Sustavi bodovanja liječenja kritično oboljelih bolesnika

Autor: Soumitra R. Eachempati, MD
Urednica sekcije: prof. dr. sc. Vesna Degoricija, dr. med.
Prijevod: dr. sc. Ines Potočnjak, dr. med.

Razrađeno je više sustava bodovanja za ocjenu težine stanja kritično oboljelih bolesnika. Ovi sustavi su umjereno točni u predviđanju individualnog preživljavanja. Međutim, ovi sustavi su vredniji za praćenje kvalitete skrbi i za provođenje istraživanja, jer omogućuju usporedbu rezultata među skupinama kritično oboljelih bolesnika sa sličnim težinama bolesti.

Najpoznatija je druga verzija Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE II) bodovanja, uvedena 1985. godine. Na osnovi 12 fizioloških varijabli, dobi i polaznog zdravstvenog stanja ovaj sustav daje ljestvicu od 0–71 bod (vidi tablicu). APACHE III sustav je razvijen 1991. godine, a APACHE IV sustav je razvijen 2006. godine. Ovi sustavi su složeniji s većim brojem fizioloških varijabli, ali su opsežniji i nešto manje se koriste. Postoje mnogo drugih sustava, uključujući i drugi Simplified Acute Physiology Score (SAPS II), Mortality Prediction Model (MPM), i Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) bodovanje.

Bodovanje Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II*

Fiziološka varijabla

Bod

+4

+3

+2

+1

0

+1

+2

+3

+4

*APACHE II bodovanje = akutni fiziološki zbir + bodovi na dob + bodovi na kronično zdravstveno stanje. Najmanji zbroj bodova = 0; maksimalni broj bodova = 71. Veći broj bodova ukazuje na veći rizik bolničke smrtnosti.

Izaberi najlošiju vrijednost u zadnja 24 h.

Kronično zdravstveno stanje: insuficijencija organa (npr. jetre, krvožilja, bubrega, pluća) ili imunodeficijencija prije aktualne hospitalizacije.

§Ova varijabla nije obavezna; koristiti samo ako nisu dostupne vrijednosti ABS-a.

A-a DO2= alveolarni-arterijski gradijent kisika; FiO2= frakcija udahnutog O2.

Prilagođeno prema Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE: APACHE II: A severity of disease classification system. Critical Care Medicine13:818–829, 1985. Critical Care Medicine13:818–829, 1985.

1

Temperatura, središnja (°C)

41°

39–40,9°

38,5–38,9°

36–38,4°

34–35,9°

32–33,9°

30–31,9°

29,9°

2

Srednji arterijski tlak (mmHg)

160

130–159

110–129

70–109

50–69

49

3

Srčana frekvencija (otkucaj/min)

180

140–179

110–139

70–109

55–69

40–54

39

4

Frekvencija disanja (s ili bez respiratora)

50

35–49

25–34

12–24

10–11

6–9

5

5

Oksigenacija: a) FiO20.5: pomoću A-aDO2

500

350–499

200–349

< 200

b) FiO2<0.5: pomoću PaO2 (mmHg)

> 70

61–70

55–60

< 55

6

Arterijski pH

7,7

7,6–7,69

7,5–7,59

7,33–7,49

7,25–7,32

7,15–7,24

< 7,15

7

Serumski Na (mmol/L)

180

160–179

155–159

150–154

130–149

120–129

111–119

110

8

Serumski K (mmol/L)

7

6–6,9

5,5–5,9

3,5–5,4

3–3,4

2,5–2,9

< 2,5

9

Serumski kreatinin (mg/dL); pri akutnom zatajenju bubrega podvostručiti bodove

3,5

2–3,4

1,5–1,9

0,6–1,4

< 0,6

10

Hematokrit (%)

60

50–59,9

46–49,9

30–45,9

20–29,9

< 20

11

Leukociti (109/L)

40

20–39,9

15–19,9

3–14,9

1–2,9

< 1

12

Glasgowska bodovna ljestvica za procjenu kome (GCS)

Zbroj = 15 minus stvarni GCS ( vidi: Glasgowska ljestvica kome*)

Acute physiology score je zbroj bodova 12 individualnih varijabli.

Dodaj 0 bodova za dob <44; 2 boda za 45-54; 3 boda za 55-64; 5 boda za 65-74 i 6 bodova za 75 godina.

Dodaj bodove kroničnog zdravstvenog stanja: 2 za imunokompromitiranog bolesnika nakon elektivne operacije ili s anamnezom teške insuficijencije organa; 5 bodova za neoperiranog ili hitnog postoperativnog imunokompromitiranog bolesnika ili s teškim zatajenjem organa.

(13)§

Serumski HCO3 (venska-mmol/L)

52

41–51,9

32–40,9

22–31,9

18–21,9

15–17,9

< 15