Torakotomija

Autor: Noah Lechtzin, MD, MHS
Urednik sekcije: Željko Ivančević, dr. med.
Prijevod: Željko Ivančević, dr. med.

Torakotomija je kirurško otvaranje prsnog koša. Izvodi se radi evaluacije i liječenja plućnih procesa kada neinvazivnim postupcima nije moguće postaviti konačnu dijagnozu.

Kontraindikacije

Kontraindikacije su one opće za operativni zahvat i uključuju

 • koagulopatiju koja se ne može korigirati ili antikoagulantnu terapiju

 • akutna ishemija srca

 • nestabilnost ili insuficijencija glavnih organskih sustava

Postupak

Postoje tri osnovna pristupa:

 • Ograničena anteriorna ili lateralna torakotomija: uradi se interkostalna incizija duga 6 do 8 cm za pristup prednjim strukturama.

 • Posterolateralna torakotomija: omogućava pristup pleuri, hilusima, medijastinumu i čitavim plućima.

 • Sternalni rez (medijalna sternotomija): kada je potreban pristup obama plućima, kao i za operaciju smanjenja volumena pluća, primjenjuje se sternalni pristup.

Bolesnicima podvrgnutim ograničenoj torakotomiji ostavlja se torakalni dren 1 do 2 dana i u većini slučajeva takvi pacijenti napuštaju bolnicu za 3–4 dana.

Indikacije

Glavne indikacije za torakotomiju su

 • lobektomija

 • pulmektomija

I lobektomija i pulmektomija najčešće se vrše u sklopu liječenje raka pluća.

Video potpomognuta torakoskopija (VATS) je uglavnom zamijenila torakotomiju kada se traži otvorena biopsija pleure ili pluća.

Komplikacije

Komplikacije su veće od onih kod bilo kojeg drugog bioptičkog postupka pluća zbog rizika od opće anestezije, kirurške traume i duljeg boravka u bolnici s više postoperativnih tegoba. Najveće opasnosti su

 • hemoragija

 • infekcija

 • pneumotoraks

 • bronhopleuralna fistula

 • reakcije na anestetike

Mortalitet kod eksplorativne torakotomije kreće se od 0,5 do 1,8%.