Anemija bubrežne bolesti:

Autor: Evan M. Braunstein, MD, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med.
Prijevod: Branimir Barišić, dr. med.

Anemija bubrežne bolesti je hipoproliferacijska anemija koja prvenstveno nastaje zbog nedovoljnog stvaranja eritropoetina (EPO) ili poremećenog odgovora na njega. Liječenje je usmjereno na osnovnu bolest te nadoknadu eritropoetina i ponekad željeza.

(Vidi također Pregled smanjene eritropoeze.)

Anemija u kroničnoj bubrežnoj bolesti ima više uzroka.

Najčešći mehanizam je

  • Hipoproliferacija zbog smanjenog stvaranja EPO-a

Drugi uključeni čimbenci su

  • Uremija (u kojoj je česta blaga hemoliza zbog povećanih deformacija eritrocita)

  • Gubitak krvi zbog poremećaja funkcije trombocita, dijalize i/ili angiodisplazije

  • Sekundarni hiperparatireoidizam

Manje učestali uzrok je fragmentacija eritrocita (traumatska hemolitička anemija),koja se pojavljuje kod oštećenja endotela bubrežnih krvnih žila (npr. u malignoj hipertenziji, membranoproliferativnom glomerulonefritisu, nodoznom poliarteritisu, ili akutnoj nekrozi kore nadbubrežne žlijezde).

Smanjeno stvaranje EPO-a u bubrezima i težina anemije nisu uvijek u korelaciji sa stupnjem bubrežne disfunkcije; Glomerularna oštećenja bubrega (npr. zbog amiloidoze, dijabetičke nefropatije) generalno uzrokuju najtežu anemiju zbog većeg stupnja oštećenja bubrežnog izlučivanja.

Dijagnoza

  • KKS i periferni razmaz

Dijagnoza anemije bubrežne bolesti se temelji na dokazu bubrežnog zatajivanja, normocitne anemije, i periferne retikulocitopenije.

Koštana srž može pokazativati znakove eritroidne hipoplazije. Fragmentacija eritrocita na perifernom razmazu, pogotovo uz prisutnu trombocitopeniju, upućuje na istovremenu traumatsku hemolizu.

Liječenje

  • Liječenje podliježeće bubrežne bolesti

  • Ponekad, eritropoetin i nadomjesci željeza

Liječenje anemije bubrežne bolesti je usmjereno na

  • Poboljšanje bubrežne funkcije

  • Povećano stvaranje eritrocita

Ukoliko se bubrežna funkcija normalizira, anemija se s vremenom ispravlja.

U bolesnika koji su na dugotrajnoj dijalizi, EPO, u početnim dozama od 50–100 j/kg IV ili SC 3x/tjedno uz nadomjeske željeza, je terapija izbora. U gotovo svim slučajevima, maksimalno povećanje broja eritrocita se postiže za 8 do 12 tjedana. Potom se mogu davati niže doze EPO-a (oko 1/2 početne doze) 1–3x/tjedno. Transfuzije su rijetko potrebne. Potrebno je pažljivo praćenje odgovora kako bi se izbjegli neželjeni učinci kada se hemoglobin povećava >12 g/dl.