Regulacija acidobazne ravnoteže

Autor: James L. Lewis, III, MD
Urednik sekcije: doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.
Prijevod: prof. dr. sc. Blaženka Miškić, dr. med., Lorena Vuleta, dr. med.Domagoj Vučić, dr. med.

Metabolički procesi stalno proizvode kiseline, a u manjoj mjeri i lužine. Ion hidrogena (H+) je izrazito reaktivan; može se vezati za negativno nabijene bjelančevine i u visokim koncentracijama promijeniti njihov ukupni naboj, konfiguraciju i funkciju. Za održavanje stanične funkcije, tijelo ima razrađene mehanizme koji održavaju koncentraciju H+ u krvi u uskom rasponu - obično od 37 do 43 nmol / L (pH 7,43 do 7,37, gdje je pH =log [H+]), a u idealnom slučaju 40 nmol / L (pH = 7,40). Poremećaji ovih mehanizama imaju ozbiljne kliničke posljedice.

Acido-bazna ravnoteža usko je vezana za metabolizam tekućina i ravnotežu elektrolita, a poremećaji u jednom od tih sustava često utječu na drugi.

Fiziologija acido-bazne ravnoteže

Većina kiselina nastaje od

  • Ugljikohidrati i metabolizam masti

Metabolizam ugljikohidrata i masti stvara 15.000 do 20.000 mmol ugljičnog dioksida (CO2) dnevno. CO2 nije sam po sebi kiselina, ali u prisutnosti člana enzima iz porodice ugljičnih anhidraza, CO2 se spaja s vodom (H2O) u krvi te stvara ugljičnu kiselinu (H2CO3) koja se disocira u iona vodika (H+) i bikarbonat (HCO3). Ion H+ se veže za hemoglobin u eritrocitima i oslobađa se oksigenacijom u alveolama, a tada se reakcija preokreće drugim oblikom karboanhidraze, stvarajući vodu (H2O), koju izlučuju bubrezi, i CO2, koji se izdvaja u svaki dah.

Manje količine organskih kiselina potječu od slijedećeg:

Ovo “fiksno” ili “metaboličko” kiselinsko opterećenje se ne može izdahnuti, već se treba neutralizirati ili izlučiti preko bubrega.

Većina baza dolazi iz metabolizma anionskih aminokiselina (glutamata i aspartata) te iz oksidacije i potrošnje organskih aniona, kao što su laktat i citrat, koji stvaraju HCO3.

Acidobazna ravnoteža

Acidobazna ravnoteža se ostvaruje kemijskim puferiranjem te plućnim i bubrežnim izlučivanjem.

Kemijski puferi

Kemijski puferi su otopine koja se odupiru promjenama u pH. Unutarstanični i izvanstanični puferi pružaju neposredan odgovor na acidobazne promjene. Kosti također igra važnu ulogu kod puferiranja, posebno kod kiselog opterećenja.

Pufer se sastoji od slabe kiseline i njene konjugirane baze. Konjugirana baza može prihvatiti H+ i slaba kiseline može je poništiti te tako umanjujući promjene u slobodnoj koncentraciji H+. Puferski sustav djeluje najbolje da minimizira promjene pH u blizini njegove ravnotežne konstante (pKa); dakle, iako u tijelu postoji potencijalno mnogo puferskih parova, samo su neki fiziološki važni.

Odnos između pH puferskog sustava i koncentracije njegovih komponenata opisan je Henderson-Hasselbalch-ovom jednadžbom:

gdje je pKa konstanta disocijacije slabih kiselina

Najvažniji izvanstanični pufer je sustav HCO3/CO2 opisan jednadžbom:

Povećanje H+ pomiće jednadžbu udesno i stvara CO2.

Ovaj važni sustav pufera je visoko reguliran; Koncentracije CO2 mogu se fino kontrolirati alveolarnom ventilacijom, a koncentracije H+ i HCO3 mogu se fino regulirati bubrežnim izlučivanjem.

