobljem sna. Razvija se delirij s konfuzijom, psihomotornom nespretnošću, emocionalnom labilnošću i poremećenim razmišljanjem. Stanje intoksiciranosti može trajati od nekoliko minuta do >1 h.

Iznenadna smrt može rezultirati zbog zastoja disanja ili začepljenja dišnih putova, zbog SŽS depresije ili aritmije ( "iznenadna smrt snifanjem", možda zbog miokardijalne senzibilizacije).

Metilen klorid (diklormetan) metabolizira se u ugljikov monoksid i udisanje ovog proizvoda može uzrokovati odgodu pojave simptoma trovanja ugljičnim monoksidom; simptomi mogu trajati dulje vrijeme.

Udisanje metanola može izazvati metaboličku acidozu i ozljedu mrežnice.

Kronični učinci

Kronično udisanje hlapivih ugljikovodika može iritirati kožu oko usta i nosa (huferski ekcem).

Komplikacije kronične primjene mogu nastati zbog učinaka otapala ili zbog drugih toksičnih sastojaka, poput olova ili benzina. Ugljikov tetraklorid može uzrokovati sindrom zatajenja jetre i bubrega. Toluen može uzrokovati degeneraciju SŽS bijele tvari, renalnu tubularnu acidozu i hipokalemiju. Uslijed obilnog korištenja ili preosjetljivosti mogu nastati oštećenja mozga, jetre, bubrega i kosti.

Zloupotreba inhalanata tijekom trudnoće može izazvati prerano rođenje i fetalni sindrom otapala, koja ima značajke slične Alkoholnom fetalnom sindromu.

Dijagnoza

  • Klinička procjena

Hlapljiva otapala se ne otkrivaju rutinskim testiranjem na psihoaktivne tvari. Mnogi od njih i njihovih metabolita mogu se detektirati pomoću plinske kromatografije u specijaliziranim laboratorijima, ali takvo je testiranje rijetko potrebno ili indicirano osim za forenzičke svrhe.

Liječenje

  • Potporno liječenje

Liječenje akutne toksičnosti je podržavajuće. Upotreba kateholamina (npr za hipotenziju) treba izbjegavati zbog moguće otapalom inducirane miokardijalne senzitizacije. Liječenje disritmija je zahtjevno i ne postoji specifičan tretman po smjernicama. Beta blokatori mogu imati neke koristi.

Liječenje adolescenata ovisnih o otapalima je teško a recidivi su česti. Međutim, većina ih prestaje koristiti otapala krajem adolescencije. Intenzivni pokušaji da se na široj osnovi poboljša društvene sposobnosti i status u obitelji, školi i društvu mogu biti od koristi. Za simptome i liječenje trovanja specifičnim otapalima vidi TBL. vidi: Simptomi i liječenje specifičnih otrovanja.