Sustav humanog leukocitnog antigena (HLA)

Autor: Peter J. Delves, PhD
Urednik sekcije: prof. dr. sc. Srđan Novak, dr. med.
Prijevod: Daniel Victor Šimac, dr. med.

Sustav humanog leukocitnog antigena (HLA) (glavni kompleks tkivne podudarnosti ili histokompatibilnosti [MHC prema engl. major histocompatibility compleks] u ljudi) je važan dio imunosnog sustava kontroliran genima smješteni na kromosomu 6. On kodira molekule stanične površine specijalizirane za predočavanje antigenskih peptida T staničnim receptorima (TCR, prema engl. T-cell receptor) na T stanicama. (Vidi također Pregled imunolosustava.)

MHC molekule koje predočavaju antigene (Ag) su podijeljene u dva glavna razreda:

  • MHC molekule klase I

  • MHC molekule klase II

MHC molekule klase I nalazi se kao transmembranski glikoproteini na površini svih stanica s jezgrama. Netaknute molekule klase I se sastoje od teškog alfa lanca vezanog na molekulu beta-2 mikroglobulina. Teški lanac se sastoji od 2 domene koje vežu peptide, domene poput Ig-a i transmembranske regije s citoplazmatskim repom. Teški lanac molekule klase I kodiran je genima na HLA-A, HLA-B i HLA-C lokusima. T stanice koje eksprimiraju CD8 molekule reagiraju s MHC molekulama klase I. Ovi limfociti često imaju citotoksičnu funkciju, zahtijevajući od njih da budu u stanju prepoznati bilo koju inficiranu stanicu. Pošto svaka stanica s jezgrom eksprimira MHC molekulu klase I, sve inficirane stanice mogu djelovati kao antigen-predočne stanice za CD8 T stanica (CD8 se veže na nepromjenjivi dio teškog lanca klase I). Neki geni MHC klase I kodiraju neklasične MHC molekule, kao što je HLA-G (koji možda ima ulogu u zaštiti fetusa od majčine imunosnog odgovora) i HLA-E (koji predstavlja peptide određenim receptorima na prirodnoubilačkim (NK) stanicama.

MHC molekule klase II obično su prisutne samo na profesionalnim antigen-predočnim stanicama (B stanice, makrofagi, dendritičke stanice, Langerhansove stanice), epitelu timusa i aktiviranim (ali ne odmarajućim) T stanicama; većina stanica s jezgrom mogu se inducirati na ekspresiju MHC molekula klase II interferonom (IFN)-gama. MHC molekula klase II se sastoji od 2 polipeptidni (alfa [α] i beta [β]) lanci; svaki lanac ima domenu koje vežu peptide, domenu poput Ig-a i transmembransku regiju s citoplazmatskim repom. Oba polipeptidna lanca kodiraju geni u HLA–DP, –DQ ili –DR regiji kromosoma 6. T stanice reaktivni na MHC molekule klase II eksprimiraju CD4 i često su pomoćničke stanice.

Regija MHC klase III genoma kodira nekoliko molekula važnih kod upale; oni uključuju komponente komplementa C2, C4 i faktor B; faktor nekroze tumora (TNF)-alfa; limfotoksin; i tri proteina toplinskog šoka.

Individualno serološki definirani antigeni kodirani genskim lokusima klase I i II HLA sustava imaju standardizirane oznake (npr. HLA–A1, –B5, – C1, –DR1). Aleli definirani DNK sekvenciranjem su imenovani tako da identificiraju gen, slijedi zvjezdica, brojevi koji predstavljaju skupina alela (često odgovaraju serološkom antigenu kodiranom tim alelom), dvotočka i brojevi koji predstavljaju taj jedinstveni alel (npr. A*02:01, DRB1*01:03, DQA1*01:02). Ponekad se dodatni brojevi dodaju iza dvotočke za identificiranje alelne varijante koje kodiraju identične proteine, a nakon druge dvotočke, ostali brojevi su dodani za označavanje polimorfizama kod introna ili u 5' ili 3' neprevedenim regijama (npr A*02:101:01:02, DRB1*03:01:01:02).

MHC molekule klase I i II su najjači imunogeni antigeni koje su prepoznati u odbacivanju alogene transplantacije. Najjača determinanta je HLA-DR, onda HLA-B i -A. Ova 3 lokusa, dakle, su najvažnija za podudaranje davatelja i primatelja.

Neki autoimuni poremećaji su povezani s određenim HLA alelima - na primjer,