Odnos između pH, HCO3 i CO2 u sustavu kao što je opisano od strane Henderson-Hasselbalch jednadžbe je sljedeći:

Ili slično, od Kassirer-Bleich jednadžbe, izveden iz Henderson-Hasselbalch jednadžbe:

Napomena: za pretvorbu arterijskog pH u [H+] koristiti:

ili

Obje jednadžbe ilustriraju da acidobazna ravnoteža ovisi o omjeru PCO2 i HCO3, a ne o apsolutnoj vrijednosti bilo koje pojedinačno. Sa navedenim formulama, bilo koje dvije varijable mogu se koristiti za izračunavanje treće.

Ostali važni fiziološki puferi uključuju unutarstanične organske i anorganske fosfate i proteine, uključujući i hemoglobin u eritrocitima. Manje su važni izvanstanični fosfati i proteini plazme. Kost postaje važan pufer nakon potrošnje kiselog opterećenja. Kost u početku oslobađa natrijev bikarbonat (NaHCO3) i kalcijev bikarbonat (CaHCO3)2) u zamjenu za H+. S produženim kiselinskim opterećenjima, kost oslobađa kalcijev karbonat(CaCO3) i kalcij fosfat (CaPO4). Dugotrajna acidemija prema tome pridonosi demineraliziranju kosti i osteoporozi.

Plućna pH regulacija

Koncentracija CO2 se fino regulira promjenama tidalnog volumena i frekvencije disanja (minutna ventilacija). Smanjenje pH opažaju arterijski kemoreceptori i dovode do povećanja tidalnog volumena ili frekvencije disanja; CO2 se izdiše i povećava se pH u krvi. Za razliku od kemijskog puferiranja, koje je trenutačno, plućna regulacija traje minutama pa i satima. Učinkovitost je 50 do 75% te ne normaliziran pH u potpunosti.

Bubrežna pH regulacija

Bubrezi kontroliraju pH podešavanjem količine HCO3 koji se izlučuju ili reapsorbiraju. Reapsorpcija HCO3 jednaka je izlučivanju slobodnog H+. Bubrežne preinake u acidobaznoj regulaciji nastupaju satima pa i danima nakon promjene acidobaznog stanja.

Sav HCO3 u serumu je filtriran dok prolazi kroz glomerul. HCO3 reapsorpcija događa se uglavnom u proksimalnom tubulu te u manjoj mjeri u sabirnom tubulu. H2O unutar stanica distalnog tubula disocira na H+ i hidroksid (OH); u prisutnosti ugljične anhidraze, OH veže se sa CO2 stvarajući HCO3, koji se transportira nazad u peritubularne kapilare, dok se H+ secernira u lumen tubula i pridružuje slobodno filtriranom HCO3 stvarajući CO2 i H2O, koji se također reapsorbiraju. Stoga, distalno reapsorbirani HCO3 ioni su novostvoreni i nisu jednaki onim filtriranima.

Smanjenje efektivnog volumena cirkulacije (kao što se događa kod terapije diuretikom) povećava HCO3 reapsorpciju, dok porast paratiroidnog hormona kao odgovor na kiselinsko opterećenje smanjuje HCO3 reapsorpciju. Također, porast Pco2 dovodi do povećanja HCO3 reapsorpcije, dok iscrpljenje kloridnih iona (Cl) (obično zbog smanjenja volumena) dovodi do povećane reapsorpcije natrijevih iona (Na+) i stvaranja HCO3 u proksimalnom tubulu.

Kiseline se aktivno izlučuju u proksimalnom i distalnom tubulu gdje se kombiniraju s mokraćnim puferima - prvenstveno sa slobodno filtriranim fosfatom (HPO4−2), kreatininom, mokraćnom kiselinom i amonijakom - kako bi se transportirale izvan tijela. Puferski sustav amonijaka posebno je važan jer se ostali puferi filtriraju u fiksnim koncentracijama i mogu se iscrpiti velikim kiselinskim opterećenjima; suprotno tome, tubularne stanice aktivno reguliraju proizvodnju amonijaka kao odgovor na promjene u kiselinskom opterećenju. Arterijski pH je glavna odrednica za izlučivanje kiselina, ali na izlučivanje utječu i razina kalija (K+), Cl i aldosterona. Unutarstanična koncentracija K+ i sekrecija H+ međusobno su povezane; sniženje K+ uzrokuje porast sekrecije H+ te samim tim metaboličku alkalozu